Psykisk hälsa och ohälsa hos äldre 7,5 hp

Kursen behandlar psykisk hälsa och ohälsa hos äldre, vanligt förekommande psykiska sjukdomar som kan debutera senare i livet och hur livslång psykisk ohälsa och funktionshinder ter sig i åldrandet. Vidare handlar kursen om utredning och behandling vid psykisk ohälsa hos äldre. En betydande del av kursen berör bemötande utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där även närståendes situation beaktas.

Studentcitat:

- Mer kunskap och förståelse för människor som har psykisk ohälsa. Tycker även att jag kan praktisera mina kunskaper i mitt arbete.

Anmälan

 

Anmäl dig via detta anmälningsformulär

Efter ifylld anmälan skickas ett avtal till angiven chef. Anmälan är bindande , men kan överlåtas till annan deltagare inom samma organisation.

Kontakt

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

 

Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

 

Kursen ges som uppdragsutbildning

Kursen är web-baserad och kan ges helt på distans eller delvis på distans och med lärarledda seminarier.

Vill du som arbetsgivare beställa kursen som uppdrag för att kompetensutveckla din arbetsgrupp eller enskilda medarbetare, kontakta Annica Herentz, annica.herentz-brobakken@ju.se eller Katarina Bolin, katarina.bolin@ju.se för information och offert.

Kostnad

Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden.

17 000 SEK (exkl. moms) per kurs.
Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Sidan uppdaterad 2018-11-26

Kompetensutveckling / Uppdragsutbildning
Sidan uppdaterad 2016-05-30
*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information