Behöver du ökad kompetens inom juridik?

Hälsohögskolan erbjuder nu som uppdragsutbildning tre olika kurser inom Socialrätt 7,5 Hp, Civilrätt 7,5 Hp och Förvaltningsrätt 7,5 Hp. Kurserna är för dig som är yrkesverksam inom socialt arbete eller närliggande områden.

Anmälan

För att anmäla dig till någon/några av kurserna fyller du i anmälnings-formuläret. 

 

Länk till formuläretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Katarina Bolin
katarina.bolin@ju.se
+46 36-10 1738

 

Annica Herentz Brobakken

annica.herentz-brobakken@ju.se

+46 36-10 1187

Samtliga tre kurser ges som uppdragsutbildning, och är till största delen webbaserade med två campusträffar per kurs.

Utifrån ditt behov erbjuder vi dig möjligheten att läsa en eller flera av dessa kurser. Alla kurser startar två gånger per termin.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom socialt arbete och närliggande områden som är i behov av ökad kompetens inom juridik.

Anmälan

Klicka här för att komma till anmälningsformuläret.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Efter ifylld anmälan skickas ett avtal till angiven chef. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare inom din organisation.

Behörighet

Utbildningen är på grundnivå.

Alla är behöriga att delta, oavsett formell högskolebehörighet.

Kostnad

Vid en uppdragsutbildning är det din arbetsgivare som står för kostnaden.

17 000 SEK (exkl. moms) per kurs.
Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Kursens start, innehåll och upplägg

Kurserna erbjuds från hösten 2018 och framåt.

Kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng vardera, och läses på kvartsfart. Kurserna är till största delen webbaserade med två campusträffar per kurs.

Att läsa på distans med webbstöd innebär för dig som kursdeltagare att du får en flexibel läromiljö, där du själv kan planera dina studier. Kursen består av en kombination av föreläsningar och seminarier, och ges på svenska.

Följande kurstillfällen erbjuds med start Höstterminen 2018-Vårterminen 2019:

Kurs

Vecka

Sista anmälningsdag

Introduktion

Examination

Socialrätt

35–03
04-23

2018-08-12
2019-12-22

2018-08-28
2019-01-22

2018-01-18
2019-06-07

Förvaltningsrätt

35–03
04-23

2018-08-12
2019-12-22

2018-08-28
2019-01-22

2018-01-18
2019-06-07

Civilrätt

35–03
04-23

2018-08-12
2019-12-22

2018-08-28
2019-01-22

2018-01-18
2019-06-07

Vid färre än två deltagare förbehåller sig Hälsohögskolan rätten att ställa in kursen.

Innehåll

Socialrätt
7,5 Hp

Socialtjänstlagen
Hälso- och sjukvårdslagen
Lagen med särskilda bestämmelser med vård av unga
Lagen om vård av missbrukare
Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Lex Sarah
Lagen om psykiatrisk tvångsvård
Lagen om unga lagöverträdare -juridisk metod
Mänskliga rättigheter - socialrättslagstiftningen i relation till etnicitet, generation, klass, genus och etik

Förvaltningsrätt 7,5 Hp

Grundläggande juridisk metodlära, inriktad på det förvaltningsrättsliga området
Offentlig organisation samt domstols- och förvaltningsorganisation
Grundläggande rättslig reglering av förvaltningsförfarandet och myndigheters beslutsprocesser
Kommunalrätt
Myndigheters serviceskyldighet
Handläggning och beslut inom statliga och kommunala myndigheter

Civilrätt 7,5 Hp

Sveriges statsskick och rättsordning
Rättsordningens strukturer, juridisk metod, rättskällor och informationssökning- Statsrätt och grundlagar
EU-rätten och dess betydelse för svensk lagstiftning
Mänskliga rättigheter - diskriminering och lika värde
Straffrätt och kriminologi – brott och påföljd
Domstolsväsendet boenderätt – familjerätt – vårdnad 
Ersättning och skadestånd - utökning, skuldsanering och konkurs

Kursplaner

Socialrätt 7,5 hpPDF
Civilrätt 7,5 hpPDF
Förvaltningsrätt 7,5 hpPDF

Examination

Kurserna examineras genom skriftlig tentamen, och bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. Efter avslutad kurs kan deltagare ansöka om kursbevis.

Deltagare som fullföljer kursen utan att examineras erhåller ett kursintyg.

Sidan uppdaterad 2019-03-20

Kompetensutveckling / Uppdragsutbildning
Sidan uppdaterad 2018-06-12
*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information