student

Tentamensschema JTH

Tentamensschema JTH

Digitalteknik med VHDL 7.5 HP- TDVK19
Salstentamen 4 HP (1910 Tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Kvalitets- och miljöledningssystem 6 HP- TKMN17
Salstentamen 4.5 HP (1701 Tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Databaser 6 HP- TDRK18
Salstentamen 2 HP (1802 Tentamen 2)
Lördag 10 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Provmoment 1801 och 1802 skrivs under samma tid.
 
Kvalitetsteknik 7.5 HP- TKVK19
Salstentamen 5.5 HP (1901 Tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Ekonomistyrning för ingenjörer 6 HP- TESN15
Salstentamen 5 HP (1501 Tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Databaser 6 HP- TDRK18
Salstentamen 2 HP (1801 Tentamen 1)
Lördag 10 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Provmoment 1801 och 1802 skrivs under samma tid.
 
Digitalteknik med VHDL 9 HP- TDVK14
Salstentamen 4 HP (1401 Tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Teknisk logistik 7.5 HP- TTOG18
Salstentamen 4 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Enchipsdatorer 7.5 HP- TEDK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Affärslogistik 9 HP- TALG17
Salstentamen 5 HP (1701 Tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Mekanik och hållfasthetslära 1 7.5 HP- TM1K19
Salstentamen 4.5 HP (1901 Tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 20
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete 15 HP- TIPG17
Salstentamen 4 HP (1705 Tentamen Ekonomi)
Lördag 10 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 23
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Forskningsmetoder i datateknik och informatik 7.5 HP- TFIN18
Salstentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 28
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Byggnadsmekanik 6 HP- TBHK14
Salstentamen 5 HP (1401, 1801 Tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 41
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Samhällsbyggnad 9 HP- TSBG17
Salstentamen 5 HP (1701 Tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 44
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Byggnadsmekanik 7.5 HP- TBHK18
Salstentamen 6.5 HP (1801 Tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 64
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Grundläggande hållfasthetslära 6 HP- TGHK14
Salstentamen 6 HP (1401 Tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 15:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Informations- och kommunikationsteknik 9 HP- TITK16
Salstentamen 3 HP (1601 Tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Arbetsorganisation och arbetsmiljö 6 HP- TAAK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Grundläggande fysik 2 6 FUP- TG2F07
Salstentamen 4 FUP (1701 Tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 15:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Ljus för hälsa och välmående 6 HP- TLHK18
Salstentamen 3 HP (1801 Examination)
Lördag 10 augusti klockan 15:00 till 16:30
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Företags samhällsansvar (CSR) 6 HP- TCSK17
Salstentamen 2 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 15:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Mjukvaruarkitektur för produkter 7.5 HP- TMVS26
Salstentamen 3 HP (1601 Examination)
Lördag 10 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Envariabelanalys (civ.ing) 7.5 HP- TEAG18
Salstentamen 7.5 HP (1801 Tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 15:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Grundläggande fysik 2 6 HP- TG2G14
Salstentamen 4 HP (1401 Tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 15:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtentamen. Utfasad kurs tillfälle 2 av 5
 
Informationslogistik 7.5 HP- TILK18
Salstentamen 2 HP (1801 Tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Arbete-Människa-Teknik 9 HP- TAMK14
Salstentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 20
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Envariabelanalys 6 HP- TVAK13
Salstentamen 6 HP (1301 Tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 15:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 29
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Hållfasthetslära 6 HP- THLK14
Salstentamen 4 HP (1401 Tentamen)
Lördag 10 augusti klockan 15:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 36
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Envariabelanalys 9 HP- TEVG17
Salstentamen 6 HP (1702 Tentamen - Differential- och integralkalkyl)
Lördag 10 augusti klockan 15:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-07-31)
Antal anmälda: 48
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext:
 
Belysningsteknik och kvalitetssäkring 15 HP- TBKK17
Salstentamen 6 HP (1701 Tentamen)
Söndag 11 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Introduktion till logistik och materialhantering 9 HP- TLMG16
Salstentamen 5 HP (1601 Skriftlig tentamen)
Söndag 11 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Elektriska gränssnitt 7.5 HP- TEGK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Söndag 11 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Mjukvaruutveckling ur ett produktperspektiv 6 HP- TMUR26
Salstentamen 2 HP (1601 Tentamen)
Söndag 11 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs/ phased out course, examination 3 of 5.
 
Linjär algebra (civ.ing) 7.5 HP- TLAG19
Salstentamen 7.5 HP (1901 Tentamen)
Söndag 11 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Belysningsteknik och kvalitetssäkring 15 HP- TBKK18
Salstentamen 6 HP (1801 Tentamen)
Söndag 11 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Gränssnitt mot människa och maskin 9 HP- TGMK15
Salstentamen 4 HP (1501 Tentamen)
Söndag 11 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs 5 av 5 möjliga
 
Grundläggande fysik 1 9 HP- TG1G13
Salstentamen 6 HP (1301 Tentamen)
Söndag 11 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 8
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Linjär algebra och optimering 9 HP- TAOG17
Salstentamen 8 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Söndag 11 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs /Phased out course tentamen/exam 4 av 5. The exam is written in english
 
Konstruktionsteknik 2 6 HP- TK2K15
Salstentamen 6 HP (1501 Tentamen)
Söndag 11 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Linjär algebra 6 HP- TLJG17
Salstentamen 6 HP (1701 Tentamen)
Söndag 11 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 42
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Linjär algebra och funktionslära 9 HP- TLFG13
Salstentamen 7.5 HP (1301 Tentamen, Linjär algebra)
Söndag 11 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 42
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Grunderna i hållbar Supply Chain Management 6 HP- TSSG16
Salstentamen 3 HP (1601 Skriftlig tentamen)
Söndag 11 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Integrerad produktutveckling I 7.5 HP- TI1S29
Salstentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Söndag 11 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Integrerad produkt- och produktionsutveckling 9 HP- TIPS28
Salstentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Söndag 11 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Inbyggda och mobila system 15 HP- TMSN15
Salstentamen 3 HP (1502 Tentamen)
Söndag 11 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Grunderna i hållbar Supply Chain Management 7.5 HP- TSSG18
Salstentamen 3 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Söndag 11 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Produktionsledning 7.5 HP- TPLS28
Salstentamen 2 HP (1801 Examination)
Söndag 11 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Introduktion till elektronik 7.5 HP- TIEK18
Salstentamen 5 HP (1801 Tentamen)
Söndag 11 augusti klockan 15:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Optimeringsdriven design 6 HP- TODS27
Salstentamen 5 HP (1701 Tentamen)
Söndag 11 augusti klockan 15:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Integrerad produkt- och produktionsutveckling 9 HP- TPPS29
Salstentamen 3 HP (1901 Tentamen)
Söndag 11 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete 15 HP- TIPG17
Salstentamen 2 HP (1701 Tentamen Produktframtagning)
Söndag 11 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Energi och installationsteknik 6 HP- TEIN15
Salstentamen 4 HP (1501 Tentamen)
Söndag 11 augusti klockan 15:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs 3 av 5
 
Produktionsledning 7.5 HP- TPLS29
Salstentamen 2 HP (1901 Examination)
Söndag 11 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Optimeringsdriven design 7.5 HP- TODS29
Salstentamen 5 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Söndag 11 augusti klockan 15:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Ellära och mätteknik 6 HP- TEMK14
Salstentamen 4.5 HP (1401 Tentamen)
Söndag 11 augusti klockan 15:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-01)
Antal anmälda: 13
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Ergonomi (Human Factors 2) 15 HP- TERS27
Salstentamen 3 HP (1701 Tentamen)
Måndag 12 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
CAD 1 med ritteknik 9 HP- T1CG13
Salstentamen 2 HP (1801 Tentamen Ritteknik)
Måndag 12 augusti klockan 08:00 till 10:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Lönnen, Träcentrum, Nässjö
 
Kvalitetsstyrning och teknik 7.5 HP- TKYK19
Salstentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Måndag 12 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Affärsjuridik för ingenjörer 6 HP- TAIG15
Salstentamen 6 HP (1601 Tentamen)
Måndag 12 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Cloud Computing and Data Analytics 6 HP- TCCR26
Salstentamen 3 HP (1601 Skriftlig tentamen)
Måndag 12 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course Tillfälle/Opportunity 3 av 5
 
Vattenförsörjning-, spillvatten- och dagvattensystem 6 HP- TVSN15
Salstentamen 6 HP (1601 Tentamen)
Måndag 12 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs 3 av 5
 
Objektorienterad programmering 7.5 HP- TOPK18
Salstentamen 4.5 HP (1801 Tentamen)
Måndag 12 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 8
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Flervariabelanalys 7.5 HP- TFVK17
Salstentamen 7.5 HP (1701 Tentamen)
Måndag 12 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 53
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: The exam will be written in english and swedish.
 
Projektledning och gruppdynamik 7.5 HP- TPGG18
Tentamen/Datasal 3 HP (1801 Tentamen)
Måndag 12 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Affärsmannaskap 9 HP- TFFN19
Tentamen/Datasal 4 HP (1701 Tentamen)
Måndag 12 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account. Utfasad kurs tillfälle 2 av 5
 
Kvalitetssäkring av mjukvaruprodukter 6 HP- TKSS26
Tentamen/Datasal 2 HP (1601 Examination)
Måndag 12 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account #Utfasad kurs/Phased out course 1 out of 5
 
Programmering för webben 9 HP- TPWK18
Tentamen/Datasal 4.5 HP (1801 Tentamen)
Måndag 12 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
CAD 1 med ritteknik 9 HP- T1CG13
Digital tentamen 3 HP (1802 Tentamen CAD)
Måndag 12 augusti klockan 11:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Lönnen, Träcentrum, Nässjö
 
Hållbarhet, analyser och simuleringar 7.5 HP- THAR27
Inspera tentamen 3.5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Måndag 12 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5 # INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam I
 
Bostadsplanering 6 HP- TBUK18
Inspera tentamen 1 HP (1801 Tentamen)
Måndag 12 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Hållbarhet, analyser och simuleringar 9 HP- THAR28
Inspera tentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Måndag 12 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Advanced Building Information Delivery 6 HP- TADS28
Inspera tentamen 3 HP (1801 Examination)
Måndag 12 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Bostadsplanering 6 HP- TBUK15
Inspera tentamen 6 HP (1501 Övningsuppgift)
Måndag 12 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Agilt projekt 7.5 HP- TAGN18
Inspera tentamen 3 HP (1901 Tentamen)
Måndag 12 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Transport och lager 7.5 HP- TTLN18
Salstentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Måndag 12 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Användarstudier 7.5 HP- TABG17
Tentamen/Datasal 3 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Måndag 12 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
CAD - Grundläggande solidmodellering 7.5 HP- TCSA17
Tentamen/Datasal 3 HP (1001 Tentamen)
Måndag 12 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account. Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Användarstudier 7.5 HP- TABG17
Tentamen/Datasal 4 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Måndag 12 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Hållbara Affärsrelationer 7.5 HP- THAN19
Tentamen/Datasal 2 HP (1901 Tentamen)
Måndag 12 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
CAD - Grundläggande solidmodellering 7.5 HP- TCSG19
Tentamen/Datasal 3 HP (1901 Tentamen)
Måndag 12 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Research Methods 6 HP- TRMR28
Tentamen/Datasal 3 HP (1801 Examination)
Måndag 12 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-02)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Designmetodik och projektarbete 9 HP- TDEG14
PingPong tentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Projektledning i kundnära projekt 7.5 HP- TPNK18
Salstentamen 2.5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Marknadskommunikation 9 HP- TMKG17
Salstentamen 6 HP (1701 Tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Software Entrepreneurship and Business Planning 7.5 HP- TSEG16
Salstentamen 2.5 HP (1601 Tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 2 av 5
 
Design av smarta företag 7.5 HP- TSF428
Salstentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Tillämpad matematik och fysik 6 HP- TMFG16
Salstentamen 5 HP (1601 Tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Detaljhandel 9 HP- TDHN18
Salstentamen 4 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Företagslogistik 15 HP- TFLG18
Salstentamen 8 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Kvalitetsledning 6 HP- TKDK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Marknadskommunikation 7.5 HP- TMCK18
Salstentamen 4 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Logistik 6 HP- TLSK18
Tentamen/Datasal 2 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Inköpslogistik 9 HP- TILN15
Tentamen/Datasal 9 HP (1501 Examination)
Tisdag 13 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Informationsarkitektur 7.5 HP- TAUK17
Tentamen/Datasal 3.5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto. PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Företagslogistik 6 HP- TFLK15
Tentamen/Datasal 3 HP (1701 Tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account. Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Grundläggande FEM-analys 7.5 HP- TFMK19
Tentamen/Datasal 2.5 HP (1901 Tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 8
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Möbeldesign 1 9 HP- TMDK15
Salstentamen 4 HP (1501 Tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 13:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Lönnen, Träcentrum, Nässjö
 
Prototyptillverkning 6 HP- TPTK14
Salstentamen 4 HP (1401 Tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 13:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Lönnen, Träcentrum, Nässjö
 
Ombyggnad 6 HP- TOBK18
Inspera tentamen 2 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Parametric Design and GIS 7.5 HP- TPDR28
Inspera tentamen 3 HP (1801 Examination)
Tisdag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Inspera exam! INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Arkitekturhistoria 3 HP- TAHK18
Inspera tentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Inspera exam! INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Grunder i belysningsteknik 6 HP- TGBG16
Inspera tentamen 4 HP (1701 Tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Del A, B och C INSPERA - exam. INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Mekanik 1 6 HP- T1MK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 69
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Industriell produktframtagning, process - metod - ledarskap 9 HP- TIFR26
Tentamen/Datasal 1.5 HP (1701 Ping Pong tentamen - Forskningsmetodik 1)
Tisdag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs 5 av 5 tillfällen. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Virtualisering 9 HP- TVUN14
Tentamen/Datasal 4 HP (1401 Tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Konstruktionselement 6 HP- TKEK18
Tentamen/Datasal 3.5 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Implementation of Digital Technologies and the Construction Industry 6 HP- TIDR28
Tentamen/Datasal 3 HP (1801 Examination)
Tisdag 13 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Trådlösa nätverk 9 HP- TTNK15
Tentamen/Datasal 5 HP (1501 Tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Konstruktionselement 6 HP- TKEK14
Tentamen/Datasal 3.5 HP (1401 Tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account. Utfasad kurs 5 av 5 tillfällen
 
Tillämpad FEM med dimensionering 6 HP- TFDK15
Tentamen/Datasal 2 HP (1501 Tentamen)
Tisdag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-03)
Antal anmälda: 11
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account Phased out course examination 3 out of 5
 
CAD 2 med Rapid prototyping 6 HP- TCRK18
Digital tentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Lönnen, Träcentrum, Nässjö
 
Människa-Teknik-Organisation 6 HP- TMTR26
Muntlig tentamen 4 HP (1601 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 08:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Övrigt aktivitetstillfälle
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Oral exam, register as usual, detailed schedule (room and time) will be sent to registered student about one week before exam. Phased out course, examined for the last time
 
Människa-Teknik-Organisation 7.5 HP- TMTR28
Muntlig tentamen 3.5 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 08:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Övrigt aktivitetstillfälle
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Oral exam, register as usual, detailed schedule (room and time) will be sent to registered student about one week before exam.
 
Marknadsföring och försäljning 6 HP- TMFK14
PingPong tentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 08:00 till 10:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Lönnen, Träcentrum, Nässjö
 
Byggherre, ombyggnad och förvaltning 9 HP- TBOK14
Tentamen/Datasal 5 HP (1501 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
User Experience Design 6 HP- TUER26
Tentamen/Datasal 3 HP (1601 Skriftlig tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Ekonomi och företagande 7.5 HP- TEFG18
Tentamen/Datasal 2 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account. Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Fördjupad nätverksdesign 7.5 HP- TFNF17
Tentamen/Datasal 3 HP (1701 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Datakommunikation 9 HP- TTTK15
Tentamen/Datasal 6 HP (1501 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Förändringsledning 6 HP- TFLN16
Tentamen/Datasal 3 HP (1601 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto. PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Grundläggande webbutveckling 7.5 HP- TGWK18
Tentamen/Datasal 2 HP (1802 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Internet- och molntjänster 6 HP- TMTN15
Tentamen/Datasal 3 HP (1501 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Affärsplanering och entreprenörskap 7.5 HP- TBPG19
Tentamen/Datasal 2 HP (1901 Examination)
Onsdag 14 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Belysningsplanering i kundnära projekt 15 HP- TPDN16
Salstentamen 4 HP (1603 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Datorsimulering i fysik och teknik 6 HP- TDSK16
Salstentamen 6 HP (1601 Inlämningsuppgifter och laborationer)
Onsdag 14 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Datatekniska forskningsmetoder 6 HP- TDGK15
Salstentamen 3 HP (1601 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Integrerad produktutveckling 2 7.5 HP- TI2S29
Salstentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Byggmaterial och byggteknik 2 6 HP- TM2K18
Tentamen/Datasal 5 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account .PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Byggmaterial och byggteknik 2 6 HP- TM2K14
Tentamen/Datasal 5 HP (1401 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Byggherre och förvaltning 6 HP- TBFK14
Tentamen/Datasal 5 HP (1501 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Databasadministration 6 HP- TDAN15
Tentamen/Datasal 3 HP (1501 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs 5 av 5 tillfällen PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Industriell produktframtagning, process - metod - ledarskap 9 HP- TIFR26
Tentamen/Datasal 1.5 HP (1702 Ping Pong tentamen - Forskningsmetodik 2)
Onsdag 14 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Tillämpad webbarkitektur 15 HP- TAWK17
Tentamen/Datasal 5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 12:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 11
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Introduktion till programmering 9 HP- TIPK17
Tentamen/Datasal 3 HP (1702 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 11
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 HP- TVEG13
Salstentamen 3 HP (1301 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 13:00 till 16:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Lönnen, Träcentrum, Nässjö
 
Utveckling av sociotekniska system 6 HP- TUSG15
Salstentamen 3 HP (1501 Examination)
Onsdag 14 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Väg- och trafikteknik 6 HP- TVTN15
Salstentamen 6 HP (1501 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs 3 av 5
 
Geografiska informationssystem 6 HP- TGIK18
Tentamen/Datasal 2 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Grundläggande nätverksdesign 7.5 HP- TGNG17
Tentamen/Datasal 3 HP (1701 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Skriptprogrammering 7.5 HP- TSTG17
Tentamen/Datasal 3 HP (1701 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Tillverkningsteknik 6 HP- TTVK18
Tentamen/Datasal 3 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Tillverkningsteknik 9 HP- TTVK14
Tentamen/Datasal 4 HP (1401 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs 5 av 5 tillfällen. PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete 15 HP- TIPG17
Tentamen/Datasal 3 HP (1703 Tentamen Ledarskap och projektledning)
Onsdag 14 augusti klockan 16:00 till 17:30
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Skriptprogrammering 7.5 HP- TSPG17
Tentamen/Datasal 3 HP (1701 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto. PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Projektledning och metoder 7.5 HP- TPJG17
Tentamen/Datasal 4 HP (1701 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 HP- TVEG13
Tentamen/Datasal 3 HP (1301 Tentamen)
Onsdag 14 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-04)
Antal anmälda: 16
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Klientprogrammering 15 HP- TKPK18
Inspera tentamen 5 HP (1801 Written examination)
Torsdag 15 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Inspera exam! INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Materialteknik och möbelkonstruktion 6 HP- TMKK15
Salstentamen 3 HP (1501 Tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Lönnen, Träcentrum, Nässjö
 
Möbeldesign 2 12 HP- TMNK14
Salstentamen 5 HP (1401 Tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Lönnen, Träcentrum, Nässjö
 
Industriell marknadsföring 6 HP- TLPK15
Tentamen/Datasal 1 HP (1601 Tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU accou
 
Produktionsstyrning 6 HP- TPOK19
Tentamen/Datasal 4 HP (1901 Tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Klientprogrammering I 7.5 HP- T1KK18
Tentamen/Datasal 5 HP (1801 Skritftlig tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Grundläggande grafisk design 7.5 HP- TGGG18
Tentamen/Datasal 5 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Grafisk design och visuell kommunikation 15 HP- TG1G17
Tentamen/Datasal 5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Klient-server-kommunikation 7.5 HP- TSPK18
Tentamen/Datasal 2 HP (1803 Skriftlig tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Interaktionsdesign 7.5 HP- TINK18
Tentamen/Datasal 3.5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Byggmaterial och byggteknik 1 7.5 HP- TM1K18
Tentamen/Datasal 5 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 13
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Forskningsmetoder och kommunikation 7.5 HP- TFKG18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik för mjukvaruutveckling 6 HP- TMMK16
Salstentamen 3 HP (1701, 1601 Examination)
Torsdag 15 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5. The exam will be written in english.
 
Operativsystem för infrastruktur 12 HP- TORK18
Salstentamen 6 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Grundläggande termodynamik och transportfenomen 3 HP- TGTK19
Salstentamen 2 HP (1901 Tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Objektorienterad mjukvaruutveckling 6 HP- TOMK18
Tentamen/Datasal 4 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Nätverkssäkerhet 7.5 HP- TNSK18
Tentamen/Datasal 3 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Objektorienterad mjukvaruutveckling med designmönster 7.5 HP- TOUK18
Tentamen/Datasal 4 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 12:00 till 15:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Material och design 6 HP- TMDR26
Salstentamen 3 HP (1601 Tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Produktutformning och materialval 6 HP- TPMK15
Salstentamen 4.5 HP (1501 Tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Datateknisk introduktionskurs 7.5 HP- TDIG17
Salstentamen 5 HP (1701 Tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Produktionsutveckling II, metoder och verktyg 7.5 HP- T2PS28
Salstentamen 2 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Linjär algebra och funktionslära 9 HP- TLFG13
Salstentamen 1.5 HP (1302 Tentamen, Funktionslära)
Torsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 31
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Envariabelanalys 9 HP- TEVG17
Salstentamen 3 HP (1701 Tentamen - Funktionslära och komplexa tal)
Torsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 34
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Projektledning 30 HP- TPRG18
Tenamen/Datasal 5.5 HP (1802 Projekt och projektledarskap)
Torsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Nätverksdesign för operatörer 7.5 HP- TNOK18
Tentamen/Datasal 3 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Nätverksprogrammering 7.5 HP- TNPK18
Tentamen/Datasal 5 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Projektledning 30 HP- TPRG10
Tentamen/Datasal 5.5 HP (1002 Projekt och projektledarskap)
Torsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Nätverksprogrammering 6 HP- TNPK15
Tentamen/Datasal 4 HP (1501 Tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Datorstöd för konstruktion 9 HP- TDKS27
Tentamen/Datasal 5 HP (1701 Tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account. OBS! Starttid ändrad på begäran av kursansvarig!
 
Programmering för automatiserad konstruktion 6 HP- TPAR27
Tentamen/Datasal 3 HP (1701 Tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account. Starttiden ändrad på begäran av kursansvarig.
 
Grafisk Design för New Media 15 HP- TGNK18
Tentamen/Datasal 5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Torsdag 15 augusti klockan 16:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-05)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto. PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Affärsplanering med kalkylering och tillverkning 9 HP- TAKK14
Salstentamen 6 HP (1401 Tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Lönnen, Träcentrum, Nässjö
 
Mekanik och hållfasthetslära 9 HP- TMLK14
Salstentamen 5 HP (1401 Tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Lönnen, Träcentrum, Nässjö
 
Konstruktionsmaterial 7.5 HP- TKSK18
Tentamen/Datasal 6.5 HP (1801 Tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 08:00 till 09:30
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Virtualisering och molntjänster 7.5 HP- TVMK18
Tentamen/Datasal 3 HP (1801 Tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 08:00 till 09:30
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Logistiska gränssnitt 6 HP- TLGG17
Tentamen/Datasal 2 HP (1701 Tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 08:00 till 09:30
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Säkra mjukvarusystem 6 HP- TSMS25
Tentamen/Datasal 3 HP (1501 Examination)
Fredag 16 augusti klockan 08:00 till 09:30
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto. PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Datorverktyg i produktframtagningsprocessen 7.5 HP- TDPK19
Tentamen/Datasal 1 HP (1902 Teoritest)
Fredag 16 augusti klockan 08:00 till 09:30
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Logistiska gränssnitt 6 HP- TLGG13
Tentamen/Datasal 2 HP (1501 Tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 08:00 till 09:30
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs 3 av 5 PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto. PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Logistiska gränssnitt 6 HP- TLGG13
Tentamen/Datasal 3 HP (1801 Tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 08:00 till 09:30
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto
 
Konstruktion 6 HP- TKOK18
Tentamen/Datasal 1.5 HP (1802 Teoritest (pingpong))
Fredag 16 augusti klockan 08:00 till 09:30
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Introduktion till konstruktion 3 HP- TIKK18
Tentamen/Datasal 1.5 HP (1801 Teoritest (pingpong))
Fredag 16 augusti klockan 08:00 till 09:30
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Microstructural Engineering 6 HP- TMER27
Tentamen/Datasal 4 HP (1701 Examination)
Fredag 16 augusti klockan 08:00 till 09:30
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Entreprenörskap och affärsplanering 6 HP- TEAG15
Tentamen/Datasal 2 HP (1701 Tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 10:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Leda hållbara organisationer 9 HP- TLSG16
Tentamen/Datasal 4.5 HP (1601 Skriftlig tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 10:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs sista tillfället. Pingpong exam, Please make sure that you have a valid student account.
 
Produktionsstyrning 6 HP- TPOK15
Tentamen/Datasal 5 HP (1501 Tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 10:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Ledarskap och projektledning 7.5 HP- TLPG18
Tentamen/Datasal 4.5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 10:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring 6 HP- TEEG14
Tentamen/Datasal 4 HP (14H1 Tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 10:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Ledarskap och projektledning 6 HP- TLPG13
Tentamen/Datasal 3 HP (1401, 1301 Tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 10:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Inköp och försörjningskedjor 9 HP- TIFN18
Inspera tentamen 9 HP (1801 Examination)
Fredag 16 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Produktionsteknik 1 6 HP- TP1N16
Salstentamen 4 HP (1601 Tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
IT Service Management 7.5 HP- TSMN19
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Service Level Management 6 HP- TSLK15
Salstentamen 4 HP (1501 Tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Knowledge Intensive BIM 6 HP- TKBS28
Salstentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Operativsystem 7.5 HP- TOSK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Olinjär FEA 9 HP- TOLR24
Salstentamen 5 HP (1401 Tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Material- och produktionsstyrning 6 HP- TMPN16
Salstentamen 4 HP (1601 Tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Olinjär FEA 6 HP- TOLR28
Salstentamen 5 HP (1801 Tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Operativsystemsteori 6 HP- TOSK14
Salstentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Material- och produktionsstyrning 6 HP- TMPK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Produktionsteknik 1 7.5 HP- T1PK19
Salstentamen 4.5 HP (1902 Tentamen)
Fredag 16 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Produktionslogistik 9 HP- TPLN14
Salstentamen 9 HP (1401 Examination)
Fredag 16 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 21
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs sista tillfället, detta är ett extra tillfälle
 
Produktionslogistik 9 HP- TPLN18
Salstentamen 9 HP (1801 Examination)
Fredag 16 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-06)
Antal anmälda: 22
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
BIM - Requirements and Specifications 6 HP- TBRS27
Inspera tentamen 3 HP (1701 Examination)
Lördag 17 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5.# INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
BIM - Requirements and Specifications 7.5 HP- TBRS28
Inspera tentamen 3 HP (1801 Examination)
Lördag 17 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Dagsljusprojektering 15 HP- TDPN18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Produktionsekonomi 7.5 HP- TPDK19
Salstentamen 5 HP (1901 Tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Grundläggande matematik 2 6 FUP- TM2F08
Salstentamen 6 FUP (1801 Skriftlig tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Mekanik 2 6 HP- T2MK15
Salstentamen 4 HP (1501 Tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: OBS! Detta är ett extra tillfälle. Kursen är utfasad och hade sitt sista tentamenstillfälle i juni 2018.
 
Kvalitets- och verksamhetsutveckling 7.5 HP- TKVN19
Salstentamen 4 HP (1901 Tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Mekanik 2 6 HP- T2MK17
Salstentamen 4 HP (1701 Tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Mätteknik och GIS 9 HP- TMGK18
Salstentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Datum ändrat på grund av tentamenskrock.
 
Mätteknik och GIS 6 HP- TMGK15
Salstentamen 3 HP (1501 Tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5. Datum ändrat pga tentamenskrock
 
Matematisk statistik SSCM 7.5 HP- TMSK19
Salstentamen 7.5 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 13
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: The exam is written in english.
 
Matematisk statistik 7.5 HP- TMSK17
Salstentamen 7.5 HP (1701 Tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 14
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: The exam is written in english and swedish.
 
Matematisk statistik 6 HP- TMSG14
Salstentamen 6 HP (1401 Tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 19
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: The examination is written in english and swedish.
 
Matematisk statistik 6 HP- TMAK17
Salstentamen 6 HP (1701 Tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 32
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: The exam is given both in english and swedish
 
Produktionsutveckling I, strategi och system 7.5 HP- TP1R27
Salstentamen 3 HP (1701 Examination)
Lördag 17 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Modellering och simulering av gjutning 6 HP- TMSS27
Salstentamen 3 HP (1701 Tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 15:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Funktionella material och ytor 6 HP- TFYS27
Salstentamen 3.5 HP (1701 Tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 15:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Phased out course examination 5 out of 5.
 
Produktionsteknik 2 6 HP- TP2N17
Salstentamen 4 HP (1702 Tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Lean och grön logistik 9 HP- TLLK17
Salstentamen 5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Produktionsutveckling I, strategi och system 9 HP- TP1R28
Salstentamen 4.5 HP (1801 Examination)
Lördag 17 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Marknad, ekonomi och kommunikation 9 HP- TMEK16
Salstentamen 4 HP (1601 Tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Funktionella material och ytor 7.5 HP- TFYS29
Salstentamen 4.5 HP (1901 Tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 15:00 till 19:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Geoteknik 6 HP- TGOK18
Salstentamen 5 HP (1801 Tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 15:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 8
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Geoteknik 6 HP- TGOK14
Salstentamen 5 HP (1401 Tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 15:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs Tillfälle 5 av 5
 
Projektledning 30 HP- TPRG10
Tentamen/Datasal 7.5 HP (1001 Projektets omvärld)
Lördag 17 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto. PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account. Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Organisation-Ledarskap-Projektledning 9 HP- TOLG18
Tentamen/Datasal 4.5 HP (1801 Tentamen)
Lördag 17 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account. Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Projektledning 30 HP- TPRG18
Tentamen/Datasal 7.5 HP (1801 Projektets omvärld)
Lördag 17 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account.
 
Produktspecificering och kravhantering 6 HP- TPKS26
Salstentamen 2 HP (1601 Tentamen)
Söndag 18 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-08)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Industriell ekonomi 7.5 HP- TIEG18
Salstentamen 4.5 HP (1801 Tentamen)
Söndag 18 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-08)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Geokonstruktion och förorenad mark 6 HP- TGFN15
Salstentamen 3 HP (1501 Tentamen)
Söndag 18 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-08)
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5
 
Grundläggande analys 6 HP- TGAG17
Salstentamen 6 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Söndag 18 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-08)
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs /Phased out course examination 5 out of 5. The exam is written in English
 
Hydraulik och markteknik 6 HP- TGHK18
Salstentamen 6 HP (1801 Tentamen)
Söndag 18 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-08)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Diskret matematik 6 HP- TDMG13
Salstentamen 6 HP (1301 Tentamen)
Söndag 18 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-08)
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Diskret matematik 7.5 HP- TDMG17
Salstentamen 7.5 HP (1701 Tentamen)
Söndag 18 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-08)
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Industriell ekonomi 9 HP- TIMG17
Salstentamen 5 HP (1701 Tentamen)
Söndag 18 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-08)
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs 3 tillfälle av 5
 
Hydraulik och markteknik 6 HP- THGK14
Salstentamen 6 HP (1401 Tentamen)
Söndag 18 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-08)
Antal anmälda: 8
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Grundläggande analys 7.5 HP- TGAG19
Salstentamen 7.5 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Söndag 18 augusti klockan 09:00 till 14:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-08)
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: The exam will be written in english.
 
Verksamhets- och Kvalitetsstyrning 9 HP- TOQK17
Salstentamen 3 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Söndag 18 augusti klockan 15:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-08)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Forma med ljus 12 HP- TFJG18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Söndag 18 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-08)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Forma med ljus 12 HP- TFJG17
Salstentamen 4 HP (1701 Tentamen)
Söndag 18 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-08)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Forsknings- och utredningsmetodik 6 HP- TFUS26
Salstentamen 3 HP (1701 Individuell tentamen)
Söndag 18 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-08)
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Datastrukturer och algoritmer 7.5 HP- TDSK17
Salstentamen 5 HP (1801 Tentamen)
Söndag 18 augusti klockan 15:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-08)
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Konstruktionsteknik 1 6 HP- TK1K18
Salstentamen 6 HP (1801 Tentamen)
Söndag 18 augusti klockan 15:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-07)
Antal anmälda: 12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Datastrukturer och algoritmer 9 HP- TDSK14
Salstentamen 6 HP (1401 Tentamen)
Söndag 18 augusti klockan 15:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-08)
Antal anmälda: 15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Konstruktionsteknik 1 6 HP- TK1K14
Salstentamen 6 HP (1401 Tentamen)
Söndag 18 augusti klockan 15:00 till 20:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-08)
Antal anmälda: 31
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs, tillfälle 3 av 5
 
Projektledning 30 HP- TPRG10
Tentamen/Datasal 13 HP (1003 Projektmetodik och tillämpning)
Söndag 18 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-08)
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Var snäll och se till att du har ett giltigt JU konto/student konto Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Projektledning 30 HP- TPRG18
Tentamen/Datasal 13 HP (1803 Projektmetodik och tillämpning)
Söndag 18 augusti klockan 15:00 till 18:00
Anmälan är öppen! (stänger 2019-08-08)
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Envariabelanalys 9 HP- TEVG17
Salstentamen 3 HP (1701 Tentamen - Funktionslära och komplexa tal)
Lördag 14 september klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-08-19
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik 1 19 FUP- TBM107
Salstentamen 7 FUP (1701 Tentamen 1)
Tisdag 8 oktober klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2019-09-08
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Fysik 25 FUP- TBFF06
Salstentamen 5 FUP (1601 Tentamen 1)
Fredag 11 oktober klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2019-09-11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
CAD 1 med ritteknik 9 HP- T1CG13
Datatentamen 3 HP (1802 Tentamen CAD)
Måndag 21 oktober klockan 08:00 till 10:30
Anmälan öppnar 2019-09-21
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Eken, Lönnen
 
CAD 1 med ritteknik 9 HP- T1CG13
Salstentamen 2 HP (1801 Tentamen Ritteknik)
Måndag 21 oktober klockan 10:45 till 12:30
Anmälan öppnar 2019-09-21
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Eken, Lönnen
 
Designmetodik och projektarbete 9 HP- TDEG14
Data tentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Fredag 25 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2019-09-25
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Aulan
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 1 7.5 HP- TS1G15
Salstentamen - Inspera 4.5 HP (1701, 1801, 1710 Språkfärdighetstest)
Tisdag 29 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-09-29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: “INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 1 7.5 HP- TS1G15
Salstentamen - Written examination 3 HP (1711, 1802 Skrivuppgift)
Tisdag 29 oktober klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2019-09-29
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: “INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Matematik 1 19 FUP- TBM107
Salstentamen 7 FUP (1701 Tentamen 1)
Fredag 1 november klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2019-10-01
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Fysik 25 FUP- TBFF06
Salstentamen 5 FUP (1601 Tentamen 1)
Fredag 29 november klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2019-10-29
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 2 7.5 HP- TS2K15
Salstentamen - Inspera 5 HP (1801 Examination)
Söndag 8 december klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-11-08
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: “INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Matematik 1 19 FUP- TBM107
Salstentamen 6 FUP (1702 Tentamen 2)
Torsdag 12 december klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2019-11-12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
CAD 2 med Rapid prototyping 6 HP- TCRK18
Datatentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Måndag 16 december klockan 13:00 till 16:00
Anmälan öppnar 2019-11-16
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Aulan
 
Fysik 25 FUP- TBFF06
Salstentamen 4.5 FUP (1602 Tentamen 2)
Tisdag 17 december klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2019-11-17
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Prototyptillverkning 6 HP- TPTK14
Salstentamen 4 HP (1401 Tentamen)
Torsdag 19 december klockan 08:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2019-11-19
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Aulan
 
Kemi 10 FUP- TBKE06
Salstentamen 3 FUP (1601 Tentamen 1)
Fredag 20 december klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2019-11-20
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Matematik 1 19 FUP- TBM107
Salstentamen 6 FUP (1702 Tentamen 2)
Tisdag 7 januari klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2019-12-07
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Fysik 25 FUP- TBFF06
Salstentamen 4.5 FUP (1602 Tentamen 2)
Fredag 10 januari klockan 14:00 till 00:19
Anmälan öppnar 2019-12-10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Kemi 10 FUP- TBKE06
Salstentamen 3 FUP (1601 Tentamen 1)
Torsdag 16 januari klockan 14:00 till 19:00
Anmälan öppnar 2019-12-16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Termodynamik och energiteknik 7.5 HP- TTYK19
Salstentamen 3 HP (1901 Tentamen A)
Lördag 18 januari klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2019-12-18
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Svenska - språket, kulturen och samhället 2 7.5 HP- TS2K15
Salstentamen - Inspera 5 HP (1801 Examination)
Torsdag 6 februari klockan 14:00 till 17:00
Anmälan öppnar 2020-01-06
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Omtenta , “INSPERA venue exams are taken on stationary JU-computers. Please, make sure you know your JU-account information (email address and password). For more info go to: ju.se/student/en/digital-exam
 

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena