student

Tentamensschema JTH

Tentamensschema JTH

Angående omtentamina i augusti

Ett nytt beslut har fattats som påverkar en del omtentamina i augusti.

En del av omtentorna kommer att ges som salstentamen på campus och en del kommer att ges digitalt och på distans. De flesta är fortfarande digitalt och på distans.

Samtliga omtentamina (inklusive de som ges på campus) kommer genomföras på ett sätt som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vad som gäller för den enskilda tentamen framgår vid anmälan och kan också utläsas av tentamensschemat.

Vänligen kontrollera noga vad som gäller för just din tentamen!

Vidare beslut angående tentamina fattas löpande och ju.se/corona uppdateras kontinuerligt med ny information.

Inställd
Material i produkt och tillverkningsprocess 15 HP- TTSK10
Inspera tentamen 7.5 HP (2001 Tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. För mer information om tentamen: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about exams: https://ju.se/student/en/studies/examination.html Information om tentamen via Inspera, For more info about exams in Inspera go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
BIM - Requirements and Specifications 7.5 HP- TBRS28
Inspera tentamen 3 HP (1801 Examination)
Lördag 8 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. För mer information om tentamen: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about exams: https://ju.se/student/en/studies/examination.html Information om tentamen via Inspera, For more info about exams in Inspera go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Utformning av försörjningskedjor 7.5 HP- TUFS29
Inspera tentamen 3.5 HP (1901 Examination)
Lördag 8 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. För mer information om tentamen: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about exams: https://ju.se/student/en/studies/examination.html Information om tentamen via Inspera, For more info about exams in Inspera go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Intelligenta mobila system 7.5 HP- TIGK10
Inspera tentamen 3 HP (2001 Tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Formen för tentamen ändrad av ansvarig. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Embedded and Distributed AI 7.5 HP- TEDS20
Inspera tentamen 4.5 HP (2001 Digtal tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. För mer information om tentamen: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about exams: https://ju.se/student/en/studies/examination.html Information om tentamen via Inspera, For more info about exams in Inspera go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Hållbara Affärsrelationer 7.5 HP- THAN19
Inspera tentamen 2 HP (1901 Tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. För mer information om tentamen: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about exams: https://ju.se/student/en/studies/examination.html Information om tentamen via Inspera, For more info about exams in Inspera go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Byggmaterial och byggteknik 1 7.5 HP- TM1K18
Inspera tentamen 5 HP (1801 Tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 31
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Projektledning 30 HP- TPRG18
PingPong tentamen 7.5 HP (1801 Projektets omvärld)
Lördag 8 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account. Utfasad kurs/Phased out course tillfälle/opportunity 5 av 5
 
Inställd
Lean och grön logistik 9 HP- TLLK17
Salstentamen 5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 5 av 5 tillfällen/opportunity. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Inställd
Arbetsorganisation och arbetsmiljö 6 HP- TAAK10
Salstentamen 4 HP (2001 Tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Inställd
Cloud Computing and Data Analytics 6 HP- TCCR26
Salstentamen 3 HP (1601 Skriftlig tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course Tillfälle/Opportunity 5 av 5. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Inställd
Design av smarta företag 7.5 HP- TSF428
Salstentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Inställd
Lean och grön teknik 7.5 HP- TLGK19
Salstentamen 4 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Operativsystem för infrastruktur 12 HP- TORK10
Salstentamen 6 HP (2001 Tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Datateknisk introduktionskurs 7.5 HP- TDIG17
Salstentamen 5 HP (1701 Tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course, tillfälle/opportunity 5 av 5. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Funktionella material och ytor 7.5 HP- TFYS29
Salstentamen 4.5 HP (1901 Tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Datateknisk introduktionskurs 7.5 HP- TDIG19
Salstentamen 5 HP (1901 Tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 19
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Inställd
Ekonomistyrning för ingenjörer 6 HP- TESN15
Distanstentamen via PingPong/Canvas 5 HP (1501 Tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Utfasad kurs/Phased out course tillfälle/opportunity 5av 5.
 
Inställd
Informationsarkitektur 7.5 HP- TAUK17
Inspera tentamen 3.5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Informationsarkitektur 6 HP- TIAK17
Inspera tentamen 3.5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus. Utfasad kurs tillfälle 5/5 Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Programmering för webben 9 HP- TPWK18
PingPong tentamen 4.5 HP (1801 Tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account. Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Tillverkningsteknik 6 HP- TTVK18
PingPong tentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 14:00 till 16:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Inställd
Forma med ljus 12 HP- TFJG18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course tillfälle/opportunity 3 av 5. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Digitalteknik med VHDL 7.5 HP- TDVK19
Salstentamen 4 HP (1910 Tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Digitalteknik med VHDL 9 HP- TDVK14
Salstentamen 4 HP (1401 Tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course tillfälle/opportunity 5 av 5. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Operativsystem 7.5 HP- TOSK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring 6 HP- TEEG14
Salstentamen 4 HP (14H1 Tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Elektriska gränssnitt 7.5 HP- TEGK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Mätteknik och GIS 9 HP- TMGK18
Salstentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Lördag 8 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 13
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Inställd
Grundläggande grafisk design 7.5 HP- TGGG18
Inspera tentamen 5 HP (1801 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Fördjupad nätverksdesign 7.5 HP- TFNF17
Inspera tentamen 3 HP (1701 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Integrerad produktutveckling 2 7.5 HP- TI2S29
Inspera tentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Grafisk design och visuell kommunikation 15 HP- TG1G17
Inspera tentamen 5 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Entreprenörskap och affärsplanering 6 HP- TEAG15
Inspera tentamen 2 HP (1701 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Projektledning 30 HP- TPRG18
PingPong tentamen 5.5 HP (1802 Projekt och projektledarskap)
Söndag 9 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account. Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Datakommunikation 9 HP- TTTK15
PingPong tentamen 6 HP (1501 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account. Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Inställd
Termodynamik och energiteknik 7.5 HP- TTYK19
Salstentamen 3 HP (1901 Tentamen A)
Söndag 9 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Off Campus
 
Inställd
Termodynamik och energiteknik 7.5 HP- TTYK19
Salstentamen 4.5 HP (1902 Tentamen B)
Söndag 9 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Off Campus
 
Produktionsteknik 2 6 HP- TP2N17
Salstentamen 4 HP (1702 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Produktionsteknik 2 7.5 HP- TP2N10
Salstentamen 4.5 HP (2002 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Väg- och trafikteknik 6 HP- TVTN19
Salstentamen 6 HP (1901 Tentamen och övningar)
Söndag 9 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Informations- och kommunikationsteknik 9 HP- TITK16
Salstentamen 3 HP (1601 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Digitala system 7.5 HP- TDYK19
Salstentamen 5.5 HP (1901 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Informationslogistik 7.5 HP- TILK18
Salstentamen 2 HP (1801 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Väg- och trafikteknik 6 HP- TVTN15
Salstentamen 6 HP (1501 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Utfasad kurs 5 av 5. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Industriell ekonomi 9 HP- TIMG17
Distanstentamen via PingPong/Canvas 5 HP (1701 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. # Utfasad kurs/Phased out course tillfälle /opportunity 5 av 5.
 
Industriell ekonomistyrning 7.5 HP- TEKG19
Distanstentamen via PingPong/Canvas 4 HP (1901 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active.
 
Industriell ekonomi 7.5 HP- TIEG18
Distanstentamen via PingPong/Canvas 4.5 HP (1801 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active.
 
Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete 15 HP- TIPG17
Distanstentamen via PingPong/Canvas 4 HP (1705 Tentamen Ekonomi)
Söndag 9 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. # Utfasad kurs/Phased out course tillfälle/opportunity 5 av 5.
 
Industriell ekonomi 6 HP- TIEG19
Distanstentamen via PingPong/Canvas 4 HP (1901 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active.
 
Inställd
Företagslogistik 6 HP- TFLK15
PingPong tentamen 3 HP (1701 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account. Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Inställd
Logistik 6 HP- TLSK18
PingPong tentamen 2 HP (1801 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto. Please make sure that you have av valid JU account
 
Material- och produktionsstyrning 6 HP- TMPN16
Salstentamen 4 HP (1601 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course tillfälleopportunity 5 av 5 Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Geokonstruktion och förorenad mark 6 HP- TGFN15
Salstentamen 3 HP (1501 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course tillfälle/oppurtunity 5 av 5. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Geokonstruktion och förorenad mark 6 HP- TGFN19
Salstentamen 3 HP (1901 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Olinjär FEA 6 HP- TOLR28
Salstentamen 5 HP (1801 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Material- och produktionsstyrning 6 HP- TMPK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Företagslogistik 15 HP- TFLG18
Salstentamen 8 HP (1801 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Geoteknik 6 HP- TGOK18
Salstentamen 5 HP (1801 Tentamen)
Söndag 9 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
CAD 1 med ritteknik 9 HP- T1CG13
Salstentamen 2 HP (1801 Tentamen Ritteknik)
Måndag 10 augusti klockan 08:00 till 09:45
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Lönnen
 
Objektorienterad mjukvaruutveckling 6 HP- TOMK18
Inspera tentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active.Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Konstruktionsmaterial 7.5 HP- TKSK18
Inspera tentamen 6.5 HP (1801 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
CAD - Grundläggande solidmodellering 7.5 HP- TCSG19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Ergonomi (Human Factors 2) 15 HP- TERS27
Inspera tentamen 3 HP (1701 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: IVänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Objektorienterad mjukvaruutveckling med designmönster 7.5 HP- TOUK18
Inspera tentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Grunder i belysningsteknik 6 HP- TGBG16
Inspera tentamen 4 HP (1701 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course, tillfälle 4 av 5/opportunit 4 of 5. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Konstruktion 6 HP- TKOK10
Inspera tentamen 1.5 HP (2002 Teoritest)
Måndag 10 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Logistiska gränssnitt 6 HP- TLGG13
PingPong tentamen 2 HP (1501 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Utfasad kurs 5 av 5 PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto. PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account
 
Trådlösa nätverk 7.5 HP- TTNK19
PingPong tentamen 4.5 HP (1901 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Internet- och molntjänster 6 HP- TMTN15
PingPong tentamen 3 HP (1501 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: PingPong tentamen/PingPong examination. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto. Please make sure that your JU account is active. Utfasad kurs/Phased out course tillfälle/opportunity 5 av 5
 
Inställd
Utveckling av sociotekniska system 6 HP- TUSG15
Salstentamen 3 HP (1501 Examination)
Måndag 10 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Grundläggande termodynamik och transportfenomen 3 HP- TGTK19
Salstentamen 2 HP (1901 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Off Campus
 
Envariabelanalys 9 HP- TEVG17
Salstentamen 3 HP (1701 Tentamen - Funktionslära och komplexa tal)
Måndag 10 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 22
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
 
CAD 1 med ritteknik 9 HP- T1CG13
Digital tentamen 3 HP (1802 Tentamen CAD)
Måndag 10 augusti klockan 10:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Lönnen
 
Inställd
Datorverktyg i produktframtagningsprocessen 7.5 HP- TDPK10
Inspera tentamen 2 HP (2002 Teoritest)
Måndag 10 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Förändringsledning 6 HP- TFLN16
Inspera tentamen 3 HP (1601 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 7.5 HP- TVEG19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 14:00 till 14:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Ledarskap och projektledning 6 HP- TLPG13
Inspera tentamen 3 HP (1402 Inlämningsuppgifter)
Måndag 10 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inl Projekt INSPERA venue exams. Ges som hemtentamen/ Conducted as Homeexam. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. För mer information om tentamen: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about exams: https://ju.se/student/en/studies/examination.html Information om tentamen via Inspera, For more info about exams in Inspera go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Mekanik och hållfasthetslära 2 7.5 HP- TM2K19
Inspera tentamen 4.5 HP (1901 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 8
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course tillfälle/opportunity 3 av 5. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 HP- TVEG13
Inspera tentamen 3 HP (1301 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 14:00 till 14:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 8
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Fördjupad webbutveckling 7.5 HP- TFWN19
Inspera tentamen 2.5 HP (1902 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Integrerad produktutveckling I 7.5 HP- TI1S29
Muntlig tentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Ersätts av muntlig tentamen enligt ansvarig. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Virtualisering och molntjänster 7.5 HP- TVMK18
PingPong tentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Inställd
Integrerad produkt- och produktionsutveckling 9 HP- TPPS29
Salstentamen 3 HP (1901 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Inställd
Kvalitets- och miljöledningssystem 6 HP- TKMN17
Salstentamen 4.5 HP (1701 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Grundläggande fysik 2 6 HP- TG2G14
Salstentamen 4 HP (1401 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena room 2
Fritext: Omtentamen. Utfasad kurs/Phased out course, tillfälle/opportunity 4 av 5. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Konstruktionsteknik 1 6 HP- TK1K14
Salstentamen 6 HP (1401 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Utfasad kurs, tillfälle 5 av 5. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Konstruktionsteknik 1 6 HP- TK1K18
Salstentamen 6 HP (1801 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 21
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Grundläggande fysik 2 6 FUP- TG2F07
Salstentamen 4 FUP (1701 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 21
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Hållfasthetslära 6 HP- THLK14
Salstentamen 4 HP (1401 Tentamen)
Måndag 10 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 59
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1 A-R, Campus Arena room 2 S-Ö
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Designmetodik och projektarbete 9 HP- TDEG14
Digital tentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Off Campus
 
Affärsplanering med kalkylering och tillverkning 9 HP- TAKK19
Digital tentamen 6 HP (1901 Tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Off Campus
 
Inställd
Grundläggande nätverksdesign 7.5 HP- TGNG17
inspera tentamen 3 HP (1701 Tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Affärsmannaskap 9 HP- TFFN19
Inspera tentamen 4 HP (1701 Tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.htmlUtfasad kurs tillfälle 4 av 5
 
Kvalitetsstyrning och teknik 7.5 HP- TKYK19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Affärsmannaskap 9 HP- TAFN18
Inspera tentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Innovation 7.5 HP- TINN10
Inspera tentamen 4 HP (2001 Tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 09:00 till 10:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: One hour exam, changed by responsible teacher Sarah Wikner. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Säkra mjukvarusystem 6 HP- TSMS25
PingPong tentamen 3 HP (1501 Examination)
Tisdag 11 augusti klockan 09:00 till 10:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto. PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account #Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Inställd
Organisation-Ledarskap-Projektledning 9 HP- TOLG18
PingPong tentamen 4.5 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account. Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Inställd
Projektledning 30 HP- TPRG18
PingPong tentamen 13 HP (1803 Projektmetodik och tillämpning)
Tisdag 11 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account. Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Byggherre, ombyggnad och förvaltning 9 HP- TBOK14
PingPong tentamen 5 HP (1501 Tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account. Utfasad kurs/Phased out course tillfälle/opportunity 3 av 5
 
Byggherre och förvaltning 6 HP- TBFK19
PingPong tentamen 5 HP (1901 Tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Inställd
Geografiska informationssystem 6 HP- TGIK18
Salstentamen 2 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Inställd
Datorsimulering i fysik och teknik 6 HP- TDSK16
Salstentamen 6 HP (1601 Inlämningsuppgifter och laborationer)
Tisdag 11 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Marknad, ekonomi och kommunikation 9 HP- TMEK16
Salstentamen 4 HP (1601 Tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete 15 HP- TIPG17
Salstentamen 2 HP (1701 Tentamen Produktframtagning)
Tisdag 11 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Utfasad kurs 5 av 5 tillfällen. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Projektledning i kundnära projekt 7.5 HP- TPNK18
Salstentamen 2.5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Matematik för mjukvaruutveckling 6 HP- TMMK16
Salstentamen 3 HP (1601, 1701 Examination)
Tisdag 11 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5. The exam will be written in english. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Prototyptillverkning 6 HP- TPTK14
Salstentamen 4 HP (1401 Tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 12:00 till 14:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Lönnen
 
Inställd
Inköp och försörjningskedjor 9 HP- TIFN18
Inspera tentamen 9 HP (1801 Examination)
Tisdag 11 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Phased out course exam 3 out of 5 Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Nätverksdesign för operatörer 7.5 HP- TNOK18
Inspera tentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Research Methods 6 HP- TRMR28
Inspera tentamen 3 HP (1801 Examination)
Tisdag 11 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Introduktion till programmering 9 HP- TIPK17
Inspera tentamen 3 HP (1702 Tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 31
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Mekanik 2 7.5 HP- T2MK10
Salstentamen 5.5 HP (2001 Tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Belysningsteknik och kvalitetssäkring 15 HP- TBKK18
Salstentamen 6 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Mekanik och hållfasthetslära 3 7.5 HP- TM3N19
Salstentamen 4.5 HP (1901 Tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course tillfälle/opportunity 3 av 5. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Research Methods 6 HP- TFDR28
Salstentamen 3 HP (1901 Individuell tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Utfasad kurs 3 av 5 tillfällen. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Enchipsdatorer 7.5 HP- TEDK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Konstruktionsteknik 2 6 HP- TK2K15
Salstentamen 6 HP (1501 Tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Konstruktionsteknik 2 6 HP- TK2K19
Salstentamen 6 HP (1901 Tentamen)
Tisdag 11 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 23
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Marknadsföring och försäljning 6 HP- TMFK19
Digital tentamen 4 HP (1901 Tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Off Campus
 
CAD 2 med Rapid prototyping 6 HP- TCRK18
Digital tentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 08:00 till 11:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Off Campus
 
Produktionsledning 7.5 HP- TPLS29
Distanstentamen via Canvas 2 HP (1901 Examination)
Onsdag 12 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 18
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Ges som hemtentamen/ Conducted as Homeexam. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto Please make sure that your JU account is active För mer information om tentamen: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about exams: https://ju.se/student/en/studies/examination.html
 
Interaktionsdesign 7.5 HP- TINK18
Inspera tentamen 3.5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete 15 HP- TIPG17
Inspera tentamen 3 HP (1703 Tentamen Ledarskap och projektledning)
Onsdag 12 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html. Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Grafisk Design för New Media 15 HP- TGNK18
Inspera tentamen 5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Skriptprogrammering 7.5 HP- TSTG17
Inspera tentamen 3 HP (1701 Tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Skriptprogrammering 7.5 HP- TSPG17
Inspera tentamen 3 HP (1701 Tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 16
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Introduktion till produktframtagning 9 HP- TIPG19
Inspera tentamen 3 HP (1902 Tentamen ledarskap och projektledning)
Onsdag 12 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Arbete-Människa-Teknik 9 HP- TAMK14
PingPong tentamen 3 HP (1401 Tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active.
 
Produktionsstyrning 6 HP- TPOK15
PingPong tentamen 5 HP (1501 Tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account. Utfasad kurs tillfälle 5 av 5
 
Inställd
Modellering och simulering av gjutning 6 HP- TMSS27
Salstentamen 3 HP (1701 Tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Inställd
Knowledge Intensive BIM 6 HP- TKBS28
Salstentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Marknadskommunikation 7.5 HP- TMCK18
Salstentamen 4 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Material och design 6 HP- TMDR26
Salstentamen 3 HP (1601 Tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Produktspecificering och kravhantering 6 HP- TPKS26
Salstentamen 2 HP (1601 Tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course tillfälle/opportunity 3 av 5. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Inköpslogistik 7.5 HP- TILN19
Inspera tentamen 7.5 HP (1901 Examination)
Onsdag 12 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Introduktion till konstruktion 3 HP- TIKK18
Inspera tentamen 1.5 HP (1801, 2001 Teoritest (pingpong))
Onsdag 12 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Ombyggnad 6 HP- TOBK18
Inspera tentamen 2 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Nätverksprogrammering 7.5 HP- TNPK18
Inspera tentamen 5 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Byggnadsmekanik 7.5 HP- TBHK18
Inspera tentamen 6.5 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 101
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: K-hus A-G, He303 H-Ka, He309 Kh-O, A0323 R-U, A0320 W-Ö
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Grunderna i hållbar Supply Chain Management 7.5 HP- TSSG18
PingPong tentamen 3 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: . Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. l
 
Inställd
Dagsljusprojektering 15 HP- TDPN19
Salstentamen 4 HP (1901 Tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Inställd
Dagsljusprojektering 15 HP- TDPN18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Kvalitets- och verksamhetsutveckling 7.5 HP- TKVN19
Salstentamen 4 HP (1901 Tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 14:00 till 18:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: B4066
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Mathematics for Intelligent Systems 6 HP- TMIR29
Salstentamen 6 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Objektorienterad programmering 7.5 HP- TOPK18
Salstentamen 4.5 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 16
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Diskret matematik 7.5 HP- TDMG17
Salstentamen 7.5 HP (1701 Tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 24
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Mekanik 1 6 HP- T1MK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 12 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 46
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Materialteknik och möbelkonstruktion 6 HP- TMKK15
Salstentamen 3 HP (1501 Tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 08:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Lönnen
 
Linjär algebra (civ.ing) 7.5 HP- TLAG19
Salstentamen 7.5 HP (1901 Tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus. OBS! Ändrad starttid.
 
Linjär algebra 6 HP- TLJG17
Salstentamen 6 HP (1701 Tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 08:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 74
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 1 A-J, Campus Arena room 2, K-Ö
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus. OBS! Ändrad starttid.
 
Inställd
Databasadministration 7.5 HP- TDAK10
Inspera tentamen 3 HP (2001 Tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Företags samhällsansvar (CSR) 7.5 HP- TCSK19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Företags samhällsansvar (CSR) 6 HP- TCSK17
Inspera tentamen 2 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Bostadsplanering 6 HP- TBUK18
Inspera tentamen 1 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Utfasad kursPhased out course, tillfälle/opportunity 3 av 5. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Parametric Design and GIS 7.5 HP- TPDR28
Inspera tentamen 3 HP (1801 Examination)
Torsdag 13 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Informationssäkerhet 7.5 HP- TIAN19
Inspera tentamen 5 HP (1901 Tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Klient-server-kommunikation 7.5 HP- TSPK18
Inspera tentamen 2 HP (1803 Skriftlig tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Industriell marknadsföring 6 HP- TLPK15
Inspera tentamen 1 HP (1601 Tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
User Experience Design 7.5 HP- TUER29
PingPong tentamen 3.5 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Inställd
User Experience Design 6 HP- TUER26
PingPong tentamen 3 HP (1601 Skriftlig tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: PingPong exam. Please make sure that you have a valid JU account PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto. Utfasad kurs/Phased out course tillfälle/opportunity 5 av 5
 
Teknisk logistik 7.5 HP- TTOG18
Salsentamen 4 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Inställd
Kvalitetsteknik 7.5 HP- TKVK19
Salstentamen 5.5 HP (1901 Tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
IT Service Management 7.5 HP- TSMN19
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Introduktion till elektronik 7.5 HP- TIEK18
Salstentamen 5 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Inställd
Produktionsekonomi 7.5 HP- TPDK19
Distanstentamen via PingPong/Canvas 5 HP (1901 Tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active.
 
Ledarskap och projektledning 6 HP- TLPG13
Inspera tentamen 3 HP (1402 Inlämningsuppgifter)
Torsdag 13 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Inl Ledarskap INSPERA venue exams. Ges som hemtentamen/ Conducted as Homeexam. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. För mer information om tentamen: https://ju.se/student/studier/tentamen-och-omtentamen.html For more information about exams: https://ju.se/student/en/studies/examination.html Information om tentamen via Inspera, For more info about exams in Inspera go to: ju.se/student/en/digital-exam
 
Advanced Building Information Delivery 6 HP- TADS28
Inspera tentamen 3 HP (1801 Examination)
Torsdag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Data Science 7.5 HP- TDSR29
Inspera tentamen 2.5 HP (1901 Examination)
Torsdag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Optimeringsdriven design 7.5 HP- TODS29
Inspera tentamen 5 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 13
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Användarstudier 7.5 HP- TABG17
PingPong tentamen 3 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Tillämpad FEM med dimensionering 6 HP- TFDK15
PingPong tentamen 2 HP (1501 Tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 12
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account Phased out course examination 5 out of 5
 
Inställd
Mjukvaruutveckling ur ett produktperspektiv 6 HP- TMUR26
Salstentamen 2 HP (1601 Tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs /Phased out course tillfälle/opportunity 5 av 5. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Inställd
Detaljhandel 9 HP- TDHN18
Salstentamen 4 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He303
Fritext: Utfasad kurs 3 tillfället av 5. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Linjär algebra och optimering 9 HP- TAOG17
Salstentamen 8 HP (1701 Skriftlig tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Utfasad kurs 4 av 5 tillfällen. 5:e och sista tillfället planeras till januari 2021. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
VA-teknik 6 HP- TVSK19
Salstentamen 6 HP (1901 Tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He309
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Vattenförsörjning-, spillvatten- och dagvattensystem 6 HP- TVSN15
Salstentamen 6 HP (1601 Tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He309
Fritext: Utfasad kurs 5 av 5. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Hydraulik och markteknik 6 HP- TGHK18
Salstentamen 6 HP (1801 Tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 8
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He303
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Tillämpad matematik och fysik 6 HP- TMFG16
Salstentamen 5 HP (1601 Tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 8
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He303
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Linjär algebra och optimering 7.5 HP- TAOG19
Salstentamen 7.5 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Flervariabelanalys 7.5 HP- TFVK17
Salstentamen 7.5 HP (1701 Tentamen)
Torsdag 13 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 54
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Campus Arena, room 2 A-U, Campus Arena, room 1 W-Ö
Fritext: Skrivs på svenska och engelska, written in Swedish and English. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Mekanik och hållfasthetslära 9 HP- TMLK14
Salstentamen 5 HP (1401 Tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 06:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Lönnen
 
Inställd
Projektledning och gruppdynamik 7.5 HP- TPGG18
Inspera tentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Produktionsstyrning 6 HP- TPOK19
Inspera tentamen 4 HP (1901 Tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Hållbarhet, analyser och simuleringar 9 HP- THAR28
Inspera tentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Ledarskap och projektledning 7.5 HP- TLPG18
Inspera tentamen 4.5 HP (1801 Skriftlig tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Energi- och installationsteknik 6 HP- TEIN19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: He309
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Ledarskap och projektledning 6 HP- TLPG13
Inspera tentamen 3 HP (1401, 1301 Tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Programmering för automatiserad konstruktion 6 HP- TPAR27
Inspera tentamen 3 HP (1701 Tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Affärsplanering och entreprenörskap 7.5 HP- TBPG19
Inspera tentamen 2 HP (1901 Examination)
Fredag 14 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Klientprogrammering 15 HP- TKPK18
Inspera tentamen 5 HP (1801 Written examination)
Fredag 14 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Grundläggande webbutveckling 7.5 HP- TGWK18
Inspera tentamen 2 HP (1802 Tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Forskningsmetoder i datateknik och informatik 7.5 HP- TFIN18
Inspera tentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 14
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Nätverkssäkerhet 7.5 HP- TNSK18
PingPong tentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus. PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Byggmaterial och byggteknik 2 6 HP- TM2K18
PingPong tentamen 5 HP (1801 Tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account
 
Energi och installationsteknik 6 HP- TEIN15
Salstentamen 4 HP (1501 Tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus. Utfasad kurs 5 av 5 tillfällen
 
Inställd
Byggprocessen i anknytning till ljusdesign 6 HP- TBAN10
Inspera tentamen 4 HP (2001 Tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 14:00 till 15:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Byggprocessen i anknytning till ljusdesign 6 HP- TBAK18
Inspera tentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 14:00 till 15:30
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Affärsjuridik för ingenjörer 6 HP- TAIG15
Inspera tentamen 6 HP (1601 Tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 4 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Grundläggande FEM-analys 7.5 HP- TGFK10
Inspera tentamen 4 HP (2001 Tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Affärsjuridik 7.5 HP- TAJG19
Inspera tentamen 7.5 HP (1901 Tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course 3 av 5 tillfällen/opportunity. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Databaser 6 HP- TDRK18
Inspera tentamen 2 HP (1801 Tentamen 1)
Fredag 14 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Grundläggande FEM-analys 7.5 HP- TFMK19
Inspera tentamen 2.5 HP (1901 Tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 12
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Utfasad kurs/Phased out course tillfälle/opportunity 4 av 5. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Datorstöd för konstruktion 9 HP- TDKS27
Muntlig tentamen 5 HP (1701 Tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 14:00 till 17:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 2
Tentamenstyp: Övrigt aktivitetstillfälle
Lokal: Off Campus
Fritext: Formen för tentamen är ändrad till muntlig/oral examination på begäran av kursansvarig.
 
Inställd
Produktionsutveckling I, strategi och system 9 HP- TP1R28
Salstentamen 4.5 HP (1801 Examination)
Fredag 14 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Ledarskap - tillämpad förändring 15 HP- TLTK16
Salstentamen 5 HP (1601 Tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Datastrukturer och algoritmer 7.5 HP- TDSK17
Salstentamen 5 HP (1801 Tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Samhällsbyggnad 9 HP- TSBG17
Salstentamen 5 HP (1701 Tentamen)
Fredag 14 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 37
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
IT-arkitektur 7.5 HP- TTAK19
Inspera tentamen 3 HP (1901 Tentamen)
Lördag 15 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Arkitekturhistoria 3 HP- TAHK18
Inspera tentamen 3 HP (1801 Tentamen)
Lördag 15 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Projektledning och metoder 7.5 HP- TPJG17
Inspera tentamen 4 HP (1701 Tentamen)
Lördag 15 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Software Product Quality Assurance 9 HP- TSPR20
Inspera tentamen 3 HP (2001 Tentamen)
Lördag 15 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Tillsammans med TKSS26. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus. Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Kvalitetssäkring av mjukvaruprodukter 6 HP- TKSS26
PingPong tentamen 2 HP (1601 Examination)
Lördag 15 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: PingPong – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus PingPong tentamen. Vänligen se till att du har ett giltigt JU konto/student konto PingPong exam. Please make sure that you have av valid JU account #Utfasad kurs/Phased out course 4 out of 5
 
Inställd
Mjukvaruarkitektur för produkter 7.5 HP- TMVS26
Salstentamen 3 HP (1601 Examination)
Lördag 15 augusti klockan 09:00 till 12:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Inställd
Forskningsmetoder och kommunikation 7.5 HP- TFKG18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Lördag 15 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Produktionsteknik 1 6 HP- TP1N16
Salstentamen 4 HP (1601 Tentamen)
Lördag 15 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He309
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 5 av 5. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Produktionsteknik 1 7.5 HP- T1PK19
Salstentamen 4.5 HP (1902 Tentamen)
Lördag 15 augusti klockan 09:00 till 13:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 18
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He309
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Implementation of Digital Technologies and the Construction Industry 6 HP- TIDR28
Inspera tentamen 3 HP (1801 Examination)
Lördag 15 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 7
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Mekanik och hållfasthetslära 1 7.5 HP- TM1K10
Inspera tentamen 4.5 HP (2001 Tentamen)
Lördag 15 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 17
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Gruppdynamik 3 HP- TGYG19
Inspera tentamen 1.5 HP (1901 Tentamen)
Lördag 15 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 22
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Off Campus
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
Inställd
Software Entrepreneurship and Business Planning 7.5 HP- TSEG16
Salstentamen 2.5 HP (1601 Tentamen)
Lördag 15 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 0
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Produktionsutveckling II, metoder och verktyg 7.5 HP- T2PS28
Salstentamen 2 HP (1801 Tentamen)
Lördag 15 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 1
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: A0320
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Kvalitetsledning 6 HP- TKDK18
Salstentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Lördag 15 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 3
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: B4065
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Grundläggande analys 7.5 HP- TGAG19
Salstentamen 7.5 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Lördag 15 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 4
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: B4065
Fritext: Skrivs på engelska/Written in English. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Envariabelanalys (civ.ing) 7.5 HP- TEAG18
Salstentamen 7.5 HP (1801 Tentamen)
Lördag 15 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 6
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: A0320
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Mekanik och hållfasthetslära 1 7.5 HP- TM1K19
Salstentamen 4.5 HP (1901 Tentamen)
Lördag 15 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 11
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: A0323
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 4 av 5. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Produktionslogistik 9 HP- TPLN18
Salstentamen 9 HP (1801 Examination)
Lördag 15 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 54
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: He309 A-F, E1418 Gu-Pa, E1419 Pe-Ö
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Envariabelanalys 9 HP- TEVG17
Salstentamen 6 HP (1702 Tentamen - Differential- och integralkalkyl)
Lördag 15 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 67
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K sal 1-2 A-Ma, He303 Mo-Ö
Fritext: Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Matematisk statistik SSCM 7.5 HP- TMSK19
Salstentamen 7.5 HP (1901 Skriftlig tentamen)
Söndag 16 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 5
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: The exam is written in english. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Matematisk statistik 6 HP- TMSG14
Salstentamen 6 HP (1401 Tentamen)
Söndag 16 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 9
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Utfasad kurs tillfälle 3 av 5. Tentamen ges endast på svenska. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Matematisk statistik 6 HP- TMAK17
Salstentamen 6 HP (1701 Tentamen)
Söndag 16 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 10
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Examination is given both in Swedish and English Ändrat datum på begäran av ansvarig. Examination date is changed by responsible for the course. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Matematisk statistik 7.5 HP- TMSK17
Salstentamen 7.5 HP (1701 Tentamen)
Söndag 16 augusti klockan 14:00 till 19:00
Anmälan är stängd.
Antal anmälda: 15
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Hus K, sal 1-2
Fritext: Skrivs på engelska och svenska, written in Swedish and English. Tentamen genomförs på JU Campus/The exam is conducted on JU Campus
 
Envariabelanalys 9 HP- TEVG17
Salstentamen 3 HP (1701 Tentamen - Funktionslära och komplexa tal)
Lördag 12 september klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-08-12
Tentamenstyp: Papperstentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
 
Avancerad CAD 6 HP- TACR26
Inspera tentamen 3.5 HP (1601 Tentamen)
Lördag 3 oktober klockan 09:00 till 12:00
Anmälan öppnar 2020-09-03
Tentamenstyp: Inspera – Digital tentamen
Lokal: Visas ca 5 dagar innan tentan.
Fritext: Vänligen se till att du har ett aktivt JU-konto. Please make sure that your JU account is active. Information om tentamen via Inspera, se länk https://ju.se/student/digital-tentamen.html Information about examination in Inspera, please follow this link https://ju.se/student/en/digital-exam.html
 
CAD 1 med ritteknik 9 HP- T1CG13
Inspera tentamen 2 HP (1801 Tentamen Ritteknik)
Torsdag 22 oktober klockan 08:00 till 10:00
Anmälan öppnar 2020-09-22
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Aulan, Träcentrum
 
CAD 1 med ritteknik 9 HP- T1CG13
Inspera tentamen 3 HP (1802 Tentamen CAD)
Torsdag 22 oktober klockan 10:30 till 13:30
Anmälan öppnar 2020-09-22
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Aulan, Träcentrum
 
Affärsplanering med kalkylering och tillverkning 9 HP- TAKK19
Inspera tentamen 6 HP (1901 Tentamen)
Fredag 23 oktober klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-09-23
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Aulan
 
Marknadsföring och försäljning 6 HP- TMFK19
Inspera tentamen 4 HP (1901 Tentamen)
Måndag 14 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-11-14
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Aulan
 
Prototyptillverkning 6 HP- TPTK14
Inspera tentamen 4 HP (1401 Tentamen)
Måndag 14 december klockan 12:00 till 14:00
Anmälan öppnar 2020-11-14
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Aulan, Träcentrum
 
CAD 2 med Rapid prototyping 6 HP- TCRK18
Inspera tentamen 4 HP (1801 Tentamen)
Onsdag 16 december klockan 08:00 till 11:00
Anmälan öppnar 2020-11-16
Tentamenstyp: Okänt
Lokal: Aulan, Träcentrum
 

Information

All tentamen vid Högskolan i Jönköping koordineras av en gemensam tentamensgrupp. Mer information

Hitta lokalen

Planskiss över Högskoleområdet

Hus A: Rektors kansli, Högskoleservice och Service Center
Hus B: Internationella handelshögskolan
Hus C: Biblioteket
Hus E: Tekniska högskolan
Hus G: Hälsohögskolan
Hus H: Högskolan för lärande och kommunikation
Hus D: Högskolefastigheter
Hus J: Campus Arena