student

2019-03-19

Veloxiastipendiet

Stipendium för ekonomi- och juridikstudenter HT 2019. Studerar du ekonomi eller juridik vid något av Sveriges universitet och ska skriva uppsats till hösten? Då kan du söka Veloxiastipendiet på 15 000 kr.

Veloxiastipendiet är ett uppsatsstipendium på 15 000 kr som delas ut till en student som har för avsikt att skriva en uppsats inom privatekonomi, antingen från ett juridisk eller ett ekonomiskt perspektiv. Stipendiet kan exempelvis användas till att finansiera litteratur, resor eller annat som kan bidra till att din uppsats blir riktigt bra.

Ansökningsperioden pågår till och med 15 juni 2019 och stipendiet delas ut i slutet av juli 2019. Den vinnande uppsatsen kommer att publiceras på någon av Veloxias hemsidor när den är färdig.


För att du ska kunna söka Veloxiastipendiet måste följande krav vara uppfyllda:

  • Du studerar ekonomi eller juridik vid ett universitet eller högskola i Sverige.
  • Du ska skriva din kandidatuppsats, ditt examensarbete eller din master-/magisteruppsats under höstterminen 2019.

Stipendiet kommer att delas ut till den student som har den bästa uppsatsidén. Bedömningen av idébeskrivningen görs utifrån följande aspekter:

  • Hur stor betydelse uppsatsämnet har eller kan ha för en vanlig konsuments privatekonomi.
  • Hur stor potential uppsatsen har att stärka konsumenters kunskap om sina privatekonomiska rättigheter och möjligheter i vardagen.
  • Hur intressant och begripligt uppsatsämnet är för en person som inte studerar ekonomi eller juridik.
  • Hur stor påverkan Veloxiastipendiet sannolikt kommer att ha på uppsatsens kvalitet.

Bedömningen görs av en panel som väljs ut av Veloxia. Panelen kommer att bestå både av akademiker och praktiker. Panelen kommer även att kompletteras av privatpersoner utan några högskolepoäng inom varken juridik eller ekonomi.

Ansökan via hemsidan. Klicka här!