student

2019-02-14

Zonta International Scholarship

Women in Technology Scholarship. Detta stipendium kan sökas av kvinnliga högskole- och universitetsstudenter i alla åldrar på utbildningar inom teknik eller närliggande områden. Även kvinnor som idag inte studerar på högskolenivå kan söka stipendiet för exempelvis vidareutbildning.

Kvinnor är ännu till stor del underrepresenterade inom områden som informationsteknologi och naturvetenskap, ingenjörsvetenskap och matematik. Beteckningen STEM står för Science, Technology, Engineering and Mathematics.

För att skapa en värld där män och kvinnor har lika möjligheter måstekvinnor spela en aktiv roll i teknik och teknisk utveckling.

Zonta Internationals nya stipendium syftar till att uppmuntra kvinnor att satsa på utbildning, karriär och ledarroller inom tekniska områden.

Stipendiesumma: 2 000 USD på distriktsnivå med möjlighet till ytterligare 8 000 USD på internationell nivå.

Sista ansökningsdag: Kontakta din lokala klubb för uppgift om ansökningsdatum. Ansökan ska lämnas från klubben till distriktet senast 1 augusti.

Så söker du: Hämta ansökningsblankett på Zonta Internationals webbplats och lämna till din lokala Zontaklubb.

Tänk på detta när du söker:

  • Fyll i alla uppgifter korrekt.
  • Håll dig till den angivna teckenmängden. Ansökningar som är för långa tas inte upp för bedömning.

Läs mer och ladda ner ansökningsblankett på Zonta Internationals webbplats