student
Sidan uppdaterad 2013-08-05

Interaktiva antiplagieringsguiden

Målet var att utveckla ett nätbaserat utbildningsmaterial för studenter. Detta för att stärka studenters kompetens när det gäller akademiskt skrivande med fokus på att undvika plagiering

Interaktiva antiplagieringsguiden finns nu både på svenska och engelska i lärplattformen Pingpong."Interaktiva antiplagieringsguiden" och "The Interactive Anti Plagiarism Guide".

Guiden, som in sin helhet tar ca 3 timmar att gå igenom, försöker besvara frågorna:

 • Vad är plagiering?
 • Hur upptäcks plagiering?
 • Hur undviker jag plagiering?
 • Vad händer om jag plagierar?
 • Som avslutning presenteras ytterligare några "akademiska uppförandekoder" som är bra att känna till.

Varje avsnitt ger en introduktion till frågan, länkar till filmer, webbsidor, informationsmaterial och övningar och avslutas med ett självrättande test.

Guiden består både av material som vi producerat själva och som kollegor på andra lärosäten tagit fram enligt en sk. Creative Commons licens.

Tack till alla som bidragit!

Korta fakta

Madelene Zetterlind & Christina Keller, RFL har drivit projektet tillsammans med

 • Göran Wahlgren JIBS
 • Mattias Lorentzi Biblioteket
 • Eva-Lotta Palm HLK
 • Markus Hahne HLK
 • Emelie Wictorsson Studentkåren
 • Isabelle Emilsson Studentkåren

Tanken är att alla studenter vid Jönköping University ges tillgång till guiden i början av sina studier. Programansvarig ansvarar för att guiden används i lämplig kurs/lämpliga kurser under utbildningen.

Så hittar du guiden

Varje fackhögskola har två aktiviteter i PingPong som personal och studenter har tillgång till. Te x:

 • Interaktiva antiplagiatguiden - Hälsohögskolan
 • The Interactive Anti-Plagiarism Guide - School of Health Sciences

Leta upp din fackhögskolas aktivitet under Alla min aktiviteter i PingPong.

Som lärare kan du ta del av studenternas testresultat i rollen som testsammanställare.

Om du eller dina studenter inte har tillgång till guiden, kontakta PingPong-administratören på din fackhögskola.

Feedback på spridning, användning, integrering i kurser etc välkomnas. Kontakta gärna Madelene Zetterlind.

Interaktiva antiplagiatguiden öppen!

Vi vill gärna sprida kunskaper om hur man undviker plagiering till fler. Därför finns nu guiderna tillgängliga via öppna sidor i PingPong.

För att göra de tester som hör till guiden behöver du dock logga in i PingPong-aktiviteten på din fackhögskola.