student
Studier

Kontrollera dina personuppgifter i Ladok

Kontrollera dina personuppgifter i Ladok

I StudentLadok kontrollerar du att dina uppgifter stämmer:

  • Du kan till exempel lägga in en tillfällig postadress (om du inte adressändrat via Skatteverket). Ladok hämtar nya uppgifter varje fredag och då uppdateras din folkbokföringsadress automatiskt.
  • Det namn och personnummer som står i menyn när du loggat in i StudentLadok är de uppgifter som står på alla skolrelaterade intyg, och senare även på ditt examensbevis. Dina personuppgifter hämtas direkt från Skatteverket om du har ett svenskt personnummer. Kontakta därför Skatteverket om uppgifterna inte stämmer.
  • Via StudentLadok kan du också ändra din mailadress för att styra vart du vill ha aviseringar kring studieresultat till. OBS! Tänk på att även om du anger en annan mail än din JU-mail kommer det ändå att vara JU-mailen som i huvudsak används i all kommunikation med dig. Mailen i StudentLadok används främst för aviseringar om studieresultat.
  • Du som läser vid JU ska vara registrerad på aktuella kurser. Har du missat att registrera dig, vänligen kontakta studieadministrationen vid din fackhögskola.

Logga in i StudentLadok
"Mina uppgifter" hittar du längst upp till höger på sidan i webbläsaren. Om du loggar in via en mobiltelefon hittar du funktionen under menyknappen.