student

Vilrum

Vilrum

Studenthälsan har ett vilrum i anslutning till ingången till Studenthälsan.

Vilrummet är öppet för dig som är student men du måste fråga personalen först så att de kan släppa in dig i rummet.

I övrigt finns följande vilrum på Högskolan:

Vilrum finner du på varje fackhögskola i följande salar:

Högskolan för lärande och kommunikation - HA412, HD234
Jönköping International Business School - B5212, B6003
Hälsohögskolan - G218

Tekniska Högskolan - E4204