student

Om du blir sjukskriven

Det finns ett särskilt försäkringsskydd för dig som studerar med studiemedel. Skyddet innebär att du får behålla studiemedlen under sjukdom trots att du inte studerar. Dessutom kan lånedelen skrivas av efter 30 dagars karenstid.

För att du ska få studiemedel krävs att du är helt oförmögen att studera. Om din förmåga att studera bara är delvis nedsatt gäller inte reglerna för dig. Om du till exempel inte kan studera mer än på halvtid på grund av sjukdom kan du bara få studiemedel för halvtidsstudier.

För mer detaljerad information, se CSN:s hemsida, www.csn.se

Vid sjukdom ska du den första sjukdagen göra en sjukanmälan till Försäkringskassan. Det kan du göra på Försäkringskassans hemsida. Detta för att Försäkringskassan ska kunna godkänna sjukperioden. Sjukanmälan görs för att du ska kunna få rätt till studiemedel under sjukdom och få eventuell avskrivning av studielån.

Senast fr. o. m. den 14:e dagen ska du dessutom lämna in läkarintyg till Försäkringskassan. Försäkringskassan lämnar uppgifter om din sjukperiod till CSN. Du har rätt till studiemedel under sjukdom för den sjukperiod som Försäkringskassan godkänner. Det finns ingen karenstid.

För mer detaljerad information

Kontakta Försäkringskassan, www.forsakringskassan.se