student

VFU Internationellt arbete

VFU Internationellt arbete

Pojke med basketboll

Som student på Internationellt arbete (IA) har du totalt 15 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Programmets utbildningsledare ansvarar för att hitta lämpliga VFU-platser.

Process

Utbildningsledaren ansvarar för att söka VFU-platser som är lämpliga utifrån programmets innehåll. Detta görs i samråd med dig som student. Det är även utbildningsledaren som ansvarar för att fördela VFU-platserna. Ansökningsprocessen ser ut på följande sätt:

  1. Utbildningsledaren söker VFU-platser
  2. Du som student ansöker om VFU-plats hos utbildningsledaren
  3. Utbildningsledaren fördelar VFU-platserna

Vid VFU utomlands har du möjlighet att söka ett resebidragPDF. Väljer du att förlägga båda VFU-perioderna utomlands kan du endast beviljas resebidrag för en av perioderna.

Resebidrag

Ansökan för resebidrag för VFU utomlandsPDF