student

För dig som student

För dig som student

Här hittar du information om verksamhetsförlagd utbildning för dig som studerar vid socionomprogrammet.

Studenter deltar i lektion

Verksamhetsförlagd utbildning vid socionomprogrammet.