student

Årsplanering

För att underlätta samarbetet mellan alla olika intressenter har det upprättats en årsplanering för VFU. Årsplaneringen är ett levande dokument och utifrån händelser i samhället och i de olika verksamheterna kan planeringen justeras men grundstrukturen är densamma.

Planeringen utgår från ett läsår, alltså augusti till augusti. Vid sjuksköterskeprogrammet har vi intag både vår- och hösttermin.

Årsplanering

Under augusti startar höstterminen. Termin 1 har introduktionsvecka vecka 34 medan höstterminen för övriga studenter startar vecka 35. Under augusti så sker föjande;

 • Planering av höstens reflektionsseminarier.
 • Studentprestationer i relation till spärrar stäms av i Ladok och listan över platsbehov blir slutgiltig.
 • Slutliga beställningen för termin 2-5 fastlås och placeringen i VFU-parken slutförs.
 • Studenter i specialistutbildning fyller i studentenkät i relation till VFU samt får information om VFU genom utbildningen.

I september sker följande;

 • Verksamheten skickar ut information till studenterna inför kommande VFU under terminen. Det är viktigt att studenten besvarar dessa mail.
 • VFU-samordnare samt studievägledare erbjuder studneter information i samband med lunchträff. Teamledare VFU finns med för att kunna besvara eventuella frågor.
 • Handledarträff erbjuds på lärosätet. Fokus på bedömning och riktlinjer.
 • Teamledare VFU informerar termin 1 om kommande VFU inom programmet. Kliniska adjunkter, KA, presenteras.
 • Termin 2 får information av VFU-samordnare och studievägledare med fokus på att följa upp antalet som avser att genomföra VFU under hösten.
 • Första gänget Termin 5 går ut på VFU inom primärvård.

I oktober sker följande;

 • Brobyggarna träffas. Brobyggarna är samarbetets nav där representantaer från lärosäte och verksamheten träffas för att planera VFU.
 • Senast 15 oktober ska student som avser att återuppta studier meddela detta till studieväglderae. Om detta inte görs kan platsgarantin inte garanteras för påföljande termin.
 • Studentenkät inför vårterminens VFU skickas ut och ska besvaras.
 • Första lista på vårens platsbehov förmedlas till verksamheterna.
 • Studenter i termin 3, 4 och 5 går ut på VFU. Veckan innan VFU-startar ska den individuella lärandplanen skickas till handledare.

I november sker följande;

 • Verksamheterna återkopplar på vårens platsbehov.
 • Studenter i termin 2 går ut på VFU. Veckan innan VFU-startar ska den individuella lärandplanen skickas till handledare.
 • Studenter inom specialistutbildning går ut på VFU.

Under december planeras för ett kortare juluppehåll och följande sker innan dess;

 • VFU-handboken gås igenom och uppdateras inför vårterminens kurser.
 • Studentprestationer i relation till spärrar stäms av i Ladok och listan över platsbehov uppdateras.
 • Brobyggarna träffas. Brobyggarna är samarbetets nav där representantaer från lärosäte och verksamheten träffas för att planera VFU.

Under januari avslutas höstterminen i vecka 3. Termin 1 har introduktionsvecka vecka 3 medan vårterminen för övriga studenter startar vecka 4. Under januari så sker föjande;

 • VFU-handboken är klar inför vårens kurser.
 • Planering av höstens reflektionsseminarier
 • Studentprestationer i relation till spärrar stäms av i Ladok och listan över platsbehov blir slutgiltig.
 • Slutliga beställningen för termin 2-5 fastlås och placeringen i VFU-parken slutförs.
 • Studenter inom specialistutbildning går ut på VFU.

I februari sker följande;

 • Verksamheten skickar ut information till studenterna inför kommande VFU under terminen. Det är viktigt att studenten besvarar dessa mail.
 • VFU-samordnare samt studievägledare erbjuder studenter information i samband med lunchträff. Teamledare VFU finns med för att kunna besvara eventuella frågor.
 • Handledarträff erbjuds på lärosätet. Fokus på bedömning och riktlinjer.
 • Teamledare VFU informerar termin 1 om kommande VFU inom programmet. Kliniska adjunkter, KA, presenteras.
 • Första gänget Termin 5 går ut på VFU inom primärvård.

I mars sker följande;

 • Termin 2 får information av VFU-samordnare och studievägledare med fokus på att följa upp antalet som avser att genomföra VFU under hösten.
 • Brobyggarna träffas. Brobyggarna är samarbetets nav där representantaer från lärosäte och verksamheten träffas för att planera VFU.
 • Studenter i termin 3, 4 och 5 går ut på VFU. Veckan innan VFU-startar ska den individuella lärandplanen skickas till handledare.

I april sker följande;

 • Senast 15 april ska student som avser att återuppta studier meddela detta till studieväglderae. Om detta inte görs kan platsgarantin inte garanteras för påföljande termin.
 • Studentenkät inför höstterminens VFU skickas ut och ska besvaras.
 • Första lista på höstens platsbehov förmedlas till verksamheterna.
 • Studenter i termin 2 går ut på VFU. Veckan innan VFU-startar ska den individuella lärandplanen skickas till handledare.
 • Studenter inom specialistutbildning går ut på VFU.

I maj sker följande;

 • Verksamheterna återkopplar på höstens platsbehov.
 • Studenter inom specialistutbildning går ut på VFU inom barnhälsovård.
 • Brobyggarna träffas. Brobyggarna är samarbetets nav där representantaer från lärosäte och verksamheten träffas för att planera VFU.
 •  

Under vecka 23 avslutas vårterminen. Under juni sker följande;

 • VFU-handboken gås igenom i början av juni och uppdateras inför vårterminens kurser för att sedan vara klar vecka 25 inför höstterminen.
 • Studentprestationer i relation till spärrar stäms av i Ladok och listan över platsbehov uppdateras.
 • Årsträff med handledare med avstämning och mingel. Anordnas av lärosätet.

Under juli är det sommaruppehåll och arbetet med VFU ligger vilande.