student

Bedömning

För att säkerställa en givande VFU och att studenten når de uppsatta lärandemålen är bedömning av studentens insatser centrala. En bedömning ska baseras på den kompetens som studenter visar i det direkta omvårdnadsarbetet. Bedömning av studenten under VFU vid sjuksköterskeutbildningarna vid hälsohögskolan sker med hjälp av AssCE - diskussionsunderlag.

Bedömningsdiskussionen sker i samverkan mellan handledare och student. Studenten har ansvar för att aktivt arbeta för att nå målen för sin VFU i relation till de lärandemål som kursen innehåller. Bedömningsformuläret AssCE ska vara ett stöd i förberedelserna för diskussionen och ska användas som underlag vid bedömningsdiskussioner.

Handledarens omdöme av VFU utgör en del av det slutliga betyget för den aktuella kursen. Dialogen mellan handledare och dig som student ska vara en naturlig återkommande del av arbetet. Vid risk för eller vid otillräcklig måluppfyllelse på ett eller flera lärandemål skrivs en individuell pedagogisk handlingsplan (mall finns till höger) där strategier för att nå måluppfyllelse beskrivs.

AssCE

AssCE innehåller totalt 21 faktorer som alla starkt relaterar till de nationella målen för sjuksköterskexamen. AssCE är utvecklat vid Högskolan i Gävle och är ett validerat diskussionsunderlag för VFU som idag används på flera sjuksköterskeprogram i Sverige. Genom att använda ett validerat instrument för bedömning stärks tillförlitlighet i bedömningen. 

Halvtidsdiskussion och avslutande bedömningsdiskussion genomförs av handledare och student. Då det föreligger risk för en student att underkännas ska handledare och student tidigt under VFU tillsammans upprätta en individuell pedagogisk handlingsplan för de lärandemål som bedömts som Otillräcklig måluppfyllelse.

Mer information om utvecklingen av AssCE hittar du på Högskolan i Gävles hemsida via denna länk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Individuell pedagogisk handlingsplanPDF

Process för underkänd

Process för avskiljande