Varje år utlyser Aktiestinsen Lennart Israelssons stiftelse ett antal stipendier till studenter, forskare och entreprenörer för att främja utvecklingsarbete och forskning om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. För 2021 är den totala stipendiesumman högst 400 000 kr.

Gruppfoto med stipendier från Swedbank

Från prisutdelningen av 2019 års stipendier.

Stipendierna ska användas för projekt som bedrivs i samverkan mellan forskare och studenter vid Hälsohögskolan i Jönköping och yrkesverksamma som arbetar för att främja äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. För anställda vid Hälsohögskolan finns möjlighet att söka stipendium omfattande 50% forskningstid för ett år i taget.

Tillfällen för samverkan kring ansökningar

Samverkan mellan forskare, studenter och yrkesverksamma behöver etableras innan ansökan skickas in. Därför erbjuds två workshops via Zoom under hösten, där intresserade kan träffas för att samverka kring eventuella ansökningar. Anmälan till dessa samverkanstillfällen skickas till Anita.Bjorklund@ju.se senast en vecka innan de ska äga rum.

  • Onsdagen den 15 september kl. 17.00-19.00
  • Onsdagen den 6 oktober kl. 17.00-19.00

Kontaktpersoner

Kontaktperson för samverkan med forskare/student vid Hälsohögskolan:

Anita Björklund
E-post: Anita.Bjorklund@ju.se
Telefonnummer: 0708-261250

Kontaktpersoner för samverkan med extern entreprenör/yrkesverksam:

Monica Pärson
E-post: Monica.Parson@jonkoping.se
Telefonnummer: 036-102317

Nanna Good
e-post: Nanna.Good@jonkoping.se
tel: 036-10 28 21

Ansökan

Ansökan skickas via e-post till registrator@ju.se senast fredagen den 15 oktober. Märk ärendet Aktiestinsen, Dnr JU 2021/788-125

Besked om beviljade stipendier meddelas före årsskiftet.