Program

08:30-09:00 HLK-foajén
-Registrering

09:00-09:30 Hc 218
-Välkomsthälsning
Marie Öhman - vd HLK / Göran Isberg- utbildningsdirektör Jönköpings kommun
-Presentation av HLK:s skolforskningsmiljöer
Jesper Boesen- HLK

09:30-10:30 Hc 218
-Forskning om och för lärare eller forskning med lärare för praktikutveckling?
Ulla Runesson, Högskolan för lärande och kommunikation

10:30-11:00 HLK-foajén
-Gemensam fika

11:00-12:00 Hb 117 
-Parallella seminarier - Spår 1a

6. Forskningscirkeln som kollaborativ ansats för lärares kompetensutveckling - muntlig presentation.PDF
Rebecka Florin Sädbom och Pia Åman, Högskolan för lärande och kommunikation.

12. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att stärka flerspråkiga elevers lärande - muntlig presentation.PDF
Maria Rumar Gunilla Berg , Nässjö kommun.

1. Studiehandledning och studiehandledarens roll i modersmål - muntlig presentatiPDFon.PDF
Lisa Stark, Jönköpings kommun.

11:00-12:00 Hc 114
-Parallella seminarier / Spår 1b

14. Praktiska kartstudier inom geografiämnet, hinder och möjligheter - muntlig presentation.PDF
Martin Klerung, Jönköpings kommun.

13. Dive iN, mångfald som normalitet - muntlig presentation.PDF
Therese Haglind, Jönköpings kommun samt Elisabet Sandblom och Ylva Lindberg, Högskolan för lärande och kommunikation.

10. Textuniversum i praktiken - panelpresentation.PDF
Therese Haglind, Jönköpings kommun.

11:00-12:00
Hb 220
-Parallella seminarier / Spår 1c

22. Barn i behov av särskilt stöd i förskolan – delaktighet som ett mål för inklusion - Workshop, 1 timme.PDF
Mats Granlund, Madeleine Sjöman och Frida Åström, CHILD /JU.

12:00-13:00 HLK-foajen
-Gemensam lunch.

13:00-14:00 Hb 117
-Parallella seminarier / Spår 2a

15. Att kunna identifiera, välja och hantera tempusformer för dåtid inom franska och spanska - muntlig presentation.PDF
Anders Nersäter, Julia Markström, Vanessa Charlotteaux, Jönköpings kommun.

9. Ämnesdidaktiskt kollegium – En kollegial aktivitet eller kollegialt lärande? - muntlig presentation.PDF
Pernilla Mårtensson, Högskolan för lärande och kommunikation.

20. Vad vill man med skolans internationalisering? - muntlig presentation.PDF
Ulla Lundgren, Högskolan för lärande och kommunikation.

13.00-14.00 Hc 114
-Parallella seminarier / Spår 2b

21. Undervisning i förskolans rutinsituationer - planerad eller spontan aktivitet - muntlig presentation.PDF
Ida Strandqvist, Jönköpings kommun.

3. Gemensamt fokus på förskolebarns taluppfattning och aritmetiska förmågor - muntlig presentation.PDF
Anna-Lena Ekdahl , Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och Helen Lindgren, Högskolan i Borås.

4. Att fånga lokal skolutveckling - muntlig presentation.PDF
Annika Svensson och Karin Jardmo, Jönköpings kommun

14:00-14:30 HLK-foajen
-Gemensam fika

14:30-15:30 Hb 117
-Parallella seminarier / Spår 3a

11. Elevers samtal om egna och andras berättelser: ett skrivprojekt med kollaborativa arbetsformer i grundskolans årskurs 2 - muntlig presentation.PDF
Karin Bybro, Jönköpings kommun.

2. Grundskoleelevernas lärande i semiformella lärmiljöer - Programmering på Science center - muntlig presentation.PDF
Maria Sparf, Linköpings universitet.

5. Låt romanen komma in: litteraturdidaktik för transformativt lärande på gymnasiet - muntlig presentation.PDF
Björn Bradling, Jönköpings kommun.

14.30-15.30 Hc 114
-Parallella seminarier / Spår 3b

16. Att möta barn i behov av särskilt stöd i förskolan - poster.PDF
Git Blomberg, Högskolan för lärande och kommunikation.

18. Vad formar rollen som specialpedagog? - muntlig presentation.PDF
Gunvie Möllås, Högskolan för lärande och kommunikation.

17. Är skolgången för elever med ADHD vid ett vägskäl? - muntlig presentation.PDF
Johan Malmqvist, Högskolan för lärande och kommunikation.

15:30-16:30 Hc 218
Lektorer i stadens tjänst - praktiknära forskning.  
Jan Mellgren, Göteborgs stad

16:30-16:45 Hc 218
Gemensam summering; framåtblick och avslutning. 
Jesper Boesen - HLK

Sidan uppdaterad 2018-10-30

Sidan uppdaterad 2018-10-30

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information