Keynote

Cecilia Bjursell

Livslångt lärande i olika undervisningskontexter

Hela samhället har genomgått dramatiska förändringar på grund av corona-pandemin. Ett exempel är omställningen till att undervisa online. På Högskolan för lärande och kommunikation ställde personalen om från klassrum till distansundervisning i princip över en natt. Det låter nästan omöjligt, men det har faktiskt hänt. Så här i efterhand kan man dock undra över hur detta byte av kontext påverkar undervisningen och den som undervisar. Vad händer när man byter kontext för undervisningen och vad betyder det som en del i ett livslångt lärande? Under våren skrev 13 högskolelärare en berättelse om sina erfarenheter av den snabba omställningen. Den här föreläsningen redogör för en analys av dessa berättelser som kan öka förståelsen för skillnader mellan mötet i klassrummet och i den digitala plattformen.

 

Cecilia Bjurselllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ekon.dr, är verksam som centrumledare för Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Cecilia Bjursell

Cecilia Bjursell

Sidan uppdaterad 2020-10-09