Monica Nilsson

Docent pedagogik

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Monica Nilssons forskning handlar framförallt om lärande, förändring och utveckling utifrån sociokulturellt och verksamhetsteoretiskt perspektiv. Fokus har varit på förändring av förskolans verksamhet samt på lärande och lek i olika institutionella sammanhang. Hon är vetenskaplig ledare för forskningsprojektet Lekvärldar och utforskande lärande som handlar om mötet mellan två förskolepedagogiska ansatser: Lekvärldar samt utforskande lärande och lyssnandets pedagogik. Lekvärldar är en gemensam barn-vuxen aktivitet byggd på fantasi och kultur. Utforskande lärande tar sin inspiration från Reggio Emilias förskolor. I denna forskning samarbetar hon med lektor Beth Ferholt från Brooklyn College, New York. Tillsammans har de erhållit medel från Riksbankens Jubileumsfond för att starta upp det internationella forskningsnätverket SIRI (Seminar for the International Research of Imagination). Monica Nilsson är ansvarig för plattformen Förskolepedagogisk forskning. Sedan 2013 är hon suppleant i Forskningsnämnden vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping.

Biografi

Monica Nilsson är docent i förskoledidaktik vid Högskolan för lärande och kommunikation. Hon disputerade 2003 vid Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet och har de närmaste åren efter disputationen varit universitetslektor vid Blekinge tekniska högskola samt Stockholms universitet där hon år 2012 blev utnämnd till docent i förskoledidaktik. Hon har sedan 1996 varit kopplad till och samarbetat med Laboratory of Comparative Human Cognition vid University of California San Diego, USA.

Antologibidrag

Ferholt, B. Lecusay, R. Nilsson, M. (2018). Adult and Child Learning in Playworlds. : Cambridge University Press More information
Nilsson, M. Ferholt, B. (2017). Playworld and the Pedagogy of Listening. Routledge international handbook series. : Routledge More information
Nilsson, M. Ferholt, B. (2017). Aesthetics of Play and Joint Playworlds. Routledge international handbook series. : Routledge More information
Ferholt, B. Nilsson, M. Jansson, A. Alnervik, K. (2016). Current playworld research in Sweden. Changing images of early childhood. New York: Routledge More information
Nilsson, M. Hvit Lindstrand, S. Öhman, C. Alnervik, K. (2016). Förskoledidaktisk forskning i dialog med förskolans praktik. Lund: Studentlitteratur AB More information
Ferholt, B. Nilsson, M. (2015). Play: Aesthetics and ambiguity of play in early childhood education. Singapore: Springer More information
Ferholt, B. Nilsson, M. Jansson, A. Alnervik, K. (2015). Creativity in education. Hershey: IGI Global More information
Nilsson, M. Alnervik, K. (2015). Verksamhetsteori som redskap i förskolans systematiska kvalitetsarbete. Stockholm: Liber More information
Nocon, H. Nilsson, M. (2014). Gentle partnerships: learning from the fifth dimension. Cambridge: Cambridge University Press More information
Sarja, A. Poikonen, P. Nilsson, M. (2012). Interprofessional Collaboration in Supporting Transition to School. Dordrecht: Springer More information
Nilsson, M. Marjanovic-Shane, A. Ferholt, B. Miyazaki, K. Rainio, A. Hakkarainen, P. Pesic, M. Beljanski-Ristic, L. (2011). Playworlds. Play & culture studies. Lanham: University Press of America More information
Nilsson, M. Andersson, C. Stranne, S. (2011). "Fattar ni hur det känns?". Lund: Studentlitteratur More information
Nilsson, M. (2008). Digital storytelling as a tool in education. Hershey, PA: Information Science Reference More information
Nilsson, M. Sutter, B. (2005). 5D: A bridge to new inter-institutional learning practices - A school-university coalition. Oxford: Peter Lang Publishing Group More information
Nilsson, M. Nocon, H. (2005). Teaching in the school of tomorrow. Oxford: Peter Lang Publishing Group More information
Nilsson, M. (2005). Introduction. Oxford: Peter Lang Publishing Group More information
Nilsson, M. (2005). The 5D model. Oxford: Peter Lang Publishing Group More information
Nilsson, M. Sutter, B. (2002). Femte Dimensionen. Stockholm: Arbetslivsinstitutet More information

Artikel

Nilsson, M. Lecusay, R. Alnervik, K. (2018). Undervisning i förskolan. : Örebro universitet More information
Alnervik, K. Öhman, C. Lidén, E. Nilsson, M. (2018). Barn och vårdnadshavares minnen av deltagande i pedagogisk dokumentation. : Universitetsbiblioteket OsloMet More information
Nilsson, M. Ferholt, B. Lecusay, R. (2017). 'The Playing-Exploring Child'. : Sage Publications More information
Ferholt, B. Nilsson, M. (2016). Perezhivaniya as a Means of Creating the Aesthetic Form of Consciousness. More information
Ferholt, B. Nilsson, M. (2016). Early Childhood Perezhivaniya. More information
Nilsson, M. Ferholt, B. Alnervik, K. (2015). Why Swedish early learning is so much better than Australia’s. More information
Nilsson, M. Ferholt, B. (2014). Vygotsky's theories of play, imagination and creativity in current practice. More information
Nilsson, M. Wihlborg, M. (2011). Higher Education as Commodity or Space for Learning. Oxford: More information
Nilsson, M. (2011). Om temaarbeid. Oslo: Pedagogiskt forum More information
Nilsson, M. (2010). Developing Voice in Digital Storytelling Through Creativity, Narrative and Multimodality. Delhi: Kamla-Raj Enterprises More information
Nilsson, M. (2008). University–school collaboration based on complementary needs. More information
Nilsson, M. Nocon, H. (2005). Practicing invisability. More information
Nocon, H. Nilsson, M. Cole, M. (2004). Spiders, Firesouls, and Little Fingers: Necessary Magic in University–Community Collaboration. More information
Nilsson, M. Ferholt, B. (). Learning in play and in exploration. More information

Avhandling

Nilsson, M. (2003). Transformation through Integration. Blekinge Institute of Technology Dissertation Series. Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola More information

Bok

Nilsson, M. Grankvist, A. Johansson, E. Thure, J. Ferholt, B. (2018). Lek, lärande och lycka - Lekande och utforskande i förskolan. Malmö: Gleerups Utbildning AB More information

Konferensbidrag

Anderstaf, S. Lecusay, R. Nilsson, M. (2017). "Sometimes we have to clash". More information
Lecusay, R. Nilsson, M. Ferholt, B. (2017). Exploratory playworlds. More information
Nilsson, M. Ferholt, B. Lecusay, R. (2016). Professional development through participation in playworld. More information
Nilsson, M. Lecusay, R. Mrak, L. Ferholt, B. Alnervik, K. (2015). Toddlers and Teachers in Aesthetic Communication. More information
Nilsson, M. Lecusay, R. Ferholt, B. Alnervik, K. (2015). Preschool Didactics from Within. More information
Alnervik, K. Nilsson, M. Mrak, L. (2015). Utforskande didaktik. More information
Ferholt, B. Nilsson, M. Jansson, A. Alnervik, K. (2014). Playworlds and Reggio Emilia-Inspired Swedish Preschool Pedagogy. More information
Alnervik, K. Nilsson, M. (2014). Do we trust the process? Learning in preschool. : European Early Childhood Education Research Association (EECERA) More information
Alnervik, K. Nilsson, M. (2014). Lekvärldar och utforskande lärande i förskolan. More information
Nilsson, M. Alnervik, K. (2014). Lekvärldar. Stockholm: Vetenskapsrådet More information
Nilsson, M. Alnervik, K. (2013). Praktiknära forskning med exempel från systematiskt kvalitetsarbete, språk och lekvärldsprojekt. More information
Ferholt, B. Nilsson, M. (2013). Playworlds as Transformative Learning Process. More information
Ferholt, B. Jansson, A. Nilsson, M. Alnervik, K. (2013). Narrative, Play and Semiotic Work. More information
Nilsson, M. Ferholt, B. Jansson, A. Alnervik, K. (2013). Imagination and Realistic Thinking. More information
Sutter, B. Nilsson, M. (2006). Netbased student research - an attempt to make university education productive. More information
Kyhlbäck, H. Svensson, M. Stille, B. Nilsson, M. Sutter, B. (2006). Lärande genom deltagande i praktikgemenskaper. More information
Nilsson, M. (2006). IKT-medierat lärande - en forskningsagenda. More information
Elovaara, P. Eriksén, S. Ekelin, A. Hansson, C. Nilsson, M. Winter, J. (2004). Educational programs in e-government - An active, practice- and design-oriented network?. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Berlin/Heidelberg More information

Övrigt

Sutter, B. Nilsson, M. (2007). Productive learning supported by ICT - a way of overcoming the grammar of schooling?. More information
Nilsson, M. Wihlborg, M. Reneland-Forsman, L. (2007). Will this be on the exam?. More information
Nilsson, M. Sutter, B. (2000). Femte Dimensionen - en ny form för lärande. IDE-forum. Ronneby: Högskolan i Karlskrona/Ronneby More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information