Jonathan Lilliedahl

Universitetslektor didaktik

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie Doktor, Ph.D.


Kontakt

Rum
Hd318
Telefon
+46 36-10 1485
Signatur/Kortnamn
LILJON
Skype
Jonathan Lilliedahl
Schema
Ändra din information

Forskning

Jonathan Lilliedahl bedriver i huvudsak forskning inom läroplansteori, didaktik och utbildningssociologi med särskilt intresse för lärarutbildningsfrågor och musikpedagogiska frågeställningar. Fokus ligger på statlig styrning, utbildningssystem, rekontextualiseringar av kunskap samt estetiska kunskapspraktiker.

Jonathan ägnar sig även åt samverkansuppdrag med myndigheter, såsom tillsammans med Skolverket (2013-2014, 2017-2018), Universitets- och högskolerådet (2014-2016) och Skolinspektionen (2016-2017).

 

-- Välkommen att följa nyheter via https://twitter.com/LilliedahlJ --

 

Biografi

Jonathan Lilliedahl (f. 1980) är universitetslektor i didaktik med inriktning mot musik vid Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping. Han är även associerad medlem vid LCT Centre for Knowledge-Building, University of Sydney.

Under 2014-2015 var Jonathan gästforskare i forskargruppen Studies in Curriculum, Teaching and Evaluation (SITE) vid Linnéuniversitetet.

Jonathan har tidigare varit anställd som doktorand vid Musikhögskolan, Örebro universitet (2008-2013). Han har också en bakgrund som lärare i såväl grund- och gymnasieskola som kommunal kulturskola.

Till grundutbildning hör en lärarexamen samt en fil mag i musikpedagogik.

Antologibidrag

Lilliedahl, J. Ehrlin, A. (2016). Kartläggning och inkludering av nyanlända elevers kunskaper. : Liber More information
Lilliedahl, J. (2014). Musik i läroplanen och läroplanen i musik. Lund: Studentlitteratur More information

Artikel

Lilliedahl, J. (2018). Building knowledge through arts integration. : Taylor & Francis More information
Lilliedahl, J. Sundberg, D. Wahlström, N. (2016). Teoribaserad utvärdering som svar på det tidiga 2000-talets frågor om utbildningsreformer. More information
Lilliedahl, J. (2015). The recontextualisation of knowledge: towards a social realist approach to curriculum and didactics. More information
Georgii-Hemming, E. Lilliedahl, J. (2014). Why "What" Matters. Bloomington: Indiana University Press More information
Lilliedahl, J. Georgii-Hemming, E. (2009). Parental expectations of the Swedish municipal school of arts. Cambridge: Cambridge University Press More information

Avhandling

Lilliedahl, J. (2013). Musik i (ut)bildning. Örebro studies in Music Education. Örebro: Örebro universitet More information

Konferensbidrag

Lilliedahl, J. (2018). The ‘Original’ Legitimization of Music Classes in Sweden. More information
Lilliedahl, J. Hansén, S. Wikman, T. (2018). Contextual Coherence in Teacher Education. More information
Wikman, T. Hansén, S. Lilliedahl, J. (2018). Identifying Coherence in Teacher Education. More information
Lilliedahl, J. (2017). Autonomy Codes of Alternative Pedagogies. More information
Lilliedahl, J. (2017). Aesthetic Didaktik. More information
Lilliedahl, J. (2017). Estetiska ämnens återkomst?. More information
Lilliedahl, J. (2017). Läroplansteorin i svensk lärarutbildning. More information
Lilliedahl, J. (2016). Estetiska ämnens formering i lärarutbildning. More information
Lilliedahl, J. (2015). Från estetisk fostran till estetiska lärprocesser. More information
Lilliedahl, J. (2012). Developing visibility. More information
Lilliedahl, J. (2011). An interdisciplinarity of critiques. More information
Lilliedahl, J. (2011). Musikpedagogiska filosofier och den rekontextualiserande principen. More information
Lilliedahl, J. (2011). Neoliberalism and music education. More information
Lilliedahl, J. (2009). Det estetiska kunskapsområdets sorti enligt betänkande av 2007 års gymnasieutredning. More information

Rapport

Lilliedahl, J. (2017). Teoribaserad utvärdering av lämplighetsbedömning. Jönköping: Jönköping University More information

Övrigt

Lilliedahl, J. (2016). Kartläggningsmaterial i musik. Stockholm: Skolverket More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information