Jonathan Lilliedahl

Universitetslektor didaktik

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie Doktor, Ph.D.


Tjänstledig

Forskning

Jonathan Lilliedahl bedriver i huvudsak forskning inom läroplansteori, didaktik och utbildningssociologi med särskilt intresse för lärarutbildningsfrågor och musikpedagogiska frågeställningar. Fokus ligger på statlig styrning, utbildningssystem, rekontextualiseringar av kunskap samt estetiska kunskapspraktiker.

Jonathan ägnar sig även åt samverkansuppdrag med myndigheter, såsom tillsammans med Skolverket (2013-2014, 2017-2018), Universitets- och högskolerådet (2014-2016) och Skolinspektionen (2016-2017).

 

-- Välkommen att följa nyheter via https://twitter.com/LilliedahlJ --

 

Biografi

Jonathan Lilliedahl (f. 1980) är universitetslektor i didaktik med inriktning mot musik vid Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping. Han är även associerad medlem vid LCT Centre for Knowledge-Building, University of Sydney.

Under 2014-2015 var Jonathan gästforskare i forskargruppen Studies in Curriculum, Teaching and Evaluation (SITE) vid Linnéuniversitetet.

Jonathan har tidigare varit anställd som doktorand vid Musikhögskolan, Örebro universitet (2008-2013). Han har också en bakgrund som lärare i såväl grund- och gymnasieskola som kommunal kulturskola.

Till grundutbildning hör en lärarexamen samt en fil mag i musikpedagogik.

Antologibidrag

Lilliedahl, J., Ehrlin, A. (2016). Kartläggning och inkludering av nyanlända elevers kunskaper: exemplet musik. In: Pirjo Lahdenperä & Eva Sundgren (Ed.), Skolans möte med nyanlända (pp. 49 -64). More information
Lilliedahl, J. (2014). Musik i läroplanen och läroplanen i musik. In: Øivind Robert Varkøy & Johan Söderman (Ed.), Musik för alla: Filosofiska och didaktiska perspektiv på musik, bildning och samhälle (pp. 95 -106). Lund: Studentlitteratur More information

Artikel

Lilliedahl, J. (2018). Building knowledge through arts integration Pedagogies: An International Journal, 13(2), 133-145. More information
Lilliedahl, J., Rapp, S. (2018). The status of aesthetic education in a revised centralized curriculum: a theory-based and content-orientated evaluation of the Swedish curriculum reform Gy11 Nordic Journal of Studies in Educational Policy. More information
Lilliedahl, J., Sundberg, D., Wahlström, N. (2016). Teoribaserad utvärdering som svar på det tidiga 2000-talets frågor om utbildningsreformer Pedagogisk forskning i Sverige, 21(1-2), 9-29. More information
Lilliedahl, J. (2015). The recontextualisation of knowledge: towards a social realist approach to curriculum and didactics NordSTEP, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 1(1), 40-47. More information
Georgii-Hemming, E., Lilliedahl, J. (2014). Why "What" Matters: On the Content Dimension of Music Didactics Philosophy of Music Education Review, 22(2), 132-155 Bloomington: Indiana University Press . More information
Lilliedahl, J., Georgii-Hemming, E. (2009). Parental expectations of the Swedish municipal school of arts British Journal of Music Education, 26(3), 257-271 Cambridge: Cambridge University Press . More information

Doktorsavhandling

Lilliedahl, J. (2013). Musik i (ut)bildning: gränsdragningar och inramningar i läroplans(kon)texter för gymnasieskolan (Doctoral thesis, Örebro: Örebro universitet). More information

Konferensbidrag

Lilliedahl, J. (2018). The ‘Original’ Legitimization of Music Classes in Sweden. Nordic Network for Research in Music Education. More information
Lilliedahl, J., Hansén, S., Wikman, T. (2018). Contextual Coherence in Teacher Education. Teacher Education Policy in Europe (TEPE2018). More information
Wikman, T., Hansén, S., Lilliedahl, J. (2018). Identifying Coherence in Teacher Education. European Conference on Educational Research (ECER), September, 3-7, 2018, Bolzano.. More information
Lilliedahl, J. (2017). Autonomy Codes of Alternative Pedagogies. the Second International Legitimation Code Theory Conference, 3-7 July, 2017, University of Sydney.. More information
Lilliedahl, J. (2017). Aesthetic Didaktik: Networking between practices. 2017 ATEE Annual Conference – Changing Perspectives and Approaches in Contemporary Teaching, Dubrovnik, 23 to 25 October, 2017.. More information
Lilliedahl, J. (2017). Estetiska ämnens återkomst?: Policyprocesser kring ett estetiskt ämne i den svenska gymnasieskolan. E17 - Tyst kunnande eller bara tystnad?, Umeå, 31/10-2/11, 2017.. More information
Lilliedahl, J. (2017). Läroplansteorin i svensk lärarutbildning: En semantiskt orienterad läroplansanalys. 7:e Nordiska Läroplansteoretiska Konferensen, 15-16 november 2017, Göteborgs universitet.. More information
Lilliedahl, J. (2016). Estetiska ämnens formering i lärarutbildning: Professioner och spänningsfält. Nätverket för Estetiska Ämnen i Lärarutbildning (NEÄL), 16-17 november 2016, Stockholms universitet och Konstfack, Stockholm.. More information
Lilliedahl, J. (2015). Från estetisk fostran till estetiska lärprocesser: En analys av svensk policy. Praktiska och estetiska lärprocesser i skola och högre utbildning, 22-23 april 2015, Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, Sverige.. More information
Lilliedahl, J. (2012). Developing visibility: Music education and the new right. 7th International Basil Bernstein Symposium, 27-30 June 2012, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, University of Provence, France. More information
Lilliedahl, J. (2011). An interdisciplinarity of critiques: the contribution of Ricoeur’s critical hermeneutics to critical realism and social realism. The International Conference on Ricoeur Studies "New Perspectives on Hermeneutics in the Social Sciences and Practical Philosophy", September 13-16, 2011, Centre for fundamental sociology National Research University ‘Higher School of Economics’, Moscow.. More information
Lilliedahl, J. (2011). Musikpedagogiska filosofier och den rekontextualiserande principen. Nordic Network for Research in Music Education Conference : Philosophical Positions in Music Education from a Nordic & an International Perspective, March 30 - April 1, 2011, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Köpenhamn. More information
Lilliedahl, J. (2011). Neoliberalism and music education. The Seventh International Conference for Research in Music Education (RIME), April 12-16, 2011, School of Education & Lifelong Learning University of Exeter. More information
Lilliedahl, J. (2009). Det estetiska kunskapsområdets sorti enligt betänkande av 2007 års gymnasieutredning. What counts as knowledge in teacher education & in school? The third National Curriculum Theory Research Conference, Växjö universitet, 15-16 oktober 2009, Växjö. More information

Rapport

Lilliedahl, J. (2017). Teoribaserad utvärdering av lämplighetsbedömning: Rapport från försöksverksamhet med lämplighetsbedömning vid antagning till lärar- och förskollärarutbildning. Jönköping: Jönköping University More information

Övrigt

Lilliedahl, J. (2016). Kartläggningsmaterial i musik. Stockholm: Skolverket More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information