Anders Jarfors

Professor material och tillverkning - gjutning
Avdelningen för material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Forskarutbildningsämnesansvarig, material och tillverkningsprocesser

Kontakt

Rum
E2309
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Forskningsområdet omfattar teknik för framställning av gjutna komponenter, såväl för processenkedjan som struktur och egenskaper, samt fenomen som är av betydelse för komponenternas kvalitet.

Av särskilt intresse är att skapa möjligheter för en effektiv användning av modellering och simulering i de olika delarna i tillverkningskedjan från smälta till färdiga komponenter. Särskilt fokus ligger på materialegenskaper under tillverkningsprocessen och den färdiga komponenten. Hållbar utveckling är ett viktigt inslag för komponentframställning, där särskilt fokus ligger på grunder för att maximera användningen av lokala materialegenskaper, liksom högt processutbyte genom optimering av material, processväg och val av processparameter för defektfria gjutjärnsprodukter.

Pågående forskning

  • Legering och processutveckling för tillverkning av högpresterande komponenter för telekomtillämpningar
  • Ultra höghållfasta Mg-baserade legeringar

Undervisning

Anders Jarfors har varit examinator och föreläsare i flera kurser inom kandidat-, master- och doktorsutbildningen vid KTH (Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm). Han har undervisat i kurser i materialvetenskap, gjutning och tillverkningteknik. Han är författare till två böcker, en i Tillverkningsteknologi och en i Simulering och modellering i materialprocesser.

Biografi

Född 1963 i Trollhättan, är Anders Jarfors, med sin flytt till Jönköping, nästan tillbaka där allt började! Anders Jarfors har en master och en doktorsexamen från KTH (Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm). 1990 tilldelades han "Young Scientist Award" av European Materials Research Society och år 2000 blev han docent.

2000 var ett händelserikt år, då han lämnade KTH för Gintic Institute of Manufacturing Technology, Singapore, som Senior Research Fellow. Institutet omorganiserades senare och blev Singapore Institute of Manufacturing Technology (SIMTech) där han var verksam som "Senior Scientist".

Arbetet vid SIMTech var huvudsakligen processrelaterad problemlösning åt underleverantörer i Singapore och Malaysia, som tillverkade komponenter för telekom, diskenheter och bilindustrin. 2003 var han utlånad på 80% till MMI som Senior Engineer och som tf Head of Engineering för att hantera den tekniska delen av överföringen av en hel fabrik från USA till Singapore. De övriga 20 procenten ägnades åt handledning av studenter som utvecklade biomaterial och biokompatibla ytbeläggningar.

2004 var det dags att flytta igen då Anders Jarfors blev avdelningschef för legeringsutveckling och senare affärsområdeschef vid Korrosions och metallforskningsintituitet (SwereaKIMAB) i Stockholm, direkt underställd VD. Han hade ansvar för verksamheten inom gjutning och stelning, pulvermetallurgi, termodynamik, termomekanisk bearbetning, metallografi och Analytisk Kemi. Forskningen som utfördes var ren "contract research", främst när det gäller materialutveckling och processutveckling för svensk metallindustrin, inklusive stål och pulvermetallurgisk verksamhet, med klienter som de stora svenska stålproducenterna.

2007 återvände Anders Jarfors till Singapore Institue of Manufacturing Technology som senior forskare och var samtidigt teknisk chef för SERC Aerospace programmet. Han hade även rollen som expertkonsult för den Precision Engineering Centre of Innovation för flygsektorn och för värmebehandling. Huvuddelen av forskningen relaterades dock till gjutning med fokus på bilkomponenter, elektronikkylning och vitvaror. Anders Jarfors utsågs också till adjungerad biträdande professor vid School of Mechanical and Aerospace Engineering vid Nanyang Technological University. Här fokuserade forskningen på plåtformning som superplastisk formning och mikrostansning. Ett stort forskningsbidrag beviljades vars inriktning var att utveckla ultra höghållfasta Mg-baserade metalliska glas. Detta arbete pågår fortfarande.

Antologibidrag

Jarfors, A., Seifeddine, S. (2014). Metal casting. In: Andrew Y. C. Nee (Ed.), Handbook of Manufacturing Engineering and Technology (pp. 309 -410). London: Springer

Artikel

Dini, H., Andersson, N., Jarfors, A. (2021). Effect of Process Parameters on Distortion and Residual Stress in High-Pressure Die Cast AZ91D Components After Clean Blasting and Painting International Journal of metalcasting, 15(1), 241-258.
Matsushita, T., Belov, I., Siafakas, D., Jarfors, A., Watanabe, M. (2021). Interfacial phenomena between molten iron and molten slag–Effect of nitrogen on the Marangoni convection Journal of Materials Science.
Fourlakidis, V., Schmidt, P., Jarfors, A., Svidró, P., Diószegi, A. (2021). Fatigue limit and microstructure in lamellar graphite iron Materials Science & Engineering: A, 802.
Tan, H., Tarasov, V., Jarfors, A., Seifeddine, S. (2021). A design of fuzzy inference systems to predict tensile properties of as-cast alloy The International Journal of Advanced Manufacturing Technology.
Jarfors, A., Shashidhar, A., Yepur, H., Steggo, J., Andersson, N., Stolt, R. (2021). Build strategy and impact strength of slm produced maraging steel (1.2709) Metals, 11(1), 1-20.
Rivalta, F., Ceschini, L., Jarfors, A., Stolt, R. (2021). Effect of scanning strategy in the l‐pbf process of 18ni300 maraging steel Metals, 11(5).
Jarfors, A., Sevastopol, R., Seshendra, K., Zhang, Q., Steggo, J., Stolt, R. (2021). On the Use of Conformal Cooling in High-Pressure Die-Casting and Semisolid Casting Technologies, 9(2).
Bogdanoff, T., Lattanzi, L., Merlin, M., Ghassemali, E., Jarfors, A., Seifeddine, S. (2021). The complex interaction between microstructural features and crack evolution during cyclic testing in heat-treated Al–Si–Mg–Cu cast alloys Materials Science & Engineering: A, 825.
Jarfors, A., Du, A., Yu, G., Zheng, J., Wang, K. (2020). On the sustainable choice of alloying elements for strength of aluminum-based alloys Sustainability, 12(3).
Tarasov, V., Tan, H., Jarfors, A., Seifeddine, S. (2020). Fuzzy logic-based modelling of yield strength of as-cast A356 alloy Neural computing & applications (Print), 32(10), 5833-5844.
Jarfors, A., Zhang, Q., Jonsson, S. (2020). Feeding and pore formation in semisolid metal casting Metals, 10(11), 1-6.
Santos, J., Dahle, A., Jarfors, A. (2020). Magnesium solubility in primary α-al and heat treatment response of cast Al-7Si-Mg Metals, 10(5).
Salomonsson, K., Svoboda, A., Andersson, N., Jarfors, A. (2020). Modeling and Analysis of a Screw Fitting Assembly Process Involving a Cast Magnesium Component Frontiers in Materials, 7.
Ghasemi, R., Johansson, J., Ståhl, J., Jarfors, A. (2019). Load effect on scratch micro-mechanisms of solution strengthened Compacted Graphite Irons Tribology International, 133, 182-192.
Zhu, B., Seifeddine, S., Jarfors, A., Leisner, P., Zanella, C. (2019). A study of anodising behaviour of Al-Si components produced by rheocasting Solid State Phenomena, 285, 39-44.
Thipprakmas, S., Aue-u-lan, Y., Jarfors, A., Jirathearanat, S. (2019). Computational Methods in Design and Manufacturing Processes Mathematical problems in engineering (Print), 1.
Ghassemali, E., Hernando, J., Stefanescu, D., Diószegi, A., Jarfors, A., Dluhoš, J., Petrenec, M. (2019). Revisiting the graphite nodule in ductile iron Scripta Materialia, 161, 66-69.
Santos, J., Jarfors, A., Dahle, A. (2019). Formation of Iron-Rich Intermetallic Phases in Al-7Si-Mg: Influence of Cooling Rate and Strontium Modification Metallurgical and Materials Transactions. A, 50(9), 4148-4165.
Tan, H., Tarasov, V., Jarfors, A., Seifeddine, S. (2019). Fuzzy Logic Based Modelling of Cast Component Properties IFAC-PapersOnLine, 52(13), 1132-1137.
Dini, H., Svoboda, A., Andersson, N., Ghassemali, E., Lindgren, L., Jarfors, A. (2018). Optimization and validation of a dislocation density based constitutive model for as-cast Mg-9%Al-1%Zn Materials Science & Engineering: A, 710, 17-26.
Dini, H., Andersson, N., Jarfors, A. (2018). Effect of process parameters on distortion and residual stress of high-pressure die-cast AZ91D components International Journal of metalcasting, 12(3), 487-497.
Ghassemali, E., Jarfors, A., Diószegi, A. (2018). On the Formation of Micro-Shrinkage Porosities in Ductile Iron Cast Components , 8(7).
Malakizadi, A., Ghasemi, R., Behring, C., Olofsson, J., Jarfors, A., Nyborg, L., Krajnik, P. (2018). Effects of workpiece microstructure, mechanical properties and machining conditions on tool wear when milling compacted graphite iron Wear, 410-411, 190-201.
Raza, M., Silva, P., Irwin, M., Fagerström, B., Jarfors, A. (2018). Effects of process related variations on defect formation in investment cast components Archives of Foundry Engineering, 18(1), 103-108.
Matsushita, T., Saro, A., Elmquist, L., Jarfors, A. (2018). On the thermal conductivity of CGI and SGI cast irons International Journal of Cast Metals Research, 31(3), 135-143.
Sujakhu, S., Castagne, S., Sakaguchi, M., Kasvayee, K., Ghassemali, E., Jarfors, A., Wang, W. (2018). On the fatigue damage micromechanisms in Si-solution-strengthened spheroidal graphite cast iron Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 41(3), 625-641.
Ghasemi, R., Elmquist, L., Ghassemali, E., Salomonsson, K., Jarfors, A. (2018). Abrasion resistance of lamellar graphite iron: Interaction between microstructure and abrasive particles Tribology International, 120, 465-475.
Raza, M., Svenningsson, R., Irwin, M., Fägerström, B., Jarfors, A. (2018). Effects of process related variations on fillablity simulation of thin-walled IN718 structures International Journal of metalcasting, 12(3), 543-553.
Siafakas, D., Matsushita, T., Jarfors, A., Hakamada, S., Watanabe, M. (2018). Viscosity of SiO2–CaO–Al2O3 slag with low silica – Influence of CaO/Al2O3, SiO2/Al2O3 ratio ISIJ International, 58(12), 2180-2185.
Siafakas, D., Matsushita, T., Lauenstein, Å., Ekerot, S., Jarfors, A. (2018). A particle population analysis in Ti- and Al-deoxidized Hadfield steels International Journal of Cast Metals Research, 31(3), 125-134.
Siafakas, D., Matsushita, T., Hakamada, S., Onodera, K., Kargl, F., Jarfors, A., Watanabe, M. (2018). Measurement of Viscosity of SiO2-CaO-Al2O3 Slag in Wide Temperature Range by Aerodynamic Levitation and Rotating Bob Methods and Sources of Systematic Error , 35(2).
Salomonsson, K., Jarfors, A. (2018). Three-dimensional microstructural characterization of cast iron alloys for numerical analyses Materials Science Forum, 925, 427-435.
Ghasemi, R., Jarfors, A. (2018). Scratch behaviour of silicon solid solution strengthened ferritic compacted graphite iron (CGI) Materials Science Forum, 318-325.
Kasvayee, K., Ciavatta, M., Ghassemali, E., Svensson, I., Jarfors, A. (2018). Effect of Boron and Cross-Section Thickness on Microstructure and Mechanical Properties of Ductile Iron Materials Science Forum, 925, 249-256.
Santos, J., Kallien, L., Jarfors, A., Dahle, A. (2018). Influence of grain refinement on slurry formation and surface segregation in semi-solid Al-7Si-0.3Mg castings Metallurgical and Materials Transactions. A, 49A(10), 4871-4883.
Maryam, E., Payandeh, M., Deflorian, F., Jarfors, A., Zanella, C. (2018). Effect of Segregation and Surface Condition on Corrosion of Rheo-HPDC Al–Si Alloys Metals, 8(4).
Kasvayee, K., Ghassemali, E., Salomonsson, K., Sujakhu, S., Castagne, S., Jarfors, A. (2018). Microstructural strain mapping during in-situ cyclic testing of ductile iron Materials Characterization, 140, 333-339.
Ghasemi, R., Olofsson, J., Jarfors, A., Svensson, I. (2017). Modelling and simulation of local mechanical properties of high silicon solution-strengthened ferritic compacted graphite iron International Journal of Cast Metals Research, 30(3), 125-132.
Zamani, M., Dini, H., Svoboda, A., Lindgren, L., Seifeddine, S., Andersson, N., Jarfors, A. (2017). A dislocation density based constitutive model for as-cast Al-Si alloys: Effect of temperature and microstructure International Journal of Mechanical Sciences, 121, 164-170.
Matsushita, T., Saro, A., Elmquist, L., Jarfors, A. (2017). On the specific heat and thermal diffusivity of CGI and SGI cast irons International Journal of Cast Metals Research, 30(5), 276-282.
Kasvayee, K., Ghassemali, E., Svensson, I., Olofsson, J., Jarfors, A. (2017). Characterization and modeling of the mechanical behavior of high silicon ductile iron Materials Science & Engineering: A, 708, 159-170.
Payandeh, M., Sabzevar, M., Jarfors, A., Wessén, M. (2017). Solidification and re-melting phenomena during slurry preparation using the RheoMetal™ process Metallurgical and materials transactions. B, process metallurgy and materials processing science, 48(6).
Kasvayee, K., Ghassemali, E., Salomonsson, K., Sujakhu, S., Castagne, S., Jarfors, A. (2017). Strain localization and crack formation effects on stress-strain response of ductile iron Materials Science & Engineering: A, 702, 265-271.
Awe, S., Seifeddine, S., Jarfors, A., Lee, Y., Dahle, A. (2017). Development of new Al-Cu-Si alloys for high temperature performance Advanced Materials Letters, 8(6), 695-701.
Siafakas, D., Matsushita, T., Lauenstein, Å., Jarfors, A., Ekengård, J. (2017). The Influence of Deoxidation Practice on the As-Cast Grain Size of Austenitic Manganese Steels Metals, 7(6).
Rastegari, H., Kermanpur, A., Najafizadeh, A., Somani, M., Porter, D., Ghassemali, E., Jarfors, A. (2016). Determination of processing maps for the warm working of vanadium microalloyed eutectoid steels Materials Science and Engineering: A, 658, 167-175.
Jarfors, A. (2016). Yielding and failure of hot chamber die cast thin-walled AZ91D Metallurgia Italiana, 108(6), 53-56 Milano: Associazione italiana di metallurgia .
Payandeh, M., Sjölander, E., Jarfors, A., Wessén, M. (2016). Influence of microstructure and heat treatment on thermal conductivity of rheocast and liquid die cast Al-6Si-2Cu-Zn alloy International Journal of Cast Metals Research, 29(4), 202-213.
Esmaily, M., Mortazavi, N., Svensson, J., Halvarsson, M., Wessén, M., Johansson, L., Jarfors, A. (2016). A new semi-solid casting technique for fabricating SiC-reinforced Mg alloys matrix composites Composites Part B: Engineering, 94, 176-189.
Payandeh, M., Jarfors, A., Wessén, M. (2016). Solidification sequence and evolution of microstructure during rheocasting of four Al-Si-Mg-Fe alloys with Low Si content Metallurgical and Materials Transactions. A, 47(3), 1215-1228.
Esmaily, M. Mortazavi, N. Svensson, J. Halvarsson, M. Jarfors, A. Wessén, M. , ... Johansson L. (2016). On the microstructure and corrosion behavior of AZ91/SiC composites produced by rheocasting Materials Chemistry and Physics, 180, 29-37.
Ghasemi, R., Elmquist, L., Svensson, H., König, M., Jarfors, A. (2016). Mechanical properties of solid solution-strengthened CGI International Journal of Cast Metals Research, 29(1-2), 98-105.
Santos, J., Jarfors, A., Dahle, A. (2016). Filling, Feeding and Defect Formation of Thick-Walled AlSi7Mg0.3 Semi-Solid Castings Solid State Phenomena, 256, 222-227.
Belov, I., Jarfors, A. (2016). Simulering av prestandan hos rheogjutna kylflänsar , 49-.
Payandeh, M., Belov, I., Jarfors, A., Wessén, M. (2016). Effect of Material Inhomogeneity on Thermal Performance of a Rheocast Aluminum Heatsink for Electronics Cooling Journal of materials engineering and performance (Print), 25(6), 2116-2127.
Kasvayee, K., Salomonsson, K., Ghassemali, E., Jarfors, A. (2016). Microstructural strain distribution in ductile iron: Comparison between finite element simulation and digital image correlation measurements Materials Science & Engineering: A, 655, 27-35.
Payandeh, M., Jarfors, A., Wessén, M. (2016). The effect of microstructural inhomogeneity on thermal diffusivity in a rheocast component La Metallurgia Italiana, 108(6), 57-60 Milano: Associazione Italiana di Metallurgia .
Siafakas, D., Matsushita, T., Jarfors, A., Lauenstein, Å., Ekerot, S. (2016). Particles precipitation in Ti and Al deoxidized Hadfield steels Steel Research International, 87(10), 1344-1355.
Zhu, B., Leisner, P., Seifeddine, S., Jarfors, A. (2016). Influence of Si and cooling rate on microstructure and mechanical properties of Al–Si–Mg cast alloys Surface and Interface Analysis, 48(8), 861-869.
Zhu, B., Seifeddine, S., Persson, P., Jarfors, A., Leisner, P., Zanella, C. (2016). A study of formation and growth of the anodised surface layer on cast Al-Si alloys based on different analytical techniques Materials & design, 101, 254-262.
Bjurenstedt, A., Seifeddine, S., Jarfors, A. (2016). The effects of Fe-particles on the tensile properties of Al-Si-Cu alloys Metals, 6(12).
Jarfors, A. (2016). Casting Alloy Design and Modification Metals, 6(1).
Dini, H., Andersson, N., Jarfors, A. (2016). Effect of Mg17Al12 Fraction on Mechanical Properties of Mg-9%Al-1%Zn Cast Alloy Metals, 6(10).
Esmaily, M. Mortazavi, S. Shahabi-Navid, M. Svensson, J. Halvarsson, M. Nyborg, L. , ... Johansson L. (2015). Effect of Rheocasting on Corrosion of AM50 Mg Alloy Journal of the Electrochemical Society, 162(3), C85-C95.
Esmaily, M. Mortazavi, S. Svensson, J. Halvarsson, M. Blücher, D. Jarfors, A. , ... Johansson L. (2015). Atmospheric Corrosion of Mg Alloy AZ91D Fabricated by aSemi-Solid Casting Technique: The Influence of Microstructure Journal of the Electrochemical Society, 162(7), C311-C321.
Borkar, H., Seifeddine, S., Jarfors, A. (2015). In-situ EBSD study of deformation behavior of Al-Si-Cu alloys during tensile testing Materials & design, 84, 36-47.
Bjurenstedt, A., Seifeddine, S., Jarfors, A. (2015). On the complexity of the relationship between microstructure and tensile properties in cast aluminum International Journal of Modern Physics B, 29(10-11).
Borkar, H., Seifeddine, S., Jarfors, A. (2015). Microstructure analysis of Al-Si-Cu alloys prepared by gradient solidification technique International Journal of Modern Physics B, 29(10-11).
Jarfors, A., Rigovacca, D., Payandeh, M., Wessén, M., Seifeddine, S., Jansson, P. (2015). Influence of process parameters on surface appearance and roughness of a low Si containing Al-alloy, in semisolid casting Solid State Phenomena, 217-218, 318-324 Switzerland: Trans Tech Publications Inc. .
Payandeh, M., Jarfors, A., Wessén, M. (2015). Influence of Microstructural Inhomogeneity on Fracture Behaviour in SSM-HPDC Al-Si-Cu-Fe Component with Low Si Content Solid State Phenomena, 217-218, 67-74 Switzerland: Trans Tech Publications Inc. .
Ghassemali, E., Tan, M., Wahb, C., Lim, S., Jarfors, A. (2015). Effect of cold-work on the Hall–Petch breakdown in copper based micro-components Mechanics of materials (Print), 80, part A, 124-135.
Matsushita, T., Ghassemali, E., Saro, A., Elmquist, L., Jarfors, A. (2015). On Thermal Expansion and Density of CGI and SGI Cast Irons Metals, 5(2), 1000-1019.
Ceschini, L., Jarfors, A., Morri, A., Rotundo, F., Seifeddine, S., Toschi, S. (2014). High temperature tensile behaviour of the A354 aluminum alloy Materials Science Forum, 794-796, 443-448.
Ghassemali, E., Tan, M., Lim, S., Wah, C., Jarfors, A. (2014). Experimental and Simulation of Friction Effects in an Open-Die Microforging/Extrusion Process , 2(1), 011005-.
Esmaily, M. Shahabi-Navid, M. Mortazavi, N. Svensson, J. Halvarsson, M. Wessen, M. , ... Johansson L. (2014). Microstructural characterization of the Mg-Al alloy AM50 produced by a newly developed rheo-casting process Materials Characterization, 95, 50-64.
Östklint, M., Wessen, M., Jarfors, A. (2014). Microstructure and material soundness in liquid and rheocast AM50 and effect of section thickness International Journal of Cast Metals Research, 27(4), 235-241.
Jarfors, A., Butler, D., Goi, K. (2014). Microstructure formation of porous sintered Ti-Si-Zr compacts with mechanically alloyed-activated Ti-Si and TiH2 powders Journal of Alloys and Compounds, 594, 202-210.
Carlberg, T., Jarfors, A. (2014). On vertical drag defects formation during direct chill (DC) casting of aluminum billets Metallurgical and materials transactions. B, process metallurgy and materials processing science, 45(1), 175-181.
Ceschini, L., Jarfors, A., Seifeddine, S., Morri, A., Rotundo, F., Toschi, S. (2014). Influence of SDAS on the high temperature tensile behavior of the C355 Al alloy Materials Science Forum, 783-786, 228-233.
Ghassemali, E., Tan, M., Chua, B., Jarfors, A., Lim, S. (2013). Grain size and workpiece dimension effects on material flow in an open-die micro-forging/extrusion process Materials Science & Engineering: A, 582(10), 379-388.
Ghassemali, E., Tan, M., Jarfors, A., Lim, S. (2013). Progressive microforming process: Towards the mass production of micro-parts using sheet metal The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 66(5-8), 611-621.
Ghassemali, E., Tan, M., Jarfors, A., Lim, S. (2013). Optimization of axisymmetric open-die micro-forging/extrusion processes: An upper bound approach International Journal of Mechanical Sciences, 71, 58-67.
Payandeh, M., Jarfors, A., Wessen, M. (2013). Effect of superheat on melting rate of EEM of Al alloys during stirring using the RheoMetal process Solid State Phenomena, 192-193, 392-397.
Ghassemali, E., Jarfors, A., Tan, M., Lim, S. (2013). On the microstructure of micro-pins manufactured by a novel progressive microforming process International Journal of Material Forming, 6(1), 65-74.
Ding, X., Jarfors, A., Lim, G., Shaw, K., Liu, Y., Tang, L. (2012). A study of the cutting performance of poly-crystalline oxygen free copper with single crystalline diamond micro-tools Precision engineering, 36(1), 141-152.
Wang, Y., Tan, M., Jarfors, A. (2012). Corrosion Behavior and Surface Analysis of Melt-spun Mg-based Metallic Glass in Physiological Saline Solution Materials Science Forum, 706-709, 606-611 Switzerland: Trans Tech Publications Inc. .
Wang, Y., Tan, M., Jarfors, A. (2012). Corrosion performance of melt-spun Mg 67Zn 28Ca 5 metallic glass in artificial sweat Journal of Materials Science, 47(18), 6586-6592.
Fu, X., Tan, M., Jarfors, A., Gupta, M. (2011). Processing and properties of amorphous magnesium-based eco-materials Materials Science Forum, 695, 186-189.
Liu, J., Tan, M., Aue-U-Lan, Y., Jarfors, A., Fong, K., Castagne, S. (2011). Superplastic-like forming of non-superplastic AA5083 combined with mechanical pre-forming The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 52(1-4), 123-129.
Shanthi, M., Gupta, M., Jarfors, A., Tan, M. (2011). Synthesis, characterization and mechanical properties of nano alumina particulate reinforced magnesium based bulk metallic glass composites Materials Science & Engineering: A, 528(18), 6045-6050.
Jarfors, A., Yong, J., Kainer, K., Tan, M. (2010). Preface , 31(SUPPL. 1), S1-.
Danno, A., Wong, C., Tong, S., Jarfors, A., Nishino, K., Furuta, T. (2010). Effect of cold severe deformation by multi directional forging on elastic modulus of multi functional Ti+25mol% (Ta,Nb,V)+(Zr,Hr,O) alloy , 31(SUPPL. 1), S61-S65.
Liu, J., Tan, M., Jarfors, A., Aue-u-lan, Y., Castagne, S. (2010). Formability in AA5083 and AA6061 alloys for light weight applications , 31(SUPPL. 1), S66-S70.
Bi, G., Ng, G., Teh, K., Jarfors, A. (2010). Feasibility study on the Laser Aided Additive Manufacturing of die inserts for liquid forging , 31(SUPPL. 1), S112-S116.
Ghassemali, E., Jarfors, A., Tan, M., Lim, S., Chew, M. (2010). Investigation of microstructure and hardness in microfoming of pure copper pins Key Engineering Materials, 447-448, 381-385.
Goh, C., Gupta, M., Jarfors, A., Tan, M., Wei, J. (2010). Magnesium and Aluminium carbon nanotube composites Key Engineering Materials, 425, 245-261.
Su, C., Oon, P., Bai, Y., Jarfors, A. (2010). Mechanical properties and microstructure of aluminum alloy Al-6061 obtained by the liquid forging process Materials Science Forum, 654-656, 1420-1423.
Liu, J., Tan, M., Castagne, S., Aue-u-lan, Y., Fong, K., Jarfors, A. (2010). Investigation of process parameters in superplastic forming of mechanical pre-formed sheet by FEM Key Engineering Materials, 447-448, 437-441.
Pang, J., Tan, M., Jarfors, A., Chuang, P. (2010). Glass formation and structural study of Ti50Cu50 alloy by molecular dynamics Materials Science Forum, 638-642, 1665-1670.
Tan, J., Butler, D., Sim, L., Jarfors, A. (2010). Effects of laser ablation on cemented tungsten carbide surface quality Applied Physics A: Materials Science & Processing, 101(2), 265-269.
Ng, G., Jarfors, A., Bi, G., Zheng, H. (2009). Porosity formation and gas bubble retention in laser metal deposition Applied Physics A: Materials Science & Processing, 97(3), 641-649.
Goi, K., Butler, D., Jarfors, A., Yong, J., Lim, D. (2008). Elastic modulus of sintered porous Ti-Si-Zr, using activation by Ti-Si mechanically alloyed powder and TiH2 powder Materials Science & Engineering: A, 475(1-2), 45-51.
Fjellstedt, J., Jarfors, A. (2005). On the precipitation of TiB2 in aluminum melts from the reaction with KBF4 and K2TiF6 Materials Science & Engineering: A, 413-414, 527-532.
Ng, B., Annergren, I., Soutar, A., Khor, K., Jarfors, A. (2005). Characterisation of a duplex TiO2/CaP coating on Ti6Al4V for hard tissue replacement Biomaterials, 26(10), 1087-1095.
Gu, Y., Goh, C., Goi, L., Lim, C., Jarfors, A., Tay, B., Yong, M. (2005). Solid state synthesis of nanocrystalline and/or amorphous 50Ni-50Ti alloy Materials Science & Engineering: A, 392(1-2), 222-228.
Gu, Y., Goh, C., Goi, L., Lim, C., Jarfors, A., Tay, B., Yong, M. (2005). Erratum: "Solid state synthesis of nanocrystalline and/or amorphous 50Ni-50Ti alloy" (Materials Science Engineering A (2005) vol. 392 (222-228) 10.1016/j.msea.2004.09.025)) Materials Science & Engineering: A, 402(1-2), 349-350.
Gu, Y., Goi, L., Jarfors, A., Butler, D., Lim, C. (2004). Structural evolution in Ti-Si alloy synthesized by mechanical alloying Physica. B, Condensed matter, 352(1-4), 299-304.
Jarfors, A. (2004). Melting and coarsening of A356 during preheating for semisolid forming International Journal of Cast Metals Research, 17(4), 229-237.
Jarfors, A., Sim, G., San, T. (2003). Influence of Process Parameters on Reaction Products during Self-Propagating High-Temperature Synthesis of Porous NiTi Materials Science Forum, 437-438, 475-478.
Jarfors, A. (2003). A Discussion of the Dynamic Specific Heat during Solidification Materials Science Forum, 437-438, 391-394 Singapore .
Jarfors, A., Tong, S., Hu, B., Sharma, S., Wee, C. (2003). Mechanism of lubrication-induced surface cracking in hot chamber die cast thin-walled AZ91D parts Materials and Manufacturing Processes, 18(4), 637-641.
Persson, P., Jarfors, A., Savage, S. (2002). Self-propagating high-temperature synthesis and liquid-phase sintering of TiC/Fe composites Journal of Materials Processing Technology, 127(2), 131-139.
Jarfors, A., Keife, H., Antonsson, T. (2002). Deformation enhanced liquid phase sintering (DELPS): A study on the use of partial adiabatic melting during powder consolidation Journal of Materials Processing Technology, 127(2), 159-164.
Fjellstedt, J., Jarfors, A., El-Benawy, T. (2001). Experimental investigation and thermodynamic assessment of the Al-rich side of the Al-B system Materials & design, 22(6), 443-449.
Jarfors, A. (1999). Influence of carbon on the phases in the copper-titanium system and their precipitation Journal of Materials Science, 34(18), 4533-4544.
El-Mahallawy, N., Taha, M., Jarfors, A., Fredriksson, H. (1999). On the reaction between aluminum, K2TiF6 and KBF4 Journal of Alloys and Compounds, 292(1-2), 221-229.
Jarfors, A. (1999). Peritecticlike precipitation of titanium carbide in Al-Ti-C melts at 1373 K Materials Science and Technology, 15(5), 481-494.
Fjellstedt, J., Jarfors, A., Svendsen, L. (1999). Experimental analysis of the intermediary phases AlB2, AlB12 and TiB2 in the Al-B and Al-Ti-B systems Journal of Alloys and Compounds, 283(1-2), 192-197.
Jarfors, A. (1998). Solidification behaviour of AI-7% Si-0.3% Mg during rotary spray forming Journal of Materials Science, 33(15), 3907-3918.
Jarfors, A. (1997). On the design of a rotary spray former: Experimental and theoretical background Journal of Materials Processing Technology, 71(3), 440-455.
Jarfors, A. (1996). Solubility of copper in titanium carbide Materials Science and Technology, 12(12), 990-994.
Svendsen, L., Jarfors, A. (1993). Al-Ti-C phase diagram Materials Science and Technology, 9(11), 948-957.
Jarfors, A., Svendsen, L., Wallinder, M., Fredriksson, H. (1993). Reactions during infiltration of graphite fibres by molten Al-Ti alloy Metallurgical and Materials Transactions. A, 24(11), 2577-2583.
Bergman, A., Jarfors, A., Liu, Z., Fredriksson, H. (1992). Insitu fomation of carbide composites by liquid-solid reactions Key Engineering Materials, 79/80, 213-234.
Jarfors, A., Fredriksson, H., Froyen, L. (1991). On the thermodynamics and kinetics of carbides in the aluminium-rich corner of the AlTiC phase diagram Materials Science & Engineering: A, 135(C), 119-123.
Ekbom, L., Lei, B., Eliasson, A., Jarfors, A. (1991). Liquid phase sintering of tungsten composites under microgravity: Influence of liquid/particle surface energy Advances in Space Research, 11(7), 331-335.
Dini, H., Svoboda, A., Andersson, N., Ghassemali, E., Lindgren, L., Jarfors, A. . Dislocation Density Model for Flow Stress of AZ91D Magnesium Alloy-Effect of Temperature and Microstructure International journal of plasticity.
Dini, H., Andersson, N., Jarfors, A. . Effect of Mg17Al12 content on mechanical properties of AZ91D cast alloy Scripta Materialia.

Artikel, forskningsöversikt

Bok

Jarfors, B., Jarfors, A. (2018). Ordbok - dictionary: svensk - English: tillverkningsteknik - manufacturing technology. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering
Ceschini, L. Dahle, A. Gupta, M. Jarfors, A. Jayalakshmi, S. Morri, A. , ... Singh R. (2017). Aluminum and Magnesium Metal Matrix Nanocomposites.

Konferensbidrag

Jones, C., Jolly, M., Jarfors, A., Irwin, M., Svenningsson, R., Steggo, J., Eriksson, J. (2020). A verification of thermophysical properties of a porous ceramic investment casting mould using commercial computational fluid dynamics software. 15th International Conference on Modelling of Casting, Welding and Advanced Solidification Processes, MCWASP 2020, 22 June 2020 through 23 June 2020.
Stolt, R., Jarfors, A. (2020). Manufacturing of High Pressure Die Casting Die Inserts Using SLM. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS2020), 7-8 October 2020, Jönköping, Sweden.
Jones, C., Jolly, M., Jarfors, A., Irwin, M. (2020). An experimental characterization of thermophysical properties of a porous ceramic shell used in the investment casting process. 149th Annual Meeting and Exhibition of the Minerals, Metals and Materials Society, TMS 2020, San Diego, United States, 23-27 February 2020.
Jarfors, A., Zheng, J., Chen, L., Yang, J. (2019). Recent advances in commercial application of the rheometal process in China and Europe. 15th International conference on Semi-Solid Processing of Alloys and Composites, S2P 2018; Shenzhen; China; 22 - 24 October 2018.
Borkar, H., Seifeddine, S., Jarfors, A. (2019). Microstructure, texture and mechanical properties of al alloy a380 prepared by directional solidification method. 9th International Conference on Manufacturing Science and Technology, ICMST 2018, Kuala Lumpur, Malaysia, 11 - 13 August 2018.
Stolt, R., Elgh, F., Jarfors, A. (2019). Challenges and Support when Introducing AM in HPDC Tooling. Amsterdam: IOS Press, 26th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, held at the University of Tokyo, Kashiwa Campus, July 30 – August 1, 2019, Japan.
Santos, J., Jarfors, A., Dahle, A. (2019). Variation of properties in the cross-section of semi-solid al-7si-0.3mg castings. 15th International conference on Semi-Solid Processing of Alloys and Composites, S2P 2018; Shenzhen; China; 22 - 24 October 2018.
Dini, H., Svoboda, A., Andersson, N., Ghassemali, E., Lindgren, L., Jarfors, A. (2017). Modeling the Deformation Behavior of As-Cast AZ1D Including the Effect of The Cast Microstructure. The Twenty Third International Conference on Plasticity, Damage, and Fracture, January 3-9, 2017, Puerto Vallarta, Mexico.
Christina, K., Wass, S., Seifeddine, S., Zetterlind, M., Jarfors, A., Vomacka, P. (2016). Structured knowledge transfer through online education: Mutual benefits for academia and industry. 8th International Materials Education Symposium, Cambridge, April 7-8, 2016.
Ghassemali, E., Jarfors, A., Tan, M., Chua, B. (2016). Microstructure versus substructure size effect. ESAFORM 2016: Proceedings of the 19th international ESAFORM conference on material forming, Nantes, 27–29 April, 2016..
Jarfors, A., Matsushita, T., Bogdanoff, T., Börrisson, M., Beste, U. (2016). Effect of Use in High Pressure Die Casting on Vibenite®60 Tool Inserts Madeby Additive Manufacturing. DDMC2016 Frauenhofer Direct Digital Manufacturing Conference.
Belov, I., Payandeh, M., Leisner, P., Jarfors, A., Wessen, M. (2016). Effect of fillets on heat transfer in a rheocast aluminium heatsink. 17th International Conference IEEE EuroSimE, Montpellier, April 17-20, 2016..
Awe, S., Seifeddine, S., Jarfors, A., Dahle, A. (2016). Development of cast Al-Cu-Si ternary eutectic alloys for high temperature applications. Linköping: VBRI Press, European Advanced Materials Congress, 23-25 August 2016, Stockholm, Sweden.
Payandeh, M., Sjölander, E., Jarfors, A., Wessen, M. (2015). Mechanical And Thermal Properties Of Rheocast Telecom Component Using Low Silicon Aluminium Alloy In As-Cast And Heat-Treated Conditions. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, TMS 2015 144th Annual Meeting & Exhibition.
Seifeddine, S., Zetterlind, M., Keller, C., Jarfors, A. (2015). Development of an online learning master program with specialization in cast metals engineering: Challenges and opportunities. 7th International Materials Education Symposium, Cambridge, United Kingdom.
Zhu, B., Leisner, P., Zanella, C., Persson, P., Seifeddine, S., Jarfors, A. (2015). A study of formation and growth of the anodized surface layer on Al-Si casting alloys based on different analytical techniques. EastForum 2015, Lund, 25-26 June, 2015..
Ghasemi, R., Elmquist, L., Ghassemali, E., Jarfors, A. (2015). Effect of interaction between lamellar graphite and cat-fines on tribological behaviour of cast iron under abrasion. 6th International Tribology Conference, Tokyo, Japan, 16-20th September 2015.
Kasvayee, K., Ghassemali, E., Jarfors, A. (2015). Micro-Crack Initiation in High-Silicon Cast Iron during Tension Loading. 144th Annual Meeting and Exhibition: Connecting the Global Minerals, Metals, and Materials Community, TMS 2015, Walt Disney World Orlando, United States, 15 March 2015 through 19 March 2015.
Dini, H., Andersson, N., Ghassemali, E., Jarfors, A. (2015). Microstructural Scale Effects on Thermal Expansion Behaviour of Cast AZ91D. Hoboken: John Wiley & Sons, Magnesium Technology 2015 - TMS 2015.
Zhu, B., Leisner, P., Zanella, C., Persson, P., Seifeddine, S., Jarfors, A. (2015). A study of formation and growth of the anodised surface layer on Al-Si casting alloys based on different analytical techniques. EastForum 2015 : Progress in Functional and Sustainable Surface Technology, Lund, June 25-26, 2015..
Zhu, B., Leisner, P., Seifeddine, S., Jarfors, A. (2015). Influence of Si and cooling rate on microstructure and mechanical properties of Al-Si-Mg cast alloys. VII Aliminum Surface Science & Technology, Madeira, Portugal, 17-21 May, 2015.
Zamani, M., Seifeddine, S., EW Jarfors, A. (2014). Effects of microstructure and defects on tensile and fracture behaviour of a HPDC component: Potential properties and actual outcome of En AC-44300 alloy. TMS 2014, 143rd Annual Meeting & Exhibition, February 16-20, 2014: San Diego, CA, USA.
Ghasemi, R., Elmquist, L., Svensson, H., König, M., E. W. Jarfors, A. (2014). Mechanical properties of solid solution strengthened CGI. 10th International Symposium on the Science and Processing of Cast Iron – SPCI10.
Kasvayee, K., Elmquist, L., Jarfors, A., Ghassemali, E. (2014). Development of a pattern making method for strain measurement on microstructural level in ferritic cast iron. 23rd International Conference on Processing and Fabrication of Advanced Materials (PFAM-XXIII), Roorkee, India, December 5-7, 2014.
Dini, H., Andersson, N., Jarfors, A. (2014). Effects of microstructure on deformation behaviour of AZ91D cast alloy. TMS 2014.
Ghassemali, E., Tan, M., Chua, B., Lim, S., Jarfors, A. (2014). Friction effects during open-die micro-forging/extrusion processes: An upper bound approach. 11th International Conference on Technology of Plasticity, ICTP 2014, Nagoya, 19-24 October 2014..
Seifeddine, S., Poletaeva, D., Ghorbani, M., Jarfors, A. (2014). Heat treating of High Pressure Die Cast Components; challenges and possibilities. The Minerals, Metals and Materials Society, 143rd annual meeting,TMS 2014,San Diego, USA.
Jarfors, A., Seifeddine, S., Olofsson, J., Svensson, I. (2013). Critical Description of Defects and Mechanical Behaviour in Casting Process Modelling of Light Metals for Automotive Use. 22nd International Conference on Processing and Fabrication of Advanced Materials (PFAM XXII), Singapore, 18-20 December, 2013.
Ghassemali, E., Tan, M., Lim, S., Jarfors, A. (2012). Friction Factor in a Progressive Microforming Process. 7 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROMANUFACTURING.
Ghassemali, E., Jarfors, A., Tan, M., Lim, S. (2011). Dead-zone formation and micro-pin properties in progressive microforming process. Weinheim: Wiley-VCH Verlagsgesellschaft, ICTP 2011, 10th International Conference on Technology of Plasticity, Steel Research International: Special Edition, Aachen, DE, Sep 25-29, 2011.
Shanthi, M., Gupta, M., Jarfors, A., Tan, M. (2010). Producing magnesium metallic glass by disintegrated melt deposition. Paris ICTP 2011, 10th International Conference on Technology of Plasticity, Steel Research International: Special Edition, Aachen, DE, Sep 25-29, 2011.
Liu, J., Tan, M., Castagne, S., Aue-U-Lan, Y., Jarfors, A., Fong, K., Bayraktar, E. (2010). Finite element modeling of a non-isothermal superplastic-like forming process. Paris ICTP 2011, 10th International Conference on Technology of Plasticity, Steel Research International: Special Edition, Aachen, DE, Sep 25-29, 2011.
Jarfors, A. (1998). Insitu formed aluminium composites. NATO advanced study insititues on avanced light alloys and composites.

Proceedings (redaktörskap)

Diószegi, A., Diaconu, L., Jarfors, A. (Eds.). (2018). Science and Processing of Cast Iron XI.

Rapport

Payandeh, M., Sabzevar, M., Jarfors, A., Wessén, M. (2016). Solidification and re-melting phenomena during the slurry preparation stage using the RheoMetalTM process. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering
Sjölander, E., Payandeh, M., Jarfors, A., Wessén, M. (2015). Thermal conductivity of liquid cast and rheocast telecom component using Al-6Si-2Cu-Zn (Stenal Rheo 1) in as-cast and heat treated condition. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering
Kasvayee, K., Ghassemali, E., Salomonsson, K., Jarfors, A. (2015). Microstructural strain distribution in ductile iron; Comparison between finite element simulation and digital image correlation measurements. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering
Kasvayee, K., Ghassemali, E., Salomonsson, K., Jarfors, A. (2015). Microstructural strain localization and crack evolution in ductile iron. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering

Samlingsverk

Övrigt