Madelene Zetterlind

Universitetsadjunkt
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Filosofie magister

Kontakt

Rum
A2221
Telefon
Schema
Ändra din information

Konferensbidrag

Keller, C., Wass, S., Zetterlind, M., Ghassemali, E., Seifeddine, S. (2017). Teacher roles in a blended learning materials engineering master program: "It's not a new role, it's a new way!". 26th EDEN Annual Conference 2017: Diversity matters, Jönköping, 13-16 June, 2017..
Christina, K., Wass, S., Seifeddine, S., Zetterlind, M., Jarfors, A., Vomacka, P. (2016). Structured knowledge transfer through online education: Mutual benefits for academia and industry. 8th International Materials Education Symposium, Cambridge, April 7-8, 2016.
Seifeddine, S., Zetterlind, M., Keller, C., Jarfors, A. (2015). Development of an online learning master program with specialization in cast metals engineering: Challenges and opportunities. 7th International Materials Education Symposium, Cambridge, United Kingdom.
Seifeddine, S., Zetterlind, M., Rosqvist, M., Hansson, H. (2015). Gjutmagistern 3.0 och PROMPT är projekt som bidrar till ny expertkompetens inom svensk industri. Högskola och Samhälle i Samverkan 2015.
Keller, C., Zetterlind, M. (2012). Interaktiv Antiplagieringsguide. NU 2012: Gränslöst lärande, Göteborg, 17-19 Oktober.