Magnus Wessén

Docent material och tillverkning - gjutning
Avdelningen för material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Teknologie doktor

Kontakt

Rum
E2322
Schema
Ändra din information

Forskning

Nedan listas ett antal forskningsområden där Magnus Wessén är/har varit engagerad:

  • Ferrit-tillväxt i segjärn
  • Statiska mekaniska egenskaper hos segjärn
  • Mikrostrukturbildning och mekaniska egenskaper hos kompaktgrafitjärn
  • Mikrostrukturbildning och mekaniska egenskaper hos magnesiumlegeringar
  • Mikrostrukturbildning och mekaniska egenskaper hos reogjutna Al- och
  • Mg-legeringar
  • Gasflöde vid härdning av sandkärnor
  • Deterministisk modellering av fasomvandlingar i gjutna material

Biografi

Magnus Wessén har en Bergsingenjörsexamen från KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, och la fram sin doktorsavhandling inom "Mikrostrukturer och egenskaper hos segjärn" vid KTH, under 1997. Därefter har han haft en deltidstjänst som Universitetslektor vid Tekniska Högskolan i Jönköping, Avd. Material- och tillverkningsteknik - Gjutning. Parallellt med det akademiska arbetet har han efter doktorsexamen drivit egna företag inom gjuteriområdet; Foundrysoft AB (1997-2007) och RheoMetal AB (2006 - nuvarande).

De forskningsområden som täckts in under åren innefattar gjutjärn, aluminiumlegeringar såväl som magesiumlegeringar; oftast med ett starkt fokus på modellering och simulering. Idag ägnar han den största delen av sin tid åt reogjutning av lättmetallegeringar; d.v.s. gjutning av metaller i ett halvstelnat tillstånd, med ett speciell fokus på RheoMetal processen, som patenterades av honom och kollegan Haiping Cao under 2006.

Magnus Wessén har publicerat ett 20-tal arbeten i tidskrifter och vid vetenskapliga konferenser, och dessutom ett flertal populärvetenskapliga artiklar inom gjutningsområdet. Han finns med i redaktionsstyrelsen för Journal of Materials Processing Technology och granskar ofta artiklar till konferenser som till exempel SPCI - International Symposium of Science and Processing of Cast Iron and S2P - International Conference on Semi-Solid Processing of Alloys and Composites.

Antologibidrag

Wessén, M., Svensson, I. (2004). Cast Iron Design: Processes, Alloys, and Properties. In: George E. Totten, Lin Xie, Kiyoshi Funatani (Ed.), Handbook of mechanical alloy design New York: Marcel Dekker
Svensson, I., Wessén, M. (2001). Foundry of cast irons: Process and simulation. In: Franco Bonollo and Stefano Odorizzi (Ed.), Numerical Simulation of Foundry processes

Artikel

Payandeh, M., Sabzevar, M., Jarfors, A., Wessén, M. (2017). Solidification and re-melting phenomena during slurry preparation using the RheoMetal™ process Metallurgical and materials transactions. B, process metallurgy and materials processing science, 48(6).
Payandeh, M., Sjölander, E., Jarfors, A., Wessén, M. (2016). Influence of microstructure and heat treatment on thermal conductivity of rheocast and liquid die cast Al-6Si-2Cu-Zn alloy International Journal of Cast Metals Research, 29(4), 202-213.
Esmaily, M., Mortazavi, N., Svensson, J., Halvarsson, M., Wessén, M., Johansson, L., Jarfors, A. (2016). A new semi-solid casting technique for fabricating SiC-reinforced Mg alloys matrix composites Composites Part B: Engineering, 94, 176-189.
Payandeh, M., Jarfors, A., Wessén, M. (2016). Solidification sequence and evolution of microstructure during rheocasting of four Al-Si-Mg-Fe alloys with Low Si content Metallurgical and Materials Transactions. A, 47(3), 1215-1228.
Esmaily, M. Mortazavi, N. Svensson, J. Halvarsson, M. Jarfors, A. Wessén, M. , ... Johansson L. (2016). On the microstructure and corrosion behavior of AZ91/SiC composites produced by rheocasting Materials Chemistry and Physics, 180, 29-37.
Payandeh, M., Belov, I., Jarfors, A., Wessén, M. (2016). Effect of Material Inhomogeneity on Thermal Performance of a Rheocast Aluminum Heatsink for Electronics Cooling Journal of materials engineering and performance (Print), 25(6), 2116-2127.
Payandeh, M., Jarfors, A., Wessén, M. (2016). The effect of microstructural inhomogeneity on thermal diffusivity in a rheocast component La Metallurgia Italiana, 108(6), 57-60 Milano: Associazione Italiana di Metallurgia .
Esmaily, M. Mortazavi, S. Shahabi-Navid, M. Svensson, J. Halvarsson, M. Nyborg, L. , ... Johansson L. (2015). Effect of Rheocasting on Corrosion of AM50 Mg Alloy Journal of the Electrochemical Society, 162(3), C85-C95.
Esmaily, M. Mortazavi, S. Svensson, J. Halvarsson, M. Blücher, D. Jarfors, A. , ... Johansson L. (2015). Atmospheric Corrosion of Mg Alloy AZ91D Fabricated by aSemi-Solid Casting Technique: The Influence of Microstructure Journal of the Electrochemical Society, 162(7), C311-C321.
Jarfors, A., Rigovacca, D., Payandeh, M., Wessén, M., Seifeddine, S., Jansson, P. (2015). Influence of process parameters on surface appearance and roughness of a low Si containing Al-alloy, in semisolid casting Solid State Phenomena, 217-218, 318-324 Switzerland: Trans Tech Publications Inc. .
Payandeh, M., Jarfors, A., Wessén, M. (2015). Influence of Microstructural Inhomogeneity on Fracture Behaviour in SSM-HPDC Al-Si-Cu-Fe Component with Low Si Content Solid State Phenomena, 217-218, 67-74 Switzerland: Trans Tech Publications Inc. .
Östklint, M., Wessen, M., Jarfors, A. (2014). Microstructure and material soundness in liquid and rheocast AM50 and effect of section thickness International Journal of Cast Metals Research, 27(4), 235-241.
Payandeh, M., Jarfors, A., Wessen, M. (2013). Effect of superheat on melting rate of EEM of Al alloys during stirring using the RheoMetal process Solid State Phenomena, 192-193, 392-397.
Granath, O., Wessén, M., Cao, H. (2010). Porosity reduction possibilities in commercial Aluminium A380 and Magnesium AM60 alloy components using the RheoMetal process. Metallurgical Science and Technology Metallurgical Science and Technology, 28(1), 2-11 Italy: Teksid Aluminium .
Bladh, M., Wessén, M., Dahle, A. (2010). Shear band formation in shaped rheocast aluminium component at various plunger velocities Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20(9), 1749-1755.
Cao, H., Wessén, M., Granath, O. (2010). Effect of injection velocity on porosity formation in rheocast Al component using RheoMetal process International Journal of Cast Metals Research, 23(3), 158-163.
König, M., Wessén, M. (2010). Influence of alloying elements on microstructure and mechanical properties of CGI International Journal of Cast Metals Research, 23(2), 97-110.
Wessén, M., Andersson, N., Granath, O. (2010). Effect of sodium modification on microstructure and mechanical properties of thick-walled AlSi6Cu2.5 rheocast component Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20(9), 1643-1648.
König, M., Wessén, M. (2009). The influence of copper on microstructure and mechanical properties of compacted graphite iron International Journal of Cast Metals Research, 22(1-4), 164-167 London, UK: Maney Publishing .
Granath, O., Wessén, M., Cao, H. (2008). Determining the effect of slurry process parameters on semisolid A356 alloy microstructures produced by the RheoMetalTM process International Journal of Cast Metals Research, 21(5), 349-356.
Cao, H., Granath, O., Wessén, M. (2008). The effect of Si Content on the Mechanical Properties of Rheocast Al Components Using the RHEOMETAL Process Solid State Phenomena, 141-143, 779-784.
Seifeddine, S., Wessén, M., Svensson, I. (2007). Use of simulation to predict microstructure and mechanical properties in an as-cast aluminium cylinder head: comparison with experiments Metallurgical Science & Technology, 24(2), 7-.
Wessén, M. (2006). Ett möjligt genombrott för gjutning med halvstelnade metaller Aluminium Scandinavia, 32-33.
Cao, H., Wessén, M. (2005). Segringsband i pressgjutna magnesiumkomponenter Gjuteriet, 5, 27-.
Wassén, M., Cao, H. (2005). The Effect of Mould Constraints on the 0.2% Proof Stress of As-Cast Mg-Al Alloys Materials Science Forum, 488-489, 165-168.
Cao, H., Wessén, M. (2005). Mechanisms of segregation band defect formation in pressure die-cast magnesium components Materials Science Forum, 488-489, 381-384.
Cao, H., Wessén, M. (2005). Characteristics of microstructure and banded defects in die-cast AM50 magnesium components International Journal of Cast Metals Research, 18(6), 377-384.
Källbom, R., Hamberg, K., Wessén, M., Björkegren, L. (2005). On the solidification sequence of ductile iron castings containing chunky graphite Materials Science & Engineering: A, 413-414, 346-351.
Cao, H., Wessén, M. (2004). Effect of Microstructure on Mechanical Properties of As-Cast Mg-Al Alloys Metallurgical and Materials Transactions. A, 35(1), 309-319.
Wessén, M., Svensson, I. (2003). Influence of Antimony on Microstructure Formation and Mechanical Properties in Thick-walled Ductile Iron Castings International Journal of Cast Metals Research, 16(1-3), 119-124.
Wessén, M. (2002). Experimental Observations and Simulation of Gas Flow During Curing of Cores International Journal of Cast Metals Research, 14(4), 255-263.
Wessén, M. (2000). Gasnings- och nipplingsteknik vid kärntillverkning: Del 1 Gjuteriet, 24-26.
Wessén, M. (2000). Gasnings- och nipplingsteknik vid kärntillverkning: Del 2 Gjuteriet, 20-22.
Wessén, M., Svensson, I. (1999). Application of microstructure modelling for ductile iron alloy property optmization Revue de Metallurgie, 96(JA99), 142-.
Wessén, M., Svensson, I. (1999). A Detailed Examination of Two Inoculants Used in Nodular Cast Irons International Journal of Cast Metals Research, 11(5), 351-356.
Svensson, I., Wessén, M. (1997). Gjutningssimulering ger kortare ledtider och bättre gjutgods Mekanisten, 3.
Wessén, M., Svensson, I. (1996). Modeling of ferrite growth in nodular cast iron Metallurgical and Materials Transactions. A, 27(8), 2209-2220.

Doktorsavhandling

Wessén, M. (1997). On the mechanisms of structure formation in nodular cast iron (Doctoral thesis, Stockholm: KTH).

Konferensbidrag

Belov, I., Payandeh, M., Leisner, P., Jarfors, A., Wessen, M. (2016). Effect of fillets on heat transfer in a rheocast aluminium heatsink. 17th International Conference IEEE EuroSimE, Montpellier, April 17-20, 2016..
König, M., Wessén, M., Svensson, I. (2010). The Influence of alloying elements on Chill Formation in CGI. Stafa-Zürich: Trans Tech Publications, Science and Processing of Cast Iron IX.
König, M., Wessén, M., Svensson, I. (2009). Modeling of Ferrite Growth in Compacted Graphite Iron. Warrendale, Pennsylvania, USA: The Minerals, Metals & Materials Society (TMS), Science and Processing of Cast Iron IX.
König, M., Wessén, M. (2008). The Influence of Copper on Microstructure and Mechanical Properties of CGI. Graz, Austria: Proceedings ICASP, Science and Processing of Cast Iron IX.
Granath, O., Wessén, M., Cao, H. (2008). Porosity reduction possibilities in commercial aluminium A380 and magnesium AM60 alloy components using the RheoMetalTM process. Milano, Italy.: Associazione Italiana di Metallurgia, Science and Processing of Cast Iron IX.
Wessén, M., Cao, H. (2006). Influence of holding time on particle size of an A356 alloy using the new Rapid Slurry Forming process. Science and Processing of Cast Iron IX.
Cao, H., Wessén, M. (2006). Processing effects on the morphology of semi-solid Mg alloy slurry produced by the RSFTM process. Science and Processing of Cast Iron IX.
Wessén, M., Cao, H. (2006). The RSF technology: A possible breakthrough for semi-solid casting processes. Science and Processing of Cast Iron IX.
Sjögren, T., Wessén, M., Svensson, I., Wilfried, S. (2006). Modeling and Simulation of Elastic Properties in Cast Compacted Graphite Iron Engine Block. Warrendale, Pa.: TMS-Minerals, Metals & Materials Society, Science and Processing of Cast Iron IX.
Wessén, M., Svensson, I., Seifeddine, S., Olsson, J., Schäfer, W. (2006). Simulation of Cooling Curves, Microstructures and Mechanical Properties in Cast Al-Si Based Alloys. Science and Processing of Cast Iron IX.
Wessén, M., Svensson, I., Olsson, J., Schäfer, W. (2006). Simulation of cooling curves, microstructures and mechanical properties in cast Al-Si based alloys. Warrendale: TMS, cop., Science and Processing of Cast Iron IX.
Wessén, M., Svensson, I. (2006). Modelling and simulation of elastic properties in cast compacted graphite iron engine blocks. Warrendale: TMS, cop., Science and Processing of Cast Iron IX.
Schneider, M., Schaefer, W., Mazourkevitch, G., Wessén, M., Svensson, I., Seifeddine, S. (2005). Prediction of Microstructure and Microporosity Development in Aluminium Gravity Casting Processes. Science and Processing of Cast Iron IX.
Schneider, M., Schaefer, W., Wessén, M., Svensson, I., Olsson, J., Beckmann, C. (2005). Prediction of Microstructure and Microporosity Development in Aluminium Gravity Casting Processes. SFB Kolloquium: RWTH, Aachen, Science and Processing of Cast Iron IX.
Wessén, M., Cao, H. (2004). On the Reliability of Yield Strength Data Evaluated From As-Cast Tensile Test Bars. Weinheim: Wiley-VCH, cop., Science and Processing of Cast Iron IX.
Cao, H., Wessén, M. (2003). Modelling of Microstructure: Mechanical Property Relations in Cast Mg-Al alloys. Warrendale, Penn.: TMS, Science and Processing of Cast Iron IX.
Cao, H., Wessén, M. (2003). On the mechanisms of segregation band formation and its influence on the mechanical properties of pressure die cast magnesium alloys. Aalen: Europ. Forschungsgemeinschaft Magnesiumguss, Science and Processing of Cast Iron IX.
Cao, H., Wessén, M. (2002). Influence of Microstructure on Mechanical Properties in Mg-Al Casting alloys. International Conference on High Tech Die Casting, Associazione Italiana di Metallurgica, Vicenza, Italy.
Wessén, M., Svensson, I. (2002). Simulation of Microstructure Formation and Mechanical Properties in Cast Iron Components: Comparison with Experiments in a Ductile Iron Bearing Housing. Conference on Virtual Prototyping Today: Industrial Impact and Future Trends, Bergamo, Italy.
Svensson, I., Wessén, M. (2001). Modelling and measurements of densities at solidification of magnesium cast alloys. International Conference on Solidification Science & Processing: Outlook for the 21st Century, Bangalore, India.
Diószegi, A., Wessén, M. (2000). Measurement and simulation of thermal condition and mechanical properties in a complicated shaped cylinder head cast in grey iron. International Conference on Solidification Science & Processing: Outlook for the 21st Century, Bangalore, India.
Svensson, I., Wessén, M. (1999). Simulation of Mechanical Properties in Cast Iron Castings. CIATF Technical Forum, Dusseldorf, Germany.
Wessén, M. (1998). Influence of Copper, Tin and Manganese on ferrite formation in ductile iron: experiments, models and simulation. Warrendale, Pa.: TMS, cop., CIATF Technical Forum, Dusseldorf, Germany.
Svensson, I., Wessén, M. (1998). Modelling of microstructure formation in cast iron. Warrendale, Pa.: TMS, cop., CIATF Technical Forum, Dusseldorf, Germany.
Wessén, M. (1995). Modelling of Ferrite Formation in Nodular Cast Iron: Influence of Silicon Content. Warrendale, Pa.: Minerals, Metals & Materials Society, cop., CIATF Technical Forum, Dusseldorf, Germany.
Svensson, I., Wessén, M. (1993). Modelling of Structure and Hardness in Nodular Cast Iron Castings at Different Silicon Contents. Warrendale, Pa.: The Minerals, Metals & Materials Society, CIATF Technical Forum, Dusseldorf, Germany.
Wessén, M., Svensson, I. (1993). Modelling of Pearlite Decomposition in Nodular Cast Iron. Warrendale, Pa.: The Minerals, Metals & Materials Society, CIATF Technical Forum, Dusseldorf, Germany.

Licentiatavhandling

Wessén, M. (1995). Modelling of ferrite growth in nodular cast iron (Licentiate thesis).

Rapport

Payandeh, M., Sabzevar, M., Jarfors, A., Wessén, M. (2016). Solidification and re-melting phenomena during the slurry preparation stage using the RheoMetalTM process. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering
Sjölander, E., Payandeh, M., Jarfors, A., Wessén, M. (2015). Thermal conductivity of liquid cast and rheocast telecom component using Al-6Si-2Cu-Zn (Stenal Rheo 1) in as-cast and heat treated condition. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering
Wessén, M. (2000). Gasnings- och nipplingsteknik vid kärntillverkning. Jönköping: Svenska gjuteriföreningen
Wessén, M., Aagaard, R. (1997). An investigation of various inoculants used in nodular cast irons. Stockholm, Sweden: Royal Institute of Technology
Wessén, M. (1997). On the Effect of Alloying- and Trace elements in a Nodular Cast Iron with 4% Silicon. Stockholm, Sweden: Royal Institute of Technology
Wessén, M. (1997). The Effect of Copper on the Eutectoid Transformation in Nodular Cast Iron. Stockholm, Sweden: Royal Institute of Technology
Wessén, M. (1995). Influence of Silicon Content on the Ferrite Growth in Nodular Cast Iron. Stockholm, Sweden: Royal Institute of Technology