Live Mølmen

Industridoktorand
Avdelningen för material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB