Frida Liabäck

Universitetsadjunkt
Biträdande Avdelningschef
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Programansvarig
Grundutbildningsfunktionen