Johan Karltun

Docent Arbetsorganisation
Universitetslektor
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Teknologie doktor
Programansvarig Industriell produktframtagning

Forskning

Arbete och hur det utförs är Johan Karltuns huvudsakliga forskningsintresse. Ny teknologi och nya sätt att organisera kan vara verktygen som gör det möjligt för människor att prestera mer och bättre. Resultatet kan dock bli allt annat än det förväntade om inte samspelet mellan byggstenarna människa, teknik och organisation som utgör grunden för varje verksamhet är tillräckligt väl förstått och utformat. För att utveckla uthålliga och effektiva arbeten är kunskapen om detta samspel mellan människan och hennes omgivning avgörande och det är också grunden för ergonomin. Johan Karltun fokuserar speciellt förändringsprocesser för att förbättra arbetsvillkor samt mänskliga och organisatoriska aspekter av produktionsplanering och koordinering av arbete.

Biografi

Johan Karltun tog civilingenjörsexamen i maskinteknik vid Chalmers Tekniska Högskola 1979. Efter 12 år i industrin och 8 år på Trätek, Institutet för Träteknisk Forskning, är han sedan 1999 tekniklektor och forskare vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Han lade fram sin doktorsavhandling "On Stage - Acting for development of businesses and ergonomics in woodworking SMEs" vid avdelningen för Industriell Ergonomi på Linköpings Universitet 2007. Johan Karltun undervisar i ergonomi, förändringsledning och produktionsledning.

Antologibidrag

Wäfler, T., Von der Weth, R., Karltun, J., Starker, U., Gärtner, K., Gasser, R., Bruch, J. (2011). Human Control Capabilities. In: Jan C. Fransoo, Toni Wäfler, John Wilson (Ed.), Behavioral Operations in Planning and Scheduling
Berglund, M., Guinery, J., Karltun, J. (2011). The Unsung Contribution of Production Planners and Schedulers at Production and Sales Interfaces. In: Jan C. Fransoo, Toni Wäfler, John R. Wilson (Ed.), Behavioral Operations in Planning and Scheduling (pp. 47 -81). Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg
Karltun, J., Eklund, J. (1997). Woodworking. In: Dag Brune (Ed.), The Workplace (pp. 524 -547). Geneva; Oslo: International Occupational Safety and Health Information Centre, International Labour Office; Scandinavian Science Publisher as
Berglund, M., Karltun, J., Lamberg, M., Åhlgren, M. (1993). Ergonomi - Produktivitet - Kvalitet: Förändringsarbete och kompetens. In: Mikael Johansson och Håkan Linderhed (Ed.), Ergonomi, produktivitet, kvalitet: kursrapport (pp. 79 -89). Linköping: Linköpings Universitet

Artikel

Karltun, J., Karltun, A., Havemose, K., Karlsson, M., Kjellström, S. (2021). Studying resilient action strategies of first line managers Social Science Protocols, 4.
Nyström, M., Karltun, J., Keller, C., Andersson Gäre, B. (2018). Collaborative and partnership research for improvement of health and social services: researcher’s experiences from 20 projects Health Research Policy and Systems, 16.
Karltun, A., Karltun, J., Berglund, M., Eklund, J. (2017). HTO – A complementary ergonomics approach Applied Ergonomics, 59, Part A, 182-190.
Karltun, J., Vogel, K., Bergstrand, M., Eklund, J. (2016). Maintaining knife sharpness in industrial meat cutting: A matter of knife or meat cutter ability Applied Ergonomics, 56, 92-100.
Hägg, G., Vogel, K., Karltun, J., McGorry, R. (2015). How do different temperatures affect knife force? Ergonomics Open Journal, 27-31.
Vogel, K., Karltun, J., Yeow, P., Eklund, J. (2015). Increased work pace is unprofitable: A beef-cutting case study Meat Science, 81-88.
Vogel, K., Karltun, J., Eklund, J., Engkvist, I. (2013). Improving meat cutters' work: Changes and effects following an intervention Applied Ergonomics, 44(6), 996-1003.
Eklund, J., Karltun, J. (2012). Ten years of experience from interactive ergonomics projects Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 41, 4862-4865.
Karltun, J., Berglund, M. (2010). Contextual conditions influencing the scheduler's work at a sawmill Production planning & control (Print), 21(4), 359-374 London: Taylor & Francis .
Berglund, M., Karltun, J. (2007). Human, technological and organisational aspects influencing the production scheduling process International Journal of Production Economics, 110(1-2), 160-174.
Karltun, J. (2006). Deltagare, experter och förändringsagenter i hälsofrämjande utvecklingsarbete Socialmedicinsk Tidskrift, 156-174.
Karltun, J. (2004). Change processes and ergonomic improvements in small and medium enterprises Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 14(2), 135-155.
Karltun, J., Axelsson, J., Eklund, J. (1998). Working conditions and effects of ISO 9000 in six furniture making companies: implementation and processes Applied Ergonomics, 29(4), 225-232.

Bok

Forslund, M. (2019). Ledarskap för ökad innovationsförmåga: exemplet Småland. Växjö: Linnaeus University Press

Doktorsavhandling

Karltun, J. (2007). On Stage: Acting for development of businesses and ergonomics in woodworking SMEs (Doctoral thesis, Linköping: Department of Management and Engineering, Linköping University).

Konferensbidrag

Karltun, J., Karltun, A., Berglund, M. (2021). Activity – The Core of Human-Technology-Organization. Proceedings of the 21st Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2021), 13 June 2021 - 18 June 2021.
Karlsson, M., Karltun, A., Havemose, K., Karltun, J. (2020). Resilience through the daily work of first line managers. Ergonomic & Human Factors 2020 Virtual Conference, in conjunction with the 13th International Organisational Design & Management Conference (ODAM), 28-29 April, 2020..
Karltun, J., Karltun, A., Havemose, K., Kjellström, S. (2019). Positioning the study of first line managers’ resilient action strategies. 8th REA Symposium on Resilience Engineering: Scaling up and Speeding up, Kalmar, Sweden, June 24-27, 2019.
Karltun, A., Karltun, J. (2018). Benefits of the Human-Technology-Organization Concept in Teaching Ergonomics – Students Perspective. 20th Congress of the International Ergonomics Association, IEA 2018; Florence; Italy; 26 - 30 August 2018.
Karltun, A., Karltun, J., Rydell, M. (2017). New legislation on organizational and social work environment: A case study. 48th Annual Conference of the Association of Canadian Ergonomists & 12th International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management, July 31-August 3, 2017, Banff, Alberta, Canada.
Karltun, A., Karltun, J. (2014). Interactive Oral Assessment Supporting Active Learning. The 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain, June 16-19, 2014.
Vogel, K., Karltun, J., Åström, P. (2014). Stay sharp. HUMAN FACTORS IN ORGANIZATIONAL DESIGN AND MANAGEMENT – XI NORDIC & ERGONOMICS SOCIETY ANNUAL CONFERENCE – 46 (2014).
Eklund, J., Karltun, J., Vogel, K. (2014). Interactive research and HTO as an industry development model. ODAMNES 2014.
Karltun, J., McIlroy, C., Eriksson, L. (2014). Joint Context-Sharing Introductory Course for Four Different Master Programs. 10th International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain, June 16-19, 2014.
Karltun, A., Karltun, J., Berglund, M., Eklund, J. (2014). HTO - a complementary ergonomics perspective. HUMAN FACTORS IN ORGANIZATIONAL DESIGN AND MANAGEMENT – XI NORDIC ERGONOMICS SOCIETY ANNUAL CONFERENCE – 46.
Karltun, J. (2013). Renewal of a local concept for engineering education including CDIO. 9th international CDIO conference, Massachusetts, June 9 – 13, 2013.
Hägg, G., Vogel, K., Karltun, J., McGorry, R. (2012). Knife force differences when cutting meat at different temperatures. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, NES2012 Ergonomics for Sustainability and Growth.
Karltun, J., Aili, K., Vogel, K. (2011). Deboners’ stress in alternatively organized work. Grahamstown, South Africa: Rhodes University, ODAM 2011.
Vogel, K., Karltun, J., Eklund, J. (2010). Ergonomic changes and their consequences in a Swedish meat cutting plant. the 42nd Nordic Ergonomics Society Annual Conference, NES 2010, Stavanger, Norway.
Karltun, J. (2010). Technical and organizational system solutions for deboning and their ergonomics implications. NES 2010 (Nordic Ergonomic Society), Proactive ergonomics.
Bruch, J., Karltun, J. (2009). Information Requirements in a Proactive Assembly Work Setting. München: Herbert Utz Verlag GMbH, NES 2010 (Nordic Ergonomic Society), Proactive ergonomics.
Karltun, J. (2008). Role differences between experts and participants in change efforts. NES 2010 (Nordic Ergonomic Society), Proactive ergonomics.
Bruch, J., Karltun, J., Dencker, K. (2008). Assembly Work Settings Enabling Proactivity - Information Requirements. NES 2010 (Nordic Ergonomic Society), Proactive ergonomics.
Bruch , J., Karltun , J., Johansson , C., Stahre, J. (2008). Towards a Methodology for the Assessment of Information Requirements in a Proactive Assembly Work Setting. NES 2010 (Nordic Ergonomic Society), Proactive ergonomics.
Bruch, J., Johansson, C., Karltun, J., Winroth, M. (2007). Considering design demands of a proactive assembly system: A position paper. NES 2010 (Nordic Ergonomic Society), Proactive ergonomics.
Berglund, M., Karltun, J. (2006). Schedulers’ work content – a quantified analysis. NES 2010 (Nordic Ergonomic Society), Proactive ergonomics.
Berglund, M., Karltun, J. (2005). Human, technological and organizational aspects influencing the production scheduling process. NES 2010 (Nordic Ergonomic Society), Proactive ergonomics.
Karltun, J., Berglund, M. (2002). Schedulers’ work activities and decision making influencing working conditions of other employees. NES 2010 (Nordic Ergonomic Society), Proactive ergonomics.
Berglund, M., Karltun, J. (2002). Investigating Scheduling Work Practice with Activity Analysis. NES 2010 (Nordic Ergonomic Society), Proactive ergonomics.
Karltun, J., Berglund, M. (2001). Production Scheduling in Practice – A Study of Managing Goal Conflicts. NES 2010 (Nordic Ergonomic Society), Proactive ergonomics.
Berglund, M., Karltun, J. (2001). Schedulers’ reality – expectations and dependencies. NES 2010 (Nordic Ergonomic Society), Proactive ergonomics.
Karltun, J., Eklund, J. (2000). Experts versus participants. NES 2010 (Nordic Ergonomic Society), Proactive ergonomics.
Berglund, M., Karltun, J. (2000). Assessment of production planning and scheduling work using ergonomic work analysis. NES 2010 (Nordic Ergonomic Society), Proactive ergonomics.
Karltun, J., Lind, M., Eklund, J., Goldkuhl, G., Seigerroth, U. (1999). Production planning and information flow in a business process context – experiences from change projects in SMEs. NES 2010 (Nordic Ergonomic Society), Proactive ergonomics.
Karltun, J. (1999). Improving planning and information activities through process and change analysis. NES 2010 (Nordic Ergonomic Society), Proactive ergonomics.
Karltun, J., Seigerroth, U., Goldkuhl, G., Eklund, J., Lind, M. (1999). Process Redesign and Organisational Change: Towards the use of an Integrated Change Method. Linköping: Centre for Studies of Humans, Technology and Organization (CMTO), Univ., NES 2010 (Nordic Ergonomic Society), Proactive ergonomics.
Eklund, J., Ellström, P., Karltun, J. (1998). Standardisation – A Means for Creating Developing Work. NES 2010 (Nordic Ergonomic Society), Proactive ergonomics.
Karltun, J. (1998). ISO 9000 as change concept in SMEs – advantages and drawbacks. Hong Kong: Industrial Engineering & Engineering Management, Hong Kong University of Science and Technology, NES 2010 (Nordic Ergonomic Society), Proactive ergonomics.
Karltun, J. (1997). Change processes and their influence on the working environment. NES 2010 (Nordic Ergonomic Society), Proactive ergonomics.
Karltun, J., Svensson, N. (1997). Method support for initiating change for better performance in SME's - experiences from woodworking industry. NES 2010 (Nordic Ergonomic Society), Proactive ergonomics.
Karltun, J., Eklund, J. (1994). Use of Key Variables for Improving the Ergonomic Situation in a Company. NES 2010 (Nordic Ergonomic Society), Proactive ergonomics.

Licentiatavhandling

Karltun, J. (1996). Förändringsprocessers egenskaper och utvärdering (Licentiate thesis). Linköpings Universitet, Linköping

Rapport

Berglund, M., Karltun, A., Eklund, J., Karltun, J. (2020). HTO - A Concept of Humans, Technology and Organisation in Interaction. Linköping: Linköping University Electronic Press
Eklund, J., Karltun, J., Vogel, K. (2014). Hälsa, produktivitet och kvalitet vid arbete med kniv – en interventionsstudie, dnr 120158: Slutrapport till AFA Försäkring. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology
Vogel, K., Karltun, J., Eklund, J. (2014). Skarp: Ett utbildningsmaterial i att hålla en kniv vass. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology
Karltun, J., Keller, C. (2012). Vinnvård metastudie: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering
Eklund, J., Engkvist, I., Karltun, J., Vogel, K. (2012). Styckarnas arbetssituation: Ett interaktivt forskningprogram för branschstöd och utveckling av åtgärder (Star). dnr 080014. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology
Karltun, J. (2008). En beskrivning av styckningsarbete och dess förutsättningar i Sverige 2008. Jönköping: Tekníska högskolan, Högskolan i Jönköping
Trygg, M., Karltun, J., Bjelkvik, P. (1999). Grundläggande metoder för planering. Stockholm: Trätek
Karltun, J., Trygg, M. (1999). Att utveckla företagets produktionsplanering. Stockholm: Trätek
Karltun, J., Eklund, J., Axelsson, J., Rudolfsson, L. (1997). Förändringsprocessen vid införande av ISO 9000 i träföretag. Linköping: Univ., Avd. för industriell arbetsvetenskap
Isaksson, M., Karltun, J. (1997). Internkontroll av arbetsmiljön. Stockholm: Trätek
Karltun, J., Eklund, J., Trygg, M. (1996). Hur blir man stark?: erfarenheter från förändringsarbete i träindustrin. Jönköping: Trätek
Karltun, J., Eklund, J. (1995). Nyckeltal för människans roll i produktionen: Ett modellförslag. Jönköping: Trätek