Peter Hansbo

Professor Tekniska beräkningar
Forskningsledare produktutveckling , inriktning simulering och optimering
Avdelningen för material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Professor
Forskarutbildningsämnesansvarig, maskinkonstruktion

Kontakt

Rum
D1415
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Peter Hansbos forskning syftar till att utveckla bättre (snabbare, noggrannare, enklare) numeriska modeller för lösning av problem inom de klassiska fältteorierna, dvs. system av partiella differentialekvationer som beskriver fenomen som strömning, hållfasthet och vågutbredning. Speciellt fokuserar han på multifysikproblem, till exempel koppling mellan olika fysikaliska system såsom fluid-strukturinteraktion.

Peter Hansbo är främst känd för sina arbeten inom adaptiva Finita-Element-Metoder (FEM), stabiliserad FEM för konvektionsdominerad strömning, diskontinuerlig FEM, samt för metoder för modellkoppling över gränssnitt.

Biografi

 • Född i Stockholm 30 Juli 1959
 • Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola (CTH), 1983
 • Teknologie doktor i byggnadsmekanik, CTH, 1989
 • Docent i byggnadsmekanik, CTH, 1992
 • Forskningsassistent i matematik, CTH, 89-95
 • Universitetslektor i numerisk analys, Kungliga Tekniska Högskolan, 96-98
 • Biträdande professor, Tillämpad Mekanik, CTH, 98-07
 • Biträdande professor, Matematiska Vetenskaper, CTH, 07-09
 • Professor, Matematiska Vetenskaper, CTH, 09-11
 • Gästprofessor, Högskolan i Halmstad, 10-11
 • Professor, Högskolan i Jönköping, från augusti 11

Peters problemlösning sker med matematik

Antologibidrag

Hansbo, P. (2005). Three lectures on error estimation and adaptivity. In: Erwin Stein (Ed.), Adaptive Finite Elements in Linear and Nonlinear Solid and Structural Mechanics (pp. 149 -193). Wien: Springer
Eriksson, K., Estep, D., Hansbo, P., Johnson, C. (1995). Introduction to computational methods for differential equations. In: M. Ainsworth, J. Levesley, W. A. Light, and M. Marletta (Ed.), Theory and numerics of ordinary and partial differential equations (pp. 77 -122). Oxford: Oxford University Press

Artikel

Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Massing, A., Zahedi, S. (2020). A stabilized cut streamline diffusion finite element method for convection–diffusion problems on surfaces Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 358.
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Massing, A. (2020). A stable cut finite element method for partial differential equations on surfaces: The Helmholtz–Beltrami operator Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 362.
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2020). Dirichlet boundary value correction using Lagrange multipliers BIT Numerical Mathematics, 60, 235-260.
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2020). Cut Bogner-Fox-Schmit elements for plates Advanced Modeling and Simulation in Engineering Sciences, 7(1).
Burman, E., Christiansen, S., Hansbo, P. (2020). Application of a minimal compatible element to incompressible and nearly incompressible continuum mechanics Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 369.
Hansbo, P., Larson, M., Larsson, K. (2020). Analysis of finite element methods for vector Laplacians on surfaces IMA Journal of Numerical Analysis, 40(3), 1652-1701.
Cenanovic, M., Hansbo, P., Larson, M. (2020). Finite element procedures for computing normals and mean curvature on triangulated surfaces and their use for mesh refinement Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 372.
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2020). A cut finite element method for a model of pressure in fractured media Numerische Mathematik, 146, 783-818.
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Zahedi, S. (2019). Stabilized CutFEM for the convection problem on surfaces Numerische Mathematik, 141(1), 103-139.
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Larsson, K., Massing, A. (2019). Finite element approximation of the Laplace–Beltrami operator on a surface with boundary Numerische Mathematik, 141(1), 141-172.
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Massing, A. (2019). Cut finite element methods for partial differential equations on embedded manifolds of arbitrary codimensions Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 52(6), 2247-2282.
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2019). A simple finite element method for elliptic bulk problems with embedded surfaces Computational Geosciences, 23(1), 189-199.
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2019). Augmented Lagrangian finite element methods for contact problems Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 53(1), 173-195.
Burman, E., Elfverson, D., Hansbo, P., Larson, M., Larsson, K. (2019). Cut topology optimization for linear elasticity with coupling to parametric nondesign domain regions Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 350, 462-479.
Burman, E., Elfverson, D., Hansbo, P., Larson, M., Larsson, K. (2019). Hybridized CutFEM for Elliptic Interface Problems SIAM Journal on Scientific Computing, 41(5), A3354-A3380.
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Larsson, K. (2019). Cut finite elements for convection in fractured domains Computers & Fluids, 179, 728-736.
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Samvin, D. (2019). A cut finite element method for elliptic bulk problems with embedded surfaces GEM - International Journal on Geomathematics, 10(1).
Burman, E., Elfverson, D., Hansbo, P., Larson, M., Larsson, K. (2018). Shape optimization using the cut finite element method Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 328, 242-261.
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2018). A cut finite element method with boundary value correction Mathematics of Computation, 87(310), 633-657.
Burman, E., Hansbo, P. (2018). Stabilized nonconforming finite element methods for data assimilation in incompressible flows Mathematics of Computation, 87(311), 1029-1050.
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2018). Augmented Lagrangian and Galerkin least-squares methods for membrane contact International Journal for Numerical Methods in Engineering, 114(11), 1179-1191.
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2018). A simple approach for finite element simulation of reinforced plates Finite elements in analysis and design (Print), 142, 51-60.
Burman, E., Elfverson, D., Hansbo, P., Larson, M., Larsson, K. (2017). A cut finite element method for the Bernoulli free boundary value problem Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 317, 598-618.
Hansbo, P., Larson, M. (2017). A stabilized finite element method for the Darcy problem on surfaces IMA Journal of Numerical Analysis, 37(3), 1274-1299.
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Stenberg, R. (2017). Galerkin least squares finite element method for the obstacle problem Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 313, 362-374.
Hansbo, P., Jonsson, T., Larson, M., Larsson, K. (2017). A Nitsche method for elliptic problems on composite surfaces Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 326, 505-525.
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2017). The penalty-free Nitsche Method and nonconforming finite elements for the Signorini problem SIAM Journal on Numerical Analysis, 55(6), 2523-2539.
Hansbo, P., Larson, M., Massing, A. (2017). A stabilized cut finite element method for the Darcy problem on surfaces Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 326, 298-318.
Klarbring, A., Torstenfelt, B., Hansbo, P., Larson, M. (2017). Optimal design of fibre reinforced membrane structures Structural and multidisciplinary optimization (Print), 56(4), 781-789.
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Massing, A. (2017). A cut discontinuous Galerkin method for the Laplace–Beltrami operator IMA Journal of Numerical Analysis, 37(1), 138-169.
Hansbo, P., Rashid, A., Salomonsson, K. (2016). Least-squares stabilized augmented Lagrangian multiplier method for elastic contact Finite elements in analysis and design (Print), 116, 32-37.
Hansbo, P., Larson, M., Zahedi, S. (2016). A cut finite element method for coupled bulk-surface problems on time-dependent domains Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 307, 96-116.
Cenanovic, M., Hansbo, P., Larsson, M. (2016). Cut finite element modeling of linear membranes Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 310, 98-111.
Hansbo, P., Larsson, F. (2016). The nonconforming linear strain tetrahedron for a large deformation elasticity problem Computational Mechanics, 58(6), 929-935.
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Massing, A., Zahedi, S. (2016). Full gradient stabilized cut finite element methods for surface partial differential equations Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 310, 278-296.
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M., Zahedi, S. (2016). Cut finite element methods for coupled bulk–surface problems Numerische Mathematik, 133(2), 203-231.
Yedeg, E., Wadbro, E., Hansbo, P., Larson, M., Berggren, M. (2016). A Nitsche-type method for Helmholtz equation with an embedded acoustically permeable interface Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 304, 479-500.
Cenanovic, M., Hansbo, P., Larson, M. (2015). Minimal surface computation using a finite element method on an embedded surface International Journal for Numerical Methods in Engineering, 104(7), 502-512.
Hansbo, P., Burman, E., Claus, S., Larson, M., Massing, A. (2015). CutFEM: Discretizing geometry and partial differential equations International Journal for Numerical Methods in Engineering, 104(7), 472-501.
Hansbo, P., Larson, M., Zahedi, S. (2015). Characteristic cut finite element methods for convection–diffusion problems on time dependent surfaces Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 293, 431-461.
Hansbo, P., Larson, M., Zahedi, S. (2015). Stabilized finite element approximation of the mean curvature vector on closed surfaces SIAM Journal on Numerical Analysis, 53(4), 1806-1832.
Hansbo, P., Salomonsson, K. (2015). A discontinuous Galerkin method for cohesive zone modelling Finite elements in analysis and design (Print), 102-103, 1-6.
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2015). A stabilized cut finite element method for partial differential equations on surfaces: The Laplace–Beltrami operator Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 285, 188-207.
Hansbo, P., Larson, M., Larsson, F. (2015). Tangential differential calculus and the finite element modeling of a large deformation elastic membrane problem Computational Mechanics, 56(1), 87-95.
Burman, E., Hansbo, P. (2014). Fictitious domain methods using cut elements: III. A stabilized Nitsche method for Stokes’ problem Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 48(3), 859-874.
Hansbo, P., Larson, M., Larsson, K. (2014). Variational formulation of curved beams in global coordinates Computational Mechanics, 53(4), 611-623.
Hansbo, P., Larson, M., Zahedi, S. (2014). A cut finite element method for a Stokes interface problem Applied Numerical Mathematics, 85, 90-114.
Hansbo, P., Larson, M. (2014). Finite element modeling of a linear membrane shell problem using tangential differential calculus Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 270, 1-14.
Hansbo, P., Larson, M. (2014). Locking free quadrilateral continuous/discontinuous finite element methods for the Reissner–Mindlin plate Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 269, 381-393.
Burman, E., Hansbo, P. (2012). Fictitious domain finite element methods using cut elements: II. A stabilized Nitsche method Applied Numerical Mathematics, 62(4), 328-341.
Hansbo, P. (2012). Nonconforming rotated Q1 tetrahedral element with explicit time stepping for elastodynamics International Journal for Numerical Methods in Engineering, 91(10), 1105-1114.
Becker, R., Burman, E., Hansbo, P. (2011). A hierarchical NXFEM for fictitious domain simulations International Journal for Numerical Methods in Engineering, 86(4-5), 549-559.
Hansbo, P., Heintz, D., Larson, M. (2011). A finite element method with discontinuous rotations for the Mindlin-Reissner plate model Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 200(5-8), 638-648.
Nilsson, B., Hansbo, P. (2011). Weak coupling of a Reynolds model and a Stokes model for hydrodynamic lubrication International Journal for Numerical Methods in Fluids, 66(6), 730-741.
Becker, R., Burman, E., Hansbo, P. (2011). A finite element time relaxation method Comptes rendus. Mathematique, 349(5-6), 353-356.
Hansbo, P. (2011). A nonconforming rotated Q1 approximation on tetrahedra Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 200(9-12), 1311-1316.
Hansbo, P., Larson, M. (2011). A posteriori error estimates for continuous/discontinuous Galerkin approximations of the Kirchhoff–Love plate Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 200(47-48), 3289-3295.
Hansbo, P., Larson, M. (2011). Energy norm a posteriori error estimates for discontinuous Galerkin approximations of the linear elasticity problem Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 200(45-46), 3026-3030.
Nilsson, B., Hansbo, P. (2011). A Stokes model with cavitation for the numerical simulation of hydrodynamic lubrication International Journal for Numerical Methods in Fluids, 67(12), 2015-2025.
Hansbo, P. (2010). A discontinuous finite element method for elasto-plasticity International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, 26(6), 780-789.
Hansbo, P., Rylander, T. (2010). A linear nonconforming finite element method for Maxwell's equations in two dimensions. Part I: Frequency domain Journal of Computational Physics, 229(18), 6534-6547.
Gimbel, F., Hansbo, P., Suttmeier, F. (2010). An adaptive low-order FE-scheme for Stokes flow with cavitation Journal of Numerical Mathematics, 18(3), 177-185.
Burman, E., Hansbo, P. (2010). Interior-penalty-stabilized Lagrange multiplier methods for the finite-element solution of elliptic interface problems IMA Journal of Numerical Analysis, 30(3), 870-885.
Burman, E., Hansbo, P. (2010). Fictitious domain finite element methods using cut elements: I. A stabilized Lagrange multiplier method Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 199(41-44), 2680-2686.
Hansbo, P., Heintz, D., Larson, M. (2010). An adaptive finite element method for second-order plate theory International Journal for Numerical Methods in Engineering, 81(5), 584-603.
Hansbo, P., Juntunen, M. (2009). Weakly imposed Dirichlet boundary conditions for the Brinkman model of porous media flow Applied Numerical Mathematics, 59(6), 1274-1289.
Becker, R., Burman, E., Hansbo, P. (2009). A Nitsche extended finite element method for incompressible elasticity with discontinuous modulus of elasticity Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 198(41-44), 3352-3360.
Hansbo, P., Larson, M. (2008). Piecewise divergence-free discontinuous Galerkin methods for Stokes flow Communications in Numerical Methods in Engineering, 24(5), 355-366.
Becker, R., Hansbo, P. (2008). A simple pressure stabilization method for the Stokes equation Communications in Numerical Methods in Engineering, 24(11), 1421-1430.
Burman, E., Hansbo, P. (2007). A unified stabilized method for Stokes' and Darcy's equations Journal of Computational and Applied Mathematics, 198(1), 35-51.
Nilsson, B., Hansbo, P. (2007). Adaptive finite element methods for hydrodynamic lubrication with cavitation International Journal for Numerical Methods in Engineering, 72(13), 1584-1604.
Burman, E., Hansbo, P. (2006). Edge stabilization for the generalized Stokes problem: A continuous interior penalty method Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 195(19-22), 2393-2410.
Burman, E., Fernandez, M., Hansbo, P. (2006). Continuous interior penalty finite element method for Oseen's equations SIAM Journal on Numerical Analysis, 44(3), 1248-1274.
Burman, E., Hansbo, P. (2006). A stabilized non-conforming finite element method for incompressible flow Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 195(23-24), 2881-2899.
Heintz, P., Hansbo, P. (2006). Stabilized Lagrange multiplier methods for bilateral elastic contact with friction Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 195(33-36), 4323-4333.
Hansbo, P. (2005). Nitsche's method for interface problems in computational mechanics GAMM-Mitteilungen, 28(2), 183-206.
Hansbo, P., Lovadina, C., Perugia, I., Sangalli, G. (2005). A Lagrange multiplier method for the finite element solution of elliptic interface problems using non-matching meshes Numerische Mathematik, 100(1), 91-115.
Burman, E., Hansbo, P. (2005). Stabilized Crouzeix-Raviart element for the Darcy-Stokes problem Numerical Methods for Partial Differential Equations, 21(5), 986-997.
Heintz, P., Larsson, F., Hansbo, P., Runesson, K. (2004). Adaptive strategies and error control for computing material forces in fracture mechanics International Journal for Numerical Methods in Engineering, 60(7), 1287-1299.
Hansbo, P., Hermansson, J., Svedberg, T. (2004). Nitsche's method combined with space-time finite elements for ALE fluid-structure interaction problems Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 193(39-41), 4195-4206.
Burman, E., Hansbo, P. (2004). Edge stabilization for Galerkin approximations of convection-diffusion-reaction problems Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 193(15-16), 1437-1453.
Hansbo, A., Hansbo, P. (2004). A finite element method for the simulation of strong and weak discontinuities in solid mechanics Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 193(33-35), 3523-3540.
Larsson, F., Runesson, K., Hansbo, P. (2003). Time finite elements and error computation for (visco)plasticity with hardening or softening International Journal for Numerical Methods in Engineering, 56(14), 2213-2232.
Hansbo, P., Hermansson, J. (2003). Nitsche's method for coupling non-matching meshes in fluid-structure vibration problems Computational Mechanics, 32(1-2), 134-139.
Becker, R., Hansbo, P., Stenberg, R. (2003). A finite element method for domain decomposition with non-matching grids Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 37(2), 209-225.
Hermansson, J., Hansbo, P. (2003). A variable diffusion method for mesh smoothing Communications in Numerical Methods in Engineering, 19(11), 897-908.
Hansbo, P., Larson, M. (2003). Discontinuous Galerkin and the Crouzeix-Raviart element: Application to elasticity Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 37(1), 63-72.
Larsson, F., Hansbo, P., Runesson, K. (2003). Space-time finite elements and an adaptive strategy for the coupled thermoelasticity problem International Journal for Numerical Methods in Engineering, 56(2), 261-293.
Becker, R., Hansbo, P., Larson, M. (2003). Energy norm a posteriori error estimation for discontinuous Galerkin methods Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 192(5-6), 723-733.
Hansbo, A., Hansbo, P., Larson, M. (2003). A finite element method on composite grids based on Nitsche's method Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 37(3), 495-514.
Larsson, F., Hansbo, P., Runesson, K. (2002). Strategies for computing goal-oriented a posteriori error measures in non-linear elasticity International Journal for Numerical Methods in Engineering, 55(8), 879-894.
Hansbo, P., Larson, M. (2002). A discontinuous Galerkin method for the plate equation Calcolo (Testo stampato), 39(1), 41-59.
Hansbo, P., Larson, M. (2002). Discontinuous Galerkin methods for incompressible and nearly incompressible elasticity by Nitsche's method Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 191(17-18), 1895-1908.
Hansbo, A., Hansbo, P. (2002). An unfitted finite element method, based on Nitsche's method, for elliptic interface problems Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 191(47-48), 5537-5552.
Hansbo, P. (2001). A note on energy conservation for Hamiltonian systems using continuous time finite elements Communications in Numerical Methods in Engineering, 17(12), 863-869.
Hansbo, P. (2000). A Crank-Nicolson type space-time finite element method for computing on moving meshes Journal of Computational Physics, 159(2), 274-289.
Hansbo, P. (2000). A free-Lagrange finite element method using space-time elements Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 188(1-3), 347-361.
Hansbo, P. (1998). Moving finite element methods by use of space-time elements: I. Scalar problems Numerical Methods for Partial Differential Equations, 14(2), 251-262.
Hansbo, P. (1998). A new approach to quadrature for finite elements incorporating hourglass control as a special case Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 158(3-4), 301-309.
Eriksson, K., Estep, D., Hansbo, P., Johnson, C. (1995). Introduction to Adaptive Methods for Differential Equations Acta Numerica, 4, 105-158.
Hansbo, P. (1995). Lagrangian incompressible flow computations in three dimensions by use of space-time finite elements International Journal for Numerical Methods in Fluids, 20(8-9), 989-1001.
Möller, P., Hansbo, P. (1995). On advancing front mesh generation in three dimensions International Journal for Numerical Methods in Engineering, 38(21), 3551-3569.
Hansbo, P. (1995). Generalized Laplacian smoothing of unstructured grids Communications in Numerical Methods in Engineering, 11(5), 455-464.
Hansbo, P. (1994). Space-time oriented streamline diffusion methods for nonlinear conservation laws in one dimension Communications in Numerical Methods in Engineering, 10(3), 203-215.
Hansbo, P. (1994). Aspects of conservation in finite-element flow computations Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 117(3-4), 423-437.
Hansbo, P. (1992). The characteristic streamline diffusion method for the time-dependent incompressible Navier-Stokes equations Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 99(2-3), 171-186.
Johnson, C., Hansbo, P. (1992). Adaptive finite element methods in computational mechanics Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 101(1-3), 143-181.
Hansbo, P. (1992). The characteristic streamline diffusion method for convection-diffusion problems Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 96(2), 239-253.
Hansbo, P., Johnson, C. (1991). Adaptive streamline diffusion methods for compressible flow using conservation variables Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 87(2-3), 267-280.
Johnson, C., Szepessy, A., Hansbo, P. (1990). On the convergence of shock capturing streamline diffusion finite-element methods for hyperbolic conservation-laws Mathematics of Computation, 54(189), 107-129.
Hansbo, P., Szepessy, A. (1990). A velocity pressure streamline diffusion finite-element method for the incompressible Navier-Stokes equations Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 84(2), 175-192.

Bok

Eriksson, K., Estep, D., Hansbo, P., Johnson, C. (1996). Computational differential equations.

Konferensbidrag

Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2021). Augmented Lagrangian Method for Thin Plates with Signorini Boundaries. Numerical Mathematics and Advanced Applications ENUMATH 2019, 30 September 2019 through 4 October 2019.
Burman, E., Hansbo, P., Larson, M. (2019). A cut finite element method with boundary value correction for the incompressible Stokes equations. Cham: Springer, European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, ENUMATH 2017, Voss, Norway, 25 - 29 September 2017.
Hansbo, P., Larson, M., Larsson, K. (2017). Cut Finite Element Methods for Linear Elasticity Problems. UCL workshop 6-8th January 2016.
Burman, E., Hansbo, P. (2017). Deriving Robust Unfitted Finite Element Methods from Augmented Lagrangian Formulations. Cham: Springer International Publishing, UCL workshop, 6-8th January 2016.
Burman, E., Elfverson, D., Hansbo, P., Larson, M., Larsson, K. (2017). Shape and topology optimization using CutFEM. 2017 Simulation for Additive Manufacturing, Sinam 2017; Munich; Germany; 11 - 13 October 2017.
Chernov, A., Hansbo, P. (2011). An hp-Nitsche’s Method for Interface Problems with Nonconforming Unstructured Finite Element Meshes. ICOSAHOM '09 conference, June 22-26, Trondheim, Norway.
Burman, E., Hansbo, P. (2004). The edge stabilization method for finite elements in CFD. BERLIN: SPRINGER-VERLAG BERLIN, 5th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications.
Hansbo, P., Larson, M. (2003). A P²–continuous, P¹–discontinuous finite element method for the Mindlin–Reissner plate problem. the 4th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Ischia, July 2001.
Larsson, F., Runesson, K., Hansbo, P. (2003). Goal–oriented error control for large strain viscoplasticity. IUTAM Symposium held in Stuttgart, Germany, 20-24 August 2001.
Hansbo, P., Larson, M. (2001). A simple nonconforming bilinear element for the elasticity problem. BARCELONA: INT CENTER NUMERICAL METHODS ENGINEERING, International Conference on Trends in Computational Structural Mechanics, May 20-23, 2001 at Schlooss Hofen, Lake Constance/ Austria.
Runesson, K., Larsson, F., Hansbo, P. (2001). Space-time finite elements and adaptive strategy for the coupled poroelasticity problem. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, IUTAM symposium, University of Stuttgart, Germany, September 5-10, 1999.
Larsson, F., Runesson, K., Hansbo, P. (2001). Computation of goal-oriented a posteriori error measures in space-time finite elements for viscoplasticity. Barcelona: INT CENTER NUMERICAL METHODS ENGINEERING, International Conference on Trends in Computational Structural Mechanics.
Runesson, K., Larsson, F., Hansbo, P. (2000). Space-time finite elements and adaptive strategy for the coupled poroelasticity problem. Rotterdam: A.A. Balkema, The Booker Memorial Symposium, Sydney, N.S.W., Australia, 16-17 November 2000.
Becker, R., Hansbo, P. (2000). Discontinuous Galerkin methods for convection–diffusion problems with arbitrary Péclet number. Berlin: Springer, 5th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Prague, August 2003.
Hansbo, P., Johnson, C. (1999). Adaptive finite element methods for elastostatic contact problems. IMA Workshop - Grid Generation and Adaptive Algorithms, April 28 - May 2, 1997.
Hansbo, P. (1993). The characteristic streamline diffusion method for incompressible flow in three dimensions. Barcelona: Centro internacional de metodos numericos en ingenieria, the VIII International Conference on Finite Elements in Fluids held at the Universidad Politécnica of Cataluña on 20-23 September 1993.
Johnson, C., Hansbo, P. (1992). Adaptive finite element methods for small strain plasticity. Iutam Symposium, Hannover, Germany, 1991.

Rapport

Hansbo, P., Larson, M. (2012). Intrinsic finite element modeling of a linear membrane shell problem. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering

Övrigt

Hansbo, P., Larson, M., Zahedi, S. . A Nitsche method for a Stokes interface problem.