Karin Havemose

Universitetslektor Arbetsorganisation
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Filosofie doktor
Examensområdesansvarig

Kontakt

Rum
A2213
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Karin Havemose har under sitt yrkes- och forskarverksamma liv intresserat sig för människans skapande och gränsöverskridande arbete. Med det intresset föll det sig naturligt att i sitt avhandlingsarbete rikta uppmärksamheten mot uppfinnandets konst - ett problemlösande och praktiskt arbete som sätter tanke, ting och tradition i rörelse.

Karins fortsatta forskning fokuserar på det ledarskapets praktik där reflektion, kunskapsutveckling och ansvarig handling är centrala begrepp för att nå en mer hållbar och långsiktig verksamhetsutveckling.

Biografi

Karin är född och uppvuxen i Stockholm men bor sedan 1991 i Jönköping och sedermera i Gränna. År 2006 disputerade hon på KTH inom yrkeskunnande och teknologi och hon har fortsatt sin forskar- och författarbana med att skriva boken I ljuset av Andrée - Ingenjörskonst, gränser och vetenskapens praktik (2008) och Ting i rörelse - om designprocessen (2012). Karin har varit anställd på JTH sedan 1998 där hon har utvecklat kurser och uppdragsutbildningar inom ledarskap, förändringsledning och projektledning. Karin har även varit verksam som konsult inom organisationsutveckling och ledarskap.

Artikel

Karltun, J., Karltun, A., Havemose, K., Karlsson, M., Kjellström, S. (2021). Studying resilient action strategies of first line managers Social Science Protocols, 4.
Havemose, K. (2013). The Encyclopedia Hands: From Design Thinking to Design Making Swedish Design Research Journal, 58-64.

Bok

Forslund, M. (2019). Ledarskap för ökad innovationsförmåga: exemplet Småland. Växjö: Linnaeus University Press
Havemose, K. (2012). Ting i rörelse - om designprocessen. Stockholm: Santérus Academic Press Sweden
Havemose, K. (2008). I ljuset av Andrée: Ingenjörskonst, gränser och vetenskapens praktik. Stockholm: Santérus Förlag

Doktorsavhandling

Havemose, K. (2006). Konsten att uppfinna hjulet två gånger: om uppfinnandets teknik och estetik (Doctoral thesis, Stockholm: Institutionen för industriell ekonomi och organisation, Kungliga Tekniska högskolan).

Konferensbidrag

Karlsson, M., Karltun, A., Havemose, K., Karltun, J. (2020). Resilience through the daily work of first line managers. Ergonomic & Human Factors 2020 Virtual Conference, in conjunction with the 13th International Organisational Design & Management Conference (ODAM), 28-29 April, 2020..
Karltun, J., Karltun, A., Havemose, K., Kjellström, S. (2019). Positioning the study of first line managers’ resilient action strategies. 8th REA Symposium on Resilience Engineering: Scaling up and Speeding up, Kalmar, Sweden, June 24-27, 2019.

Rapport