Lisa Hedvall

Doktorand
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Doktorand inom produktionssystem
Forskning

Lisas forskningsintresse är inom planering och styrning, med fokus på variationer och buffertar från ett kapacitetsperspektiv i tillverkande företag. Lisas forskning utgår ifrån att variationer kan medföra negativa effekter för en verksamhets leveransförmåga, vilket gör det viktigt att undersöka hur variationerna kan reduceras eller absorberas. Detta undersöks i forskningsprojektet KOPability, där Lisa har fokuserat på orsaker och åtgärder för att reducera variationer samt vilka buffertar i form av kapacitet, material och ledtid som kan användas i en tillverkningskontext för att överkomma negativa effekter. Förhoppningen är att utveckla en metodik för arbetet med variationer och buffertar som kan underlätta ett systematiskt arbetssätt med att säkerställa en konkurrenskraftig leveransförmåga.

Biografi

Lisa Hedvall föddes i Burlington (North Carolina), USA och är uppvuxen i Sandviken, Sverige. Under år 2015 avlade hon en teknologie kandidatexamen inom ämnesområdet Industriell Organisation och Ekonomi med inriktning mot Logistik och Ledning vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Året därefter erhölls en filosofie magisterexamen inom General Management vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Lisa blev i augusti 2016 anställd som doktorand inom Produktionssystem på avdelningen för Industriell Organisation och Produktion vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Den 27 maj 2019 försvarade Lisa sin licentiatuppsats i med titeln Reducing and absorbing variations in a manufacturing context- A capacity management perspective.

Artikel

Wikner, J., Hedvall, L., Mattsson, S. (2019). Hierarchical adaptive control of safety buffers in manufacturing IFAC-PapersOnLine, 52(13), 2626-2631.
Hedvall, L., Sollander, K., Wikner, J., Hilletofth, P. (2017). Dimensionering av kapacitet i 14 företag , 16-21.

Konferensbidrag

Hedvall, L., Wikner, J. (2019). Decision-Making Process for Buffer Dimensioning in Manufacturing. IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2019, Austin, United States, 1 - 5 September 2019.
Wikner, J., Hedvall, L. (2018). A Flow Based Foundation for Capacity Dimensioning. Cham: Springer, IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2018, Seoul, Korea, August 26-30, 2018.
Hedvall, L., Mattsson, S. (2018). Orsaker till variationer och åtgärder för att minska behovet av buffertar. Plans forsknings- och tillämpningskonferens, Jönköping, Sverige, 23-24 oktober 2018.
Hedvall, L. (2018). Buffers in capacity management: A multiple case study. 25th International Annual EurOMA Conference, June 24-26th, 2018 Budapest, Hungary.
Hedvall, L., Hilletofth, P., Wikner, J. (2017). Strategies for capacity dimensioning in manufacturing companies. The 24th EurOMA conference, 1st-5th July 2017, Edinburgh.
Hedvall, L., Wikner, J., Hilletofth, P. (2017). Introducing buffer management in a manufacturing planning and control framework. IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2017, Hamburg, Germany, 3 - 7 September 2017.
Hedvall, L., Sollander, K., Wikner, J., Hilletofth, P. (2016). Kapacitetsdimensionering: 14 företags investeringsstrategier och planeringsstrategier. Forsknings- och tillämpningskonferensen.

Licentiatavhandling

Hedvall, L. (2019). Reducing and absorbing variations in a manufacturing context: A capacity management perspective (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering).

Övrigt