Daniel Gunnarsson

Bibliotekarie
Bibliotek , Högskoleservice
Civilekonom

Antologibidrag

Gunnarsson, D. (2021). Från informationsförmedlare till kunskapsproducent. In: Carina Heurlin & Christine Wallén (Ed.), När nyfikenhet, driv och kreativitet möts: Bibliotekariens roll som producent och utvecklare (pp. 196 -207). Stockholm: Kungliga biblioteket
Gunnarsson, D. (2018). Att söka förändring. In: Marja Haapalainen & Christine Wallén (Ed.), Världen där utanför: Bibliotekariens roll som omvärldsbevakare och analytiker (pp. 88 -100). Stockholm: Kungliga biblioteket
Gunnarsson, D., Nilsson, U. (2015). Teknik som facilitator. In: Hilda Androls, Elin Lucassi, Christine Wallén (Ed.), Bortom förlägenheten: Bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling (pp. 39 -51). Stockholm: Kungl. biblioteket

Artikel

Gunnarsson, D. (2019). Vi behöver forskningspublicering på svenska Curie.
Malm, P. (2014). Välkommen till kunskapsfabriken Civilekonomen, 7-9.
Gunnarsson, D. (2014). Business school libraries - where next? Global Focus, 8(3), 56-59.
Oefelein, T. (2010). Jönköping University Library’s Subject Guides, Sweden LibraryZone, 5(1), 6-7.
Nilsson, U., Ilvered, M., Gunnarsson, D. (2003). Biblioteket på distans: från lokal vision till nationellt samarbete Tidskrift för dokumentation, 58(4), 99-106.

Övrigt