Helena Forslund

Gästprofessor
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Schema
Ändra din information

Artikel

Forslund, H., Mattsson, S. (2021). In search of supplier flexibility performance measurement International Journal of Productivity and Performance Management.

Konferensbidrag

Forslund, H., Mattsson, S., Hedvall, L. (2020). Strategier för att uppnå kundorderflexibilitet – leverantörens perspektiv. Bromma: Logistikföreningen Plan, Forsknings- & tillämpningskonferensen 2020, Stockholm, 21 oktober, 2020.
Forslund, H., Hedvall, L., Mattsson, S. (2019). Varför uppstår gap i leverantörsflexibilitet?. Plans forsknings- och tillämpningskonferens, Linköping, Sverige, 23-24 oktober 2019.