Haiping Cao

Forskarassistent
Avdelningen för material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Teknologie doktor

Kontakt

Rum
E2225
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Haiping Cao forskar huvudsakligen om rheogjutning av lätta metallegeringar. Hans arbete fokuserar på etableringen av en robust process för rheogjutning av aluminium- och magnesiumlegeringar. Syftet är att eliminera eller kraftigt minska gjutningsdefekter så som porositet, oxidbeläggningar m.m. i komponenterna. Hittills har Haiping Cao tillsammans med sin kollega uppfunnit en lovande rheogjutningteknik som kallas RheoMetalTM process. Processen används nu kommersiellt i Sverige och andra länder. Haiping Cao har publicerat 13 vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid konferenser.

Biografi

Haiping Cao avlade 2005 teknologie doktorsexamen vid Linköpings Universitet/Tekniska Högskolan, Högskolan i Jönköping. Han har en magisterexamen i materialvetenskap från KTH (2001) och en kandidatexamen i gjutning från Fuzhou University of China (1995). Från 1995 till 2000 arbetade Haiping Cao med gjutning i Kina.

Artikel

Granath, O., Wessén, M., Cao, H. (2010). Porosity reduction possibilities in commercial Aluminium A380 and Magnesium AM60 alloy components using the RheoMetal process. Metallurgical Science and Technology Metallurgical Science and Technology, 28(1), 2-11 Italy: Teksid Aluminium .
Cao, H., Wessén, M., Granath, O. (2010). Effect of injection velocity on porosity formation in rheocast Al component using RheoMetal process International Journal of Cast Metals Research, 23(3), 158-163.
Granath, O., Wessén, M., Cao, H. (2008). Determining the effect of slurry process parameters on semisolid A356 alloy microstructures produced by the RheoMetalTM process International Journal of Cast Metals Research, 21(5), 349-356.
Cao, H., Granath, O., Wessén, M. (2008). The effect of Si Content on the Mechanical Properties of Rheocast Al Components Using the RHEOMETAL Process Solid State Phenomena, 141-143, 779-784.
Cao, H., Wessén, M. (2005). Segringsband i pressgjutna magnesiumkomponenter Gjuteriet, 5, 27-.
Wassén, M., Cao, H. (2005). The Effect of Mould Constraints on the 0.2% Proof Stress of As-Cast Mg-Al Alloys Materials Science Forum, 488-489, 165-168.
Cao, H. (2005). On some characteristics of microstructure and defects in die-cast magnesium components Materials Science Forum, 488-489, 283-286.
Cao, H., Wessén, M. (2005). Mechanisms of segregation band defect formation in pressure die-cast magnesium components Materials Science Forum, 488-489, 381-384.
Cao, H., Wessén, M. (2005). Characteristics of microstructure and banded defects in die-cast AM50 magnesium components International Journal of Cast Metals Research, 18(6), 377-384.
Cao, H., Wessén, M. (2004). Effect of Microstructure on Mechanical Properties of As-Cast Mg-Al Alloys Metallurgical and Materials Transactions. A, 35(1), 309-319.

Konferensbidrag

Granath, O., Wessén, M., Cao, H. (2008). Porosity reduction possibilities in commercial aluminium A380 and magnesium AM60 alloy components using the RheoMetalTM process. Milano, Italy.: Associazione Italiana di Metallurgia,
Wessén, M., Cao, H. (2004). On the Reliability of Yield Strength Data Evaluated From As-Cast Tensile Test Bars. Weinheim: Wiley-VCH, cop.,
Cao, H., Wessén, M. (2003). Modelling of Microstructure: Mechanical Property Relations in Cast Mg-Al alloys. Warrendale, Penn.: TMS,
Cao, H., Wessén, M. (2002). Influence of Microstructure on Mechanical Properties in Mg-Al Casting alloys. International Conference on High Tech Die Casting, Associazione Italiana di Metallurgica, Vicenza, Italy.

Licentiatavhandling

Cao, H. (2004). On the Microstructure and Mechanical Properties of Mg-Al Alloys (Licentiate thesis, Jönköping: Ingenjörshögskolan).