Jenny Bäckstrand

Docent Logistik
Forskarskoleledare
Vd-kansli , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Teknologie doktor

Kontakt

Rum
E3217
Telefon
Schema
Ändra din information

Civ.Ing., Tekn.lic., Tekn.dr., CPIM, CSCP.

Forskning 

Huvudsyftet med Jennys forskning är att undersöka hur företag i ett försörjningsnätverk kan samverka för ökad konkurrenskraft. I sin licentiatavhandling presenterade Jenny ett koncept med tre samverkansnivåer. En mängd faktorer som alla på något sätt påverkar vilken nivå av samverkan som är den mest lämpliga i en viss situation presenterades också. Dessa faktorer kan härröras till någon av kategorierna produkt, behov, försörjning, relation eller omgivning. Slutligen introducerades ett ramverk där grad av samverkan ställs mot de faktorer som påverkar relationen. Inom ramen för forskningsprojektet KOPeration, har Jenny fokuserat på hur graden av kundorderstyrning påverkar lämplig grad av samverkan. Målet med forskningen är att skapa en ökad förståelse för vikten av strategiska leverantörsrelationer, strategiskt inköp och leverantörsutveckling för en effektiv produktionslogistik.

Biografi

Jenny är född i Karlstad, Värmland. Efter ett år som AuPair i USA flyttade hon 1999 till Linköping där hon 2004 erhöll civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings tekniska högskola. Efter att ha jobbat som lektionsassistent på institutionen för produktionsekonomi på LiTH började hon som doktorand på avdelningen för industriell organisation och produktion på tekniska högskolan i Jönköping. Jenny är sedan 2007 teknologie licentiat från Chalmers och sedan 2012 teknologie doktor från JTH. Jenny har undervisat i produktionsekonomi, produktionslogistik, materialplanering och detaljplanering samt inköp och affärslogistik.

Artikel

Bäckstrand, J., Powell, D. (2021). Enhancing Supply Chain Capabilities in an ETO Context Through "Lean and Learn" Operations and Supply Chain Management, 14(3), 360-367. More information
Gatenholm, G., Halldórsson, Á., Bäckstrand, J. (2021). Enhanced circularity in aftermarkets: logistics tradeoffs International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. More information
Bäckstrand, J., Fredriksson, A. (2020). The role of supplier information availability for construction supply chain performance Production planning & control (Print). More information
Bäckstrand, J., Suurmond, R., van Raaij, E., Chen, C. (2019). Purchasing process models: Inspiration for teaching purchasing and supply management Journal of Purchasing and Supply Management, 25(5). More information
Bäckstrand, J., Halldórsson, Á. (2019). Engaged Scholar(ship) in purchasing and supply management (PSM): Creative tension or squeezed in the middle? Journal of Purchasing and Supply Management, 25(4). More information
Bäckstrand, J. (2019). Billiga inköp – en dyrköpt läxa Intelligent logistik: inköp, logistik, produktion, affärer, 26- Stockholm: Intelligent logistik . More information
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2018). Triadic perspective on customization and supplier interaction in customer-driven manufacturing Production & Manufacturing Research, 6(1), 3-25. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J., Johansson, E. (2017). Customer-differentiated triadic interaction based on decoupling points , 10(2), 185-205. More information
Bäckstrand, J. (2014). Kunddifferentierat inköp som ett komplemet till kraljic och Category management SILF Supply Chain Outlook, 26-27 Stockholm: SILF media AB . More information
Bäckstrand, J. (2014). Differentierat inköp kan öka konkurrenskraften SILF Supply Chain Outlook, 26-27 Stockholm: SILF media AB . More information
Bäckstrand, J. (2014). Varför differentierat inköp kan ge ökad konkurrenskraft SILF Supply Chain Outlook, 26-27- Stockholm: SILF media AB . More information
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2010). Strategiska frikopplingspunkter och samverkan i försörjningskedjor Bättre Produktivitet, 8(8), 12-16 Stockholm: Janbrink media . More information
Bäckstrand, J., Wikner, J. (2009). Samordning av grad av samverkan och grad av kundorderstyrning Bättre produktivitet, 12-16 Stockholm: Janbrink Media . More information

Doktorsavhandling

Bäckstrand, J. (2012). A Method for Customer-driven Purchasing: Aligning Supplier interaction and Customer-driven manufacturing (Doctoral thesis, Jönköping: School of Engineering, Jönköping University). More information

Antologibidrag

Bäckstrand, J. (2013). Kunddrivet inköp. In: Gösta Hultén, Hilda Hultén & Lena Sonne (Ed.), Inköp & Logistik Stockholm: Bonnier Business Publishing More information
Bäckstrand, J. (2008). Att välja rätt nivå av samverkan i kund- och leverantörsrelationer. In: Inköp & logistik Stockholm: Bonnier Ledarskapshandböcker More information

Konferensbidrag

Bäckstrand, J., Halldórsson, Á. (2020). Middle-range theories – an unexploited opportunity for theorizing (in) PSM?!. 29th Annual IPSERA Conference, Knoxville, TN, USA, 5-8 April 2020. More information
Löfving, M., Rydell Blom, Å., Bäckstrand, J. (2020). KVIST –competence development and exchange between two universities and the forest and wood industry. 8th Annual UIIN Conference, Budapest, Hungary, 9-11 June 2020. More information
Gremyr, I., Bäckstrand, J., Fredriksson, A., Gatenholm, G., Halldórsson, Á. (2020). Blueprinting construction logistics services to enable quality improvements. e-LRN 2020 Special Web Conference, 9-11 September 2020, online (via Zoom). More information
Bäckstrand, J., Göthager, M. (2020). KPIer i en disruptiv tid. 19th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Södertälje, Sweden, 21 October 2020. More information
Gatenholm, G., Halldórsson, Á., Bäckstrand, J. (2020). Enhanced circularity in aftermarket supply chains: Challenges and requirements on logistic services. 32nd Annual NOFOMA Conference 17-18 September, 2020, Reykjavik, Iceland. More information
Bäckstrand, J., Bergqvist, L. (2019). How are we doing? – Taking the pulse on collaboration. University-Industry Interaction Conference, 18-20 June 2019, Helsinki, Finland. More information
Bäckstrand, J., Engström, A. (2019). Engagement and co-creation of knowledge – the important role of workshops for data collection and analysis. 6th International EurOMA Sustainable Operations and Supply Chains Forum, Gothenburg, Sweden, 18-19 March, 2019. More information
Bäckstrand, J., Fredriksson, A. (2019). Supply chain performance deficiencies in construction projects due to lack of information sharing. 28th Annual IPSERA Conference, Milan, Italy, April 14th - 17th, 2019. More information
Bäckstrand, J., Käkelä, N. (2019). Sharing knowledge for customization: a triadic perspective. 26th International Annual EurOMA Conference, Helsinki, Finland, 17-19 June 2019. More information
Bäckstrand, J., Eslami, M. (2019). The role of commitment and knowledge sharing on customer’s satisfaction in a triadic setting. Kelburn: Victoria University of Wellington, ANZMAC 2019, 2-4 December 2019, Wellington, New Zealand. More information
Bäckstrand, J., Powell, D. (2019). Towards a framework for enhanced ETO supply chain performance. 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management, 15-18 December, 2019, Ho Chi Minh City, Vietnam. More information
Bäckstrand, J., Fredriksson, A., Halldórsson, Á., Gremyr, I. (2019). Customer information usage: Improving supply chain performance and advancing logistics services in construction projects. 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management, 15-18 December, 2019, Ho Chi Minh City, Vietnam. More information
Bäckstrand, J., Göthager, M. (2019). Vad är problemen med traditionella nyckeltal?. Plans forsknings- och tillämpningskonferens, Linköping, Sverige, 23-24 oktober 2019. More information
Bäckstrand, J., Gosling, J., Naim, M. (2018). Collaborative research in practice: articulating the realities of engagement. 25th International Annual EurOMA Conference, Budapest, Hungary, June 24-26. More information
Bäckstrand, J., Fredriksson, A. (2018). The potential of Supplier – Contractor information sharing to improve supply chain efficiency in construction projects. 25th International Annual EurOMA Conference, Budapest, Hungary, June 24-26, 2018. More information
Pulles, N., Bäckstrand, J., Idling, P., Akdemir, O. (2018). Reputational value: how buyer status and supplier awards affect supplier performance. 27th Annual IPSERA Conference, Athens, Greece, 25-28 April, 2018. More information
Bäckstrand, J., Halldórsson, Á. (2018). Engaged Scholarship: Creative tension or squeezed in the middle of rigor and relevance?. 27th Annual IPSERA Conference, Athens, Greece, 25-28 April, 2018. More information
Bäckstrand, J., Göthager, M. (2018). Vikten av att ha strategiska nyckeltal baserade på fakta. 18th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], JTH, Jönköping, 24-25 October 2018. More information
Lennartsson, M., Bäckstrand, J. (2018). Getting the most out of a collaborative research project – Cross industry design for a holistic view and increased learning. 34th Annual ARCOM Conference, Belfast, UK, 3-5 September, 2018. More information
Bäckstrand, J., Lennartsson, M. (2018). Customizations vs. Platforms: A Conceptual Approach to COSI. Cham: Springer, IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2018, Seoul, Korea, August 26-30, 2018. More information
Bäckstrand, J., Engström, A. (2017). Overcoming Contradictions through Cross-functional Integration in an ETO-context. 77th Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta, August 4-8, 2017.. More information
Bäckstrand, J., Säfsten, K. (2017). Rigor, relevance, funding and qualifications: The catch 22 of University – industry interaction research. 2017 University-Industry Interaction Conference, Dublin, June 7-9, 2017.. More information
Chen, C., Suurmond, R., Van Raaij, E., Bäckstrand, J. (2017). Purchasing Process Models: Tools for teaching Purchasing and Supply Management. 26th International IPSERA Conference, Budapest, April 9-12, 2017.. More information
Cederfeldt, A., Bäckstrand, J. (2017). Supplier satisfaction: Is there a difference between preferre and non-preferred suppliers?. 26th International IPSERA Conference, Budapest, April 9-12, 2017.. More information
Käkelä, N., Bäckstrand, J., Engström, A. (2017). Viskleken. 17th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Chalmers, Göteborg, 25-26 October 2017. More information
Bäckstrand, J., Jansson, D., Karlsson, J., Löfving, M. (2016). Guidelines for designing a purchasing process for small businesses. Dortmund 25th International IPSERA Conference, Dortmund, March 20-23, 2016.. More information
Tiedemann, F., Bäckstrand, J., Carlsson, B. (2016). The sign of lead time. 25th Annual International Purchasing and Supply Education and Research Association (IPSERA) Conference, Dortmund, 20-23 March, 2016.. More information
Bäckstrand, J., Engström, A. (2016). The lead time tree as a boundary object for developmental learning and improved conditions for purchasers. 5th World Conference on Production and Operation Management, P&OM, Havana, September 6-10, 2016.. More information
Bäckstrand, J., Tiedemann, F., Carlsson, B. (2016). Skyllt på skylten. 16th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens]: Logistik–teori möter praktik, Växjö, Sweden, 19-20 oktober, 2016. More information
Säfsten, K., Bäckstrand, J. (2016). Co-creation of knowledge: Key aspects for relevance in collaborative research projects. Trondheim: International Annual EurOMA Conference, 23rd EurOMA International Annual Conference, Trondheim, 17th-22nd June, 2016. More information
Bäckstrand, J. (2015). Rethinking Purchasing logistics teaching: Converting a lecture based purchasing course to a web-distributed intercontinental course. 24th Annual IPSERA Conference, Amsterdam, March 29 - April 1, 2015. More information
Bäckstrand, J., Tiedemann, F., Hedén, E. (2015). Competitive advantage based purchasing matrix: A portfolio-approach to differentiated purchasing strategy. 24th Annual IPSERA Conference, Amsterdam, March 29 - April 1, 2015. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J., Tiedemann, F., Johansson, E. (2015). Leagility in a triad with multiple decoupling points. Berlin: Springer, International Conference in Advances in Production Management Systems, Tokyo, Japan, September 5 - 9, 2015. More information
Martínez, S., Mediavilla, M., Bäckstrand, J., Bernardos, C. (2014). Alignment of the purchasing strategy to the business strategy: An empirical study on a harbour cranes company. APMS 2014 International Conference. More information
Bäckstrand, J., Johansson, E., Ohlson, N. (2014). Extending the customer differentiated supply method to new product development. 21st International Annual EurOMA Conference, Palermo, Italy, 22-25 June, 2014. More information
Bäckstrand, J. (2014). Using the interaction life cycle in an educational setting. 23rd Annual IPSERA Conference, 13-16 April, Pretoria, South Africa. More information
Bäckstrand, J., Wikner, J. (2013). Time-phasing and decoupling points as analytical tools for purchasing. The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 10-13 December 2013 Bangkok, Thailand. More information
Bäckstrand, J. (2013). Introducing the Interaction life cycle: Extending the purchasing process. 25th Annual Conference for Nordic Researchers in Logistics, NOFOMA. More information
Bäckstrand, J. Johansson, E. Wikner, J. Andersson, R. Carlsson, B. Kornebäck, F. , ... Spaak B. (2013). A method for customer-driven purchasing. 20th International Annual EurOMA Conference, Dublin, Ireland, 9-11 June 2013. More information
Bäckstrand, J., Johansson, E. (2013). Customer-driven Purchasing: Empirical applications. The 25th Annual Conference for Nordic Researchers in Logistics, NOFOMA, Gothenburg, Sweden, 4-5 June 2013. More information
Bäckstrand, J., Wikner, J., Carlsson, B. (2012). Kundorderstyrning och kundanpassning - ett kund- och leverantörsperspektiv. 14th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Lund, Sweden, 22-23 August 2012. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2012). Decoupling points and product uniqueness impact on supplier relations. 19th International Annual EurOMA Conference, Amsterdam, The Netherlands, 1-5 July 2012. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2011). Aligning operations strategy and purchasing strategy. 18th International Annual EurOMA Conference, Cambridge, UK, 3-6 July 2011. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2010). Strategiska frikopplingspunkter och samverkan i försörjningskedjor. Stockholm: Logistikföreningen PLAN, 12th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Skövde, Sweden, 18-19 August 2010. More information
Wikner, J., Bäckstrand, J. (2009). Grad av kundorderstyrning. Stockholm: PLAN, 11th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Växjö, Sweden, 19-20 August 2009. More information
Bäckstrand, J., Wikner, J. (2008). Samordning av grad av samverkan och grad av kundorderstyrning. Stockholm: PLAN - Logistikföreningen, 10th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Gothenburg, Sweden, 27-28 August 2008. More information
Bäckstrand, J., Stillström, C. (2007). Investigating the Aspect of Interaction in the Mobile Manufacturing Concept. 19th Annual Conference for Nordic Researchers in Logistics, NOFOMA, Reykjavik, Iceland, 7-8 June 2007. More information
Stillström, C., Bäckstrand, J. (2007). Effects on Supply Chain Relations in Mobile Manufacturing. 1st Swedish Production Symposium, Gothenburg, Sweden, 28-30 August 2007. More information
Bäckstrand, J. (2006). Levels of Interactions in Supply Chains. PLANs forsknings- och tillämpningskonferens, Trollhättan. More information
Bäckstrand, J. (2006). Levels of Interaction in Supply Chains. Trollhättan: Högskolan i väst, 8th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Trollhättan, Sweden, 23-24 August 2006. More information
Bäckstrand, J., Säfsten, K. (2006). Supply Chain Interaction: Market Requirements Affecting the Level of Interaction. 15th International IPSERA Conference, 2006: Creating and Marketing Value in Supply Networks. More information
Bäckstrand, J., Säfsten, K. (2005). Review of Supply Chain Collaboration Levels and Types. International conference on operations and supply chain management, Bali-Indonesia, 15-17 December 2005. More information
Bäckstrand, J., Sandgren, A. (2005). A Review of Supply Chain Classifications. Borås: Högskolan i Borås, 7th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Borås, Sweden, 18-19 August 2005. More information

Övrigt

Bäckstrand, J. (2017). Vikten av att identifiera och differentiera ledtider. More information
Bäckstrand, J. (2016). Välj rätt nivå av samverkan i kund- och leverantörsrelationer. More information

Rapport

Gremyr, I., Bäckstrand, J., Fredriksson, A., Gatenholm, G., Halldórsson, Á. (2021). Bygglogistiktjänster under uppbyggnad: Hur kan vi arbeta med kontinuerliga förbättringar i en projektbaserad kontext?. Göteborg: Centrum för Management i Byggsektorn More information
Käkelä, N., Engström, A., Lennartsson, M., Bäckstrand, J. (2020). Viskleken: Samlade lärdomar från ett kollaborativt forskningsprojekt. Jönköping: Tekniska högskolan i Jönköping More information

Licentiatavhandling

Bäckstrand, J. (2007). Levels of Interaction in Supply Chain Relations (Licentiate thesis, Jönköping: Department of Industrial Engineering and Management, School of Engineering). More information

Proceedings (redaktörskap)

Bäckstrand, J. (Eds.). (2007). Kundfokuserade varor och tjänster (vol. 9). , Stockholm: Logistikföreningen PLAN More information