Lisa Bäckvall

Universitetsadjunkt Arbetsorganisation
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Filosofie magister
Tjänstledig

Forskning

Lisa Bäckvalls forskning har varit inriktad mot entreprenörskap, strategi och ägande inom familjeföretag. Forskningen har bedrivits med en kvalitativ ansats. Hennes forskarnätverk finns främst inom familjeföretags- och entreprenörskapsfältet.  

Bibliografi

Lisa har en magisterexamen inom företagsekonomi från Jönköping International Business School (JIBS). 2006 var hon utbytesstudent vid Victoria University i Melbourne och India Institute of Management i Bangalore. Lisa har även varit gästdoktorand vid ESADE Business & Law School, Barcelona och ESSEC Business School, Paris, under sin forskarutbildning vid JIBS.

Lisas pedagogiska grundsyn är baserad på studentdrivet lärande. Denna grundlades då hon utvecklade entreprenöriella lärprocesser för nationella gymnasieprogram vid Stiftelsen Företagsam. Där var målet att stimulera elevers företagsamhet, självständighet och lust att lära. Lisa har undervisat på högskolenivå inom bland annat entreprenörskap, projektledning, innovation, tillväxt och företagsledning i butik. Hon har undervisat vid JIBS och vid Högskolan i Skövde på grund- och masternivå. 

Vid Tekniska Högskolan undervisar Lisa inom kurserna: Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation, Research Methods and Communication och Leading Sustainable Organisations.

Antologibidrag

Bjursell, C., Bäckvall, L. (2012). Mediebilden av kompetenta arvtagerskor och drivna företagare. In: Brundin, Johansson, Johannisson, Melin och Nordqvist (Ed.), Familjeföretagande: Affärer och känslor (pp. 227 -250). Stockholm: SNS förlag

Artikel

Bjursell, C., Bäckvall, L. (2011). Family business women in media discourse: the business role and the mother role Journal of Family Business Management, 1(2), 154-173 UK: Emerald Group Publishing Limited .

Konferensbidrag

Bäckvall, L. (2012). Foreigner or Family?: Exploring succession through practice perspective within family business. 8th EIASM Workshop on FAMILY FIRM MANAGEMENT RESEARCH. THE FAMILY BUSINESS: A BEAUTY OR A BEAST? May 31st- May 2nd 2012, Held in Jönköping Sweden.
Bäckvall, L. (2011). A Bourdieusian view of strategizing in the context of a family business. 27th EGOS Colloquium Reassembling Organizations July 6-9 2011 Gothenburg, Sweden.
Bäckvall, L. (2011). A practice perspective of transgenerational entrepreneuring in the context of a family business. 2011 NFF conference: A practice about practice Stockholm.
Bjursell, C., Bäckvall, L. (2010). Family business women in media discourse: Exploring the business role and the mother role. IFERA 10th Annual Family Businesses Research Conference, Lancaster 2010.
Bjursell, C., Bäckvall, L. (2009). Family business women in the media discourse: The fairytale heiresses and the down-to-earth tomboys. IFERA 10th Annual Family Businesses Research Conference, Lancaster 2010.