Marie Golsäter

Universitetslektor omvårdnad

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Filosofie Doktor, Ph.D.


Kontakt

Rum
Ga637
Signatur/Kortnamn
GOMA
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Det övergripande syftet med Marie Golsäters forskningsprojekt är att  studera och beskriva barn, ungdomars och sjuksköterskors erfarenheter av hälsosamtal inom barn och skolhälsovården. Syftet är också att studera användbarheten av "Hälsokurvan" som pedagogiskt verktyg vid hälsosamtal inom barn och skolhälsovård.

Projektet har sin utgångspunkt i ett länsövergripande arbete för att främja en hälsosam livsstil hos barn och ungdomar i Jönköpings län och är en del av barndialogen som är ett arbetet i samverkan mellan Landstinget i Jönköping och kommunerna i länet.

För närvarande arbetar Marie med en videoobservationsstudie där interaktionen i mötet mellan eleven och skolsköterskan studeras.

Antologibidrag

Golsäter, M. Enskär, K. (2012). Elevcentrerade hälsosamtal med hjälp av ett strukturerat hälsoverktyg. Lund: Studentlitteratur More information
Enskär, K. Golsäter, M. (2009). Från barndom till ungdom. Lund: Studentlitteratur More information

Artikel

Almqvist, L. Sjöman, M. Golsäter, M. Granlund, M. (2018). Special support for behavior difficulties and engagement in Swedish preschools. : Frontiers Media S.A. More information
Eriksson, M. Lingfors, H. Golsäter, M. (2018). Trends in prevalence of thinness, overweight and obesity among Swedish children and adolescents between 2004 and 2015.. : John Wiley & Sons More information
Knutsson, S. Enskär, K. Golsäter, M. (2017). Nurses' experiences of what constitutes the encounter with children visiting a sick parent at an adult ICU. : Elsevier More information
Golsäter, M. Johansson, L. Harder, M. (2017). General practitioners’ accounts of how to facilitate consultations with toddlers. : Taylor & Francis More information
Petersson, C. Huus, K. Åkesson, K. Enskär, K. Golsäter, M. (2017). To promote child involvement – healthcare professionals' use of a health-related quality of life assessment tool during paediatric encounters. : University of Buckingham Press More information
Knutsson, S. Enskär, K. Andersson-Gäre, B. Golsäter, M. (2017). Children as relatives to a sick parent. : Sage Publications More information
Andersson, A. Golsäter, M. Andersson Gäre, B. Melke, A. (2017). Learning through networking in healthcare and welfare. : Maney Publishing More information
Bäckström, C. Thorstensson, S. Mårtensson, L. Grimming, R. Nyblin, Y. Golsäter, M. (2017). 'To be able to support her, I must feel calm and safe'. : BioMed Central More information
Bäckström, C. Larsson, T. Wahlgren, E. Golsäter, M. Mårtensson, L. Thorstensson, S. (2017). ‘It makes you feel like you are not alone’. : Elsevier More information
Golsäter, M. Enskär, K. Knutsson, S. (2017). Contributing to making the school a safe place for the child. : John Wiley & Sons More information
Harder, M. Enskär, K. Golsäter, M. (2017). Nurses’ use of pliable and directed strategies when encountering children in child and school healthcare. : Sage Publications More information
Day, A. Währborg, P. Andersson-Gäre, B. Golsäter, M. Rydå, U. Jansson, M. (2016). An evaluation of daily relaxation training and psychosomatic symptoms in young children. : Paris Scholar Publishing More information
Golsäter, M. Henricson, M. Enskär, K. Knutsson, S. (2016). Are children as relatives our responsibility? How nurses perceive their role in caring for children as relatives of seriously ill patients. : Elsevier More information
Johansson, L. Golsäter, M. Hedberg, B. (2016). Health dialogue with non-native-speaking parents. More information
Hasselberg, M. Huus, K. Golsäter, M. (2016). Breastfeeding preterm infants at a neonatal care unit in rural Tanzania. More information
Golsäter, M. Norlin, Å. Nilsson, H. Enskär, K. (2016). School nurses’ health dialogues with pupils regarding food habits. More information
Bäckström, C. Mårtensson, L. Golsäter, M. Thorstensson, S. (2016). “It's like a puzzle”. : Elsevier More information
Golsäter, M. Fast, A. Bergman-Lind, S. Enskär, K. (2015). School nurses' health dialogues with pupils about physical activity. : MA Healthcare Limited More information
Björkman, B. Golsäter, M. Enskär, K. (2014). Children's Anxiety, Pain, and Distress Related to the Perception of Care While Undergoing an Acute Radiographic Examination. More information
Golsäter, M. Enskär, K. Harder, M. (2014). Nurses' encounters with children in child and school health care: negotiated guidance within a given frame. More information
Björkman, B. Golsäter, M. Simeonson, R. Enskär, K. (2013). Will it Hurt? Verbal Interaction between Child and Radiographer during Radiographic Examination. More information
Golsäter, M. Lingfors, H. Sidenvall, B. Enskär, K. (2012). Health dialogues between pupils and school nurses. More information
Golsäter, M. Sidenvall, B. Lingfors, H. Enskär, K. (2011). Adolescents' and school nurses' perceptions of using a health and lifestyle tool in health dialogues. More information
Golsäter, M. Sidenvall, B. Lingfors, H. Enskär, K. (2010). Pupils' perspectives on preventive health dialogues. More information
Golsäter, M. Enskär, K. Lingfors, H. Sidenvall, B. (2009). Health counselling. More information
Enskär, K. Carlsson, M. Golsäter, M. Hamrin, E. Kreuger, A. (1997). Life situation and problems as reported by children with cancer and their parents. More information
Enskär, K. Carlsson, M. Golsäter, M. Hamrin, E. Kreuger, A. (1997). Parental reports of changes and challenges that result from parenting a child with cancer. More information
Enskär, K. Carlsson, M. Golsäter, M. Hamrin, E. (1997). Symptom distress and life situation in adolescents with cancer. More information

Avhandling

Golsäter, M. (2012). Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa. Dissertation Series. School of Health Sciences. : School of Health Sciences, Jönköping University More information

Konferensbidrag

Golsäter, M. Enskär, K. Sidenvall, B. Andersson-Gäre, B. Lingfors, H. (2006). Att arbeta med Hälsokurvan inom Barnhälsovården. More information

Rapport

Andersson, A. Andersson-Gäre, B. Golsäter, M. Melke, A. (2016). Erfarenheter från lärandeseminarier. Jönköping: Jönköping University, Jönköping Academy For Improvement Of Health And Welfare More information

Övrigt

Bäckström, C. Kåreholt, I. Thorstensson, S. Golsäter, M. Mårtensson, L. (). Quality of couple relationship among first-time mothers and partners,during pregnancy and the first six months of parenthood. More information
Almqvist, L. Sjöman, M. Golsäter, M. Granlund, M. (). Children’s behavior difficulties and staff-implemented special support in Swedish preschools. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information