Jämställdhetsplan

Tekniska Högskolans jämställdhetsplan löper 2016-2018, varefter den revideras.

 

Tekniska Högskolans jämställdhetsarbete präglas generellt av:

  • Att följa lagkrav, tillämpa föreskrifter från Arbetsmiljöverket och myndighetsriktlinjer när det gäller jämställdehetsfrågor.
  • Att följa den, vid vart tillfälle, gällande jämstäldhetspolicyn för Jönköping University (JU)
  • att vd har det övergripande ansvaret för genomförande och uppföljning av jämställdhetsfrågor.
  • att jämställdhetsarbetet genomsyrar hela verksamheten.
  • att såväl män som kvinner upplever att jämställdhet råder mellan könen när det gäller: arbetsförhållanden, representation i råd och kommittéer, förvärvsarbete och föräldrarskap samt kompetensutveckling.
  • att arbeta med en relevant treårig aktivitetsplan för jämställdhet. 

 

Sidan uppdaterad 2020-04-28