Forskning och forskarutbildning

Forskningen vid Tekniska Högskolan i Jönköping inriktas mot Industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i och för små och medelstora tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag.

Forskningen inom den gemensamma inriktningen Industriell produktframtagning i samverkanbedrivs inom fem forskningsmiljöer. Samverkan sker företrädesvis med små och medelstora företag och med dessa företags behov som utgångspunkt.

Industriell produktframtagning

Industriell produktframtagning innefattar alla de uppgifter och aktiviteter som är nödvändiga för att utveckla lösningar till ett kundbehov samt att realisera dessa. En väg för små och medelstora företag att hävda sig i konkurrens med större företag är genom samverkan i kompetens- och resursnätverk. Denna strategi avspeglar sig också i högskolans arbetssätt.

I normalfallet bedrivs forskningen i samverkan med andra partners, särskilt Chalmers, KTH och Linköpings tekniska högskola. Med inriktningen på tillämpad forskning är det också naturligt att behålla och utveckla det mycket goda samarbetet med nationella och internationella industriforskningsinstitut, som Sverea|SweCast med flera.

Examensrätt

Tekniska Högskolan har rätt att utfärda licentiat och doktorsexamen inom examensområdet Industriell produktframtagning med de tre forskarutbildningsämnena maskinkonstruktion, material och tillverkning samt produktionssystem.

Sidan uppdaterad 2020-04-28