Ledningsgrupp

För att säkerställa att många perspektiv beaktas före strategiskt viktiga beslut finns på varje avdelning en ledningsgrupp som är rådgivande till avdelningschefen.

Ledningsgruppen representerar ett tvärsnitt av avdelningen och diskuterar med jämna intervall både utbildnings- och forskningsfrågor på ett övergripande plan. Budgetfördelning, avdelningsstrategi, rekryteringar och principer för tjänsteplanering är exempel på ämnen som tas upp. Medlemmarna representerar hela avdelningen men ansvarar också för att föra in synpunkter från sina grupper/råd och att bevaka specifika perspektiv så att varje punkt belyses så brett som möjlig före beslut.

Medlemmar

  • Anders Arvidsson - Avdelningschef, sammankallande
  • Karl Hammar – Kvalitetsutskottet och utbildningskvalitet
  • Sonny Johansson – Näringslivsrådet och Externkommunikation
  • Ulf Johansson - JAIL och forskning inom Datavetenskap
  • Johan Kohlin – Arbetsmiljö och internkommunikation
  • Vladimir Tarasov – Forskningsrådet och doktorander
  • Ulf Seigerroth - SPARK och forskning inom Informatik

Se fliken Personal för uppgifter om respektive medlem.

Sidan uppdaterad 2020-04-28