Foton i bildarkivet får användas fritt vid publicering om fotografens namn anges. Fotograf om inget annat anges är Patrik Svedberg.

Jönköping University

Vy från väster

Campus
Arena

Vy från väster

Campus

Vy från väster

Campus