Till Överklagandenämnden vid Jönköping University kan studenten vända sig om hen är missnöjd med ett beslut som fattats avseende antagning eller examen.

Överklagan skickas till:

Jönköping University -
Överklagandenämnden
Att: registrator
Box 1026
551 11 Jönköping

Nämnden är högsta instans för överprövning av disciplinbeslut fattade av högskolans disciplin- och avskiljandenämnd samt av beslut som man uppfattar strider mot bestämmelser i lagen om likabehandling av studenter i högskolan.

Frågor ställs till nämndens sekreterare.

Ordförande

Agneta Marell, rektor Jönköping University (ersättare: prorektor Mats Jackson)

Sekreterare

Hans Rudberg, högskolejurist Jönköping University

Ledamöter

Hovrättsrådet Henrik Jonsson, lagfaren ledamot (ersättare: Kammarrättsråd Roger Gavelin)

Verksjurist Jonas Erfors (ersättare: Kammaråklagare Jessica Andersson)

Advokat Susanne Malmström (ersättare: Advokat Sophia Wenneryd)

Representant från externt lärosäte: Docent Jessica Ericsson Umeå universitet (ersättare: vakant)

Representant från Jönköpings Studentkår: Sebastian Zeed (ersättare: Gina Vu)