Drönarfoto av campus med Munksjön i förgrunden och Jönköping och Vättern i bakgrunden

BRJU

Fastställd av rektor (Rektorsbeslut §942, 2021) att gälla från och med 2021-06-28.

Examina vid JU

Fastställd av Nämnden för utbildning och forskarutbildning (NUF).