Hälsohögskolan satsar på tre unika magisterutbildningar

Hälsohögskolan vid Jönköping University startar nu tre nya magisterutbildningar. Utbildningarna ges inom biomedicinsk laboratorievetenskap och radiografi. Programmen erbjuds helt eller delvis på distans samt på halvfart, vilket gör att studenten kan kombinera arbete med studier.

Hälsohögskolan är ett av få lärosäten i Sverige som erbjuder utbildningar inom biomedicinsk laboratorievetenskap med de specifika inriktningarna klinisk fysiologi och laboratoriemedicin. Radiografi har en unik profil med inriktning mot diagnostisk bildgranskning. Studenter som idag läser till biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska kan nu läsa vidare på avancerad nivå i och med att de nya magisterprogrammen startar.

- Vi riktar oss till utbildade biomedicinska analytiker eller röntgensjuksköterskor som vill satsa på en vidareutbildning inom sitt område och/eller är intresserade av forskarutbildning, säger Sandra Karlsson, programansvarig.

På Hälsohögskolan planeras det även för en forskarutbildning inom klinisk diagnostik och behandlingsvetenskap, där studenter med magisterexamen inom biomedicinsk laboratorievetenskap och radiografi kommer att vara behöriga att antas.

Går att kombinera med arbete

Utbildningarna är uppbyggda som distansutbildning, vilket ger en ökad flexibilitet för studenten. Undervisningen sker främst digitalt där studenten deltar i föreläsningar och workshops online. Ett visst antal dagar är på campus där fokus ligger på praktisk träning, laborationer och examinerande moment.

- Flexibiliteten i våra program, som erbjuds på halvfart, gör det möjligt att kombinera studier med kliniskt arbete för en anpassad och målinriktad utbildning. Vi ser fram emot en spännande höst och hoppas på ett stort intresse, säger Sandra.

2024-04-08