JU ger inte upp en tandläkarutbildning

Tandläkarsituation

Den 26 juni kom beslut från regeringen att avslå ansökan om att få utfärda tandläkarexamen på Jönköping University (JU). Ambitionen är att lämna in en ny ansökan, och JU har redan startat den processen.

Jönköping University vill i samverkan med Region Jönköpings län och Linköpings universitet starta en ny tandläkarutbildning med ett unikt utbildningskoncept. Den gemensamma visionen har sedan starten av projektet varit att skapa en nationellt ledande tandläkarutbildning och en odontologisk centrumbildning som bedriver praktiknära utbildning, forskning och utveckling i samverkan såväl nationellt som internationellt.

Yttrande från UKÄ

Under våren 2022 lämnades en ansökan in till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för att få examenstillstånd för en tandläkarutbildning. Därefter har ett yttrande från UKÄ kommit som föreslår att JU:s ansökan om att få utfärda tandläkarexamen avslås, något som regeringen nu går i linje med och tagit ett beslut om.

– Det är ett tråkigt besked, men vi ger inte upp. Vi ser att JU tillsammans med Region Jönköpings län och Linköpings universitet har en bred kompetens och förutsättningar för en stark utbildningsmiljö för en tandläkarutbildning. Vi kommer därför se över UKÄ:s synpunkter och se vad vi kan åtgärda. Därefter planerar vi för att lämna in en ny ansökan för examenstillstånd, säger Agneta Marell, rektor vid JU.

Planerar för en ny ansökan

Flera ansökningsomgångar behöver ibland göras innan UKÄ och regeringen ger godkänt för en ny utbildning. JU och Region Jönköpings län tillsammans med Linköpings universitet planerar därför att skicka in en ny ansökan om examensrättigheter för en tandläkarutbildning vid JU.

– Det råder stor brist på tandläkare i Sverige och det behövs fler utbildningar för att få en jämlik tandvård och bättre tandhälsa i hela landet. Med en tandläkarutbildning vid JU kan vi möta bristen på kompetens och säkerställa framtidens forskningsbehov. Över hälften av Sveriges regioner står bakom att fortsätta satsningen på en tandläkarutbildning på JU, säger regiondirektör Jane Ydman.

Unik samverkan

Under våren har ett fortsatt arbete kring uppbyggnaden av ett centrum för odontologi och oral hälsa (COO) genomförts genom ett samarbete mellan Hälsohögskolan vid JU, Odontologiska Institutet vid Folktandvården Region Jönköpings län, Sydöstra sjukhusregionen, Linköpings universitet och 13 av Sveriges regioner. Genom att utveckla den här unika samverkan skapas bra förutsättningar för att få en kvalitativ tandläkarutbildning.

Läs mer om tandläkarprojektet

Kontakt

Kontaktperson Jönköping University
Robert Gunnarsson, vicerektor för utbildning, 036-10 13 75

Kontaktperson Region Jönköpings län
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, nås via presstjänst: 010-242 40 30

2023-06-27