Professor Salem Seifeddine blir prorektor

Professor Salem Seifeddine, forskningschef på Tekniska högskolan vid Jönköping University (JU), blir ny prorektor vid Jönköping University och tillträder den 1 oktober 2023.

Salem Seifeddine

Salem Seifeddine

Salem Seifeddine doktorerade 2006 vid Linköpings universitet inom ämnesområdet konstruktionsmaterial. Salem är professor vid avdelningen för Material och Tillverkning samt forskningschef vid Tekniska högskolan i Jönköping. Salem forskar om relationen mellan mikrostruktur- och defektbildning och mekaniska egenskaper hos gjutna aluminiumlegeringar.

Den 14 juni beslutade stiftelsestyrelsen, som är Jönköping Universitys högsta beslutande organ, att utse Salem Seifeddine som rektors ställföreträdare från den 1 oktober 2023. Salem kommer att ha uppdraget som prorektor på 100 procent. Prorektor är rektors ställföreträdare och tjänstgör i rektors ställe när rektor inte är i tjänst samt ersätter rektor i den utsträckning som rektor bestämmer.

– Jag är mycket glad att Salem blir ny prorektor för JU. Salem har mycket att tillföra med sin breda kunskap från såväl akademi som industri. Han har ett stort engagemang för JU och är väl förankrad i regionen och i många internationella nätverk. Hans arbete inom Horisont Europa, svenska forskningsråd och branschorganisationer samt kunskap och erfarenhet av företagssamverkan är ytterligare några av de meriter som gör Salem till en stor tillgång för JU:s ledning, säger Agneta Marell, rektor vid JU.

– Det är en stor ära att få rollen som prorektor och jag ser verkligen fram emot att tillsammans med stiftelsestyrelsen, ledningen och kollegorna att driva Jönköping University framåt, säger Salem Seifeddine.

Nuvarande prorektor Mats Jackson lämnar tjänsten efter drygt fyra år. Mats kommer återgå till Tekniska högskolan vid JU där han är professor i innovativ produktion.

2023-06-22