Framgångsrik EQUIS-ackreditering: JIBS beviljas ytterligare fem år

Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University har fått förnyad ackreditering från den internationella ackrediteringsorganisationen EFMD. EQUIS-ackrediteringen förlängs med ytterligare fem år, vilket befäster JIBS position som en internationellt ledande handelshögskola.

Den 3 maj kom det glädjande beskedet att JIBS EQUIS-ackreditering förlängs med ytterligare fem år, vilket är det bästa resultat en handelshögskola kan få från EFMD.

Jerker Moodysson, Dean and Managing Director, JIBS

– Den här ackrediteringen är en bekräftelse på att vi har hanterat de utvecklingsmål som identifierades för fem år sedan på ett tillfredsställande sätt och den visar också på förtroende för vår förmåga att fortsätta vår positiva utveckling även i framtiden, säger Jerker Moodysson, VD och akademisk ledare på JIBS.

Kvalitetssäkring

EQUIS-ackreditering är globalt erkänd som en kvalitetsstämpel för handelshögskolor. EFMD utvärderar skolor utifrån en rad kriterier som täcker alla delar av organisationen. För att bli ackrediterad måste tre teman genomsyra all verksamhet; internationalisering, samarbete med näringsliv och samhälle samt etik, ansvarsfullhet och hållbarhet. Med andra ord måste skolan visa global relevans och räckvidd, praktisk relevans och att verksamheten bidrar till en hållbar framtid för näringsliv och samhälle.

Den förnyade EQUIS-ackrediteringen omfattar alla program vid JIBS. Granskningsteamet var särskilt imponerade av JIBS effektiva nischstrategi som gör det möjligt för JIBS att skapa konkurrensfördelar på regionala och internationella marknader genom specifika spetskompetenser. Teamet lyfte också fram att skolan har integrerat sin strategi och sina prioriteringar med behoven hos det regionala affärsekosystemet på ett mycket bra sätt.

- Under de senaste sju åren har vi använt vår EQUIS-ackreditering produktivt och etablerat "EQUIS-protokollet" som en del av kärnan i vårt kvalitetssystem. All personal känner till systemet och bidrar till skolans efterlevnad. Genom att arbeta proaktivt och systematiskt kan vi garantera våra studenter och intressenter att vi uppfyller de högsta standarderna och alltid ligger i framkant inom vårt område, säger Jerker Moodysson.

En dubbelackrediterad handelshögskola

JIBS fick sin första EQUIS-ackreditering 2015 och den förnyades med ytterligare fem år 2018. Förutom JIBS är ytterligare tre svenska handelshögskolor ackrediterade; Handelshögskolan i Stockholm, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Med sina två internationella ackrediteringar (EQUIS och AACSB) tillhör JIBS de en procent av världens handelshögskolor som innehar dubbla ackrediteringar.

Mer information om EFMD och EQUIS: https://www.efmdglobal.org/accreditations/business-schools/equis/

2023-05-05