JU-alumn utsedd till Årets förskolekraft

I slutet av mars hölls Förskoledagarna på Älvsjömässan i Stockholm, som är Sveriges rektorers och förskollärares kompetensutvecklingsdagar. På Förskoledagarna delas utmärkelsen Årets förskolekraft ut som i år gick till Malin Gummesson, alumn från förskollärarprogrammet på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU).

Utnämningen Årets förskolekraft instiftades 2020 av Förskoletidningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att lyfta de goda krafter som finns i förskolans värld. Årets pristagare är Malin Gummesson från Aneby.

– Att ha fått utmärkelsen är väldigt roligt och upplyftande, det ger mig ny energi att arbeta vidare. Utmärkelsen betyder mycket för mig, min förskola och hela vårt rektorsområde. Vi har ett stort och bra samarbete med både skolan och de två andra förskolorna som har samma rektor, vilket möjliggör mycket för oss. Vi får fler kollegor genom att samarbeta med fler små enheter.
Det är kul att jag som arbetar på en mindre landsbygdsförskola i lilla Aneby kommun kan uppmärksammas nationellt på detta sett, säger en glad Malin Gummesson.

Malin Gummesson vid prisutdelningen med diplom och blommor i händerna.

Malin Gummesson prisades som Årets förskolekraft. Fotograf: Marcus Gustafsson

Bra minnen från HLK

Malin Gummesson började läsa förskollärarprogrammet direkt efter gymnasiet 2015, hon tog examen i januari 2019. Efter studierna fick hon jobb på förskolan Galaxen i Eksjö kommun där hon arbetade ett halvår. Därefter började hon att jobba på Vireda Förskola i Aneby kommun, där hon är fortfarande jobbar.

– Jag ser tillbaka på mina år på HLK och JU som positiva. Många fina och kloka lärare och föreläsare. Jag fick med mig en ryggsäck fylld med olika erfarenheter som jag har stor nytta av i min yrkesroll idag, säger hon.

Till nuvarande studenter och elever som funderar på att söka till förskollärarutbildningen vill Malin gratulera till ett mycket bra val, att de kommer få arbeta med världens bästa jobb.

– Jag vill också tipsa om att suga in all kunskap och inspiration som erbjuds i olika former, ni kommer ha så stor nytta av det i er yrkesroll framöver, säger Malin Gummesson.

Kriterier för att bli nominerad:
- Personen har genom sitt engagemang och sin kunskap lyckats inspirera både kollegor och barn.

- Personen har bidragit till ökad måluppfyllelse inom ett eller flera områden i förskolans verksamhet. Till exempel genom kreativitet, relationell kompetens, ämneskunskap, ledaregenskaper, kommunikationsförmåga.

- Personen har pedagogisk utbildning – leg. förskollärare, barnskötare eller rektor.

Juryns motivering:
Årets Förskolekraft ser till att förskolor i landsbygd ligger i framkant och får saker att hända i verksamheten. Hon är en ”doer” som leder lärgrupper och tar tag i att fixa praktiska saker – som att gräva ner en roddbåt på gården i projektet om vatten eller tillsammans med arbetslaget planera en arbetskväll med vårdnadshavare för att förändra i utemiljön. Årets Förskolekraft tar ansvar för helheten och bistår gärna andra förskolor i området när de behöver hjälp. På så sätt ser hon den röda tråden i alla tre förskolor och har tillsammans med rektor tagit fram en strategisk plan för utveckling inom hela förskoleområdet. Hon handleder studenter under deras VFU vilket främjar såväl sin egen som studentens och hela arbetslagets utveckling.

Med sitt driv, sin energi och sitt engagemang gynnar Malin Gummesson utvecklingen och måluppfyllelsen både i den egna förskolan och i hela rektorsområdet – för barnens bästa. En riktig förskolekraft!

2023-04-24