Fler förstahandssökande till Jönköping University

De populäraste programmen inför höstterminen på Jönköping University (JU), som också har flest antal förstahandssökande, är socionom, sjuksköterska och civilekonom. Det visar siffror från Universitets- och högskolerådet (UHR) efter det att vårens antagningsomgång stängdes vid midnatt, måndag 17 april. Antalet förstahandssökande till Jönköping University ökar något i år. Totalt har 6398 personer valt JU i första hand, det är en ökning med 2 procent.

studenter

– Det är glädjande att intresset för våra utbildningar håller i sig. Siffrorna från UHR visar även ett kraftigt ökat intresse för utbildningarna till röntgensjuksköterska och biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi. Det är två program där Hälsohögskolan vid JU har gjort nya satsningar med flexibel undervisning och där utbildningen har ett nära samarbete med flera regioner. Även för utbildningarna vid Tekniska Högskolan vid JU ser vi ett ökat intresse. De utbildningar som sticker ut är Nätverk, infrastruktur och cybersäkerhet, Grafisk design och webbutveckling samt vårt Tekniska basår, säger Robert Gunnarsson, vicerektor för utbildning vid Jönköping University.

Totalt har JU 15 335 sökande till program, varav 4 448 i första hand. Det är 3 procent fler förstahandssökande till program jämfört med förra året. Nationellt ligger antalet sökande på en fortsatt stabil och hög nivå och går att jämföra med åren före pandemin. Nästan exakt lika många sökte i år som förra året.

Ökning för YH och internationella studenter

JU bedriver även yrkeshögskoleutbildning (YH) inom flera områden. I år har JU fler sökande till YH-utbildningar än någonsin förr, hela 1 266 vilket är 286 fler än i fjol.

Intresset från internationella studenter är fortsatt stort. Ansökningarna i den centrala och JU:s lokala antagning sammantaget har ökat med 26 procent jämfört med förra året.

– Ökningen av sökande till YH-utbildning och ökningen av internationella sökande är särskilt roligt. Det tyder på en attraktivitet som ligger väl i linje med vår målbild att vara en ledande kunskapsmiljö som är väl förankrad i regionen och med ett vidsträckt globalt engagemang, avslutar Robert Gunnarsson.

Flest förstahandssökande – topp fem

Program på grundnivå

 • Socionomprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Civilekonomprogrammet
 • Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet (alla inriktningar)
 • Nätverk, infrastruktur och cybersäkerhet

Program på avancerad nivå

 • Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd
 • Engineering Management (One Year)
 • Sustainable Building Information Management
 • International Financial Analysis
 • LeaDS - Learning, Digitalization, and Sustainability (One Year)

Fristående kurser

 • Specialpedagogik, grundkurs
 • Motivations- och emotionspsykologi
 • Handledda samtal
 • Psykologi, 1-30 hp
 • Handledarutbildning-VFU

Läs pressmeddelandet från UHR

För mer information, kontakta gärna:

Denise Permerud, Teamledare nationell studentrekrytering
Tel. 036-10 11 86

2023-04-20