Rektor Agneta Marell kommenterar Jönköpings-Postens granskning

Jönköping University (JU) välkomnar alltid granskning av vår verksamhet och våra beslut. I det ärende som nyligen publicerats i Jönköpings-Posten ifrågasätts JU:s hantering av en rapport från i vintras av konsulten Karin Röding.

Agneta Marell

Utredningen har initierats av JU och utgångspunkten för konsulten var att finna förslag på lösningar av ett antal organisatoriska utmaningar och belysa hur våra arbetsprocesser kan förbättras.

Rapporten innehåller värdefulla rekommendationer för hur JU kan utvecklas. Många förslag har inkluderats i den omorganisation som påbörjades i februari.

Rapporten innehåller också beskrivningar av utmaningar där JU behöver mer fakta för att avgöra vägen framåt. För att få möjlighet att diskutera frågorna i ledningen och i styrelsen, och för att ge personer möjlighet att ta del av citaten som finns i rapporten, beslutades att ärendet behövde handläggas vidare. Rapporten bedömdes därför vara internt material.

Bedömningen att hantera rapporten som internt material har rättsligt stöd och diskuterades med jurister och med styrelsens ordförande.

Det är JU:s skyldighet att offentliggöra rapporten och det har hela tiden varit vår avsikt. Rapporten skulle publiceras vid en tidpunkt när vi haft möjlighet att utreda, kommentera och diskutera de delar som behöver en djupare analys och dessa delar kunnat införlivas med organisationsförändringen, det vill säga senast när ärendet slutbehandlats.

Under våren har fokus varit och resurser satsats på att realisera de stora förändringsprocesser som initierats och säkra att dessa blir så bra som möjligt. Tanken är att fokus under hösten ska läggas på kompletterande underlag, analyser och diskussion i ledningen.

I ljuset av arbetstagarorganisationernas tydliga åsikter inser jag att vi borde ha ansträngt oss mer för att publicera rapporten tidigare. Vi skulle ha prioriterat de kompletterande underlagen runt rapporten för att möjliggöra publicering snabbare. Jag har inte varit tillräckligt lyhörd i frågan och det är något jag måste ta med mig för framtiden.

2022-07-25