Ljungby får utlokaliserad förskollärarutbildning

Torsdag den 10 februari blev det klart att Ljungby kommun kommer starta en förskollärarutbildning med Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU) som utbildningsansvarig. Redan till hösten börjar studenterna att läsa den 3.5-åriga utbildningen på Campus Ljungby.

Personer framför en dator

Ljungby kommun och HLK har under en ganska lång tid fört diskussioner kring att starta en utlokaliserad förskollärarutbildning i Ljungby. När alla pusselbitarna föll på plats var det idel lycka och entusiasm från samtliga inblandade.

– Detta är en milstolpe för kommunen, nu kan vi säkra kompetensförsörjningen i framtiden. Samarbetet med JU och HLK känns riktigt bra, jag är övertygad om att detta kommer bli en lyckad satsning, säger Nils-Göran Jonasson, barn- och utbildningschef på Ljungby kommun.

Även på HLK är det positiva tongångar.

– Att vi har kunnat knyta till oss ännu en kommun känns onekligen väldigt bra. Vi vet att det råder brist på förskollärare nästan i hela landet och att vi nu kan utbilda fler är fantastiskt, säger Jesper Boesen, samverkansansvarig och forskningsmiljöansvarig på HLK.

Jesper Boesen

Jesper Boesen, samverkansansvarig och forskningsmiljöansvarig på HLK.

Utbildningen ges via HLK, men studenterna som antas till utbildningen i Ljungby kommer studera på Campus Ljungby, dock kommer de att vara lika delaktiga som studenterna på HLK. Med hjälp av det senaste inom digitalt lärande kommer de ha samma möjlighet att interagera med läraren och klasskamraterna som studenterna i Jönköping.

Fjärde kommunen

Att bedriva utlokaliserade förskollärarutbildningar via HLK är inte oprövat. 2020 startades utlokaliserad utbildning upp i Eksjö, Oskarshamn och Värnamo, där studenterna nu är inne på sitt andra år. Några delar av denna utbildningsform är unika. Dels är alla studenter garanterade praktikplats i sina respektive kommuner, dels anställs också en doktorand som på halvtid knyts till utbildningen.

– Dessa utbildningar är egentligen ett kvitto på flera saker. Samverkan mellan JU och övriga samhället fungerar och det är en förutsättning. Det är också ett kvitto att vi på HLK bedriver bra, kvalitetssäkrade, viktiga och forskningsnära utbildningar. Om inte studenterna av olika skäl inte kan komma till oss så får vi komma till dem, säger Jesper Boesen.

Ansökan till förskollärarutbildningen öppnar den 15 mars.
Här kan du läsa mer om utbildningen.
För mer information, kontakta Jesper Boesen:
Telefon: 036-10 15 30
Mejl: jesper.boesen@ju.se

2022-02-23