Jönköping University genomför internationell ledarskapsutbildning i ansvarsfull hållbarhetsutveckling

Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University har beviljats finansiering från Svenska Institutet (SI) för att genomföra en ny ledarskapsutbildning i ansvarsfullt ledarskap och hållbart företagande. Programmet kommer att genomföras under våren och sommaren 2022 och riktar sig till ledare för offentliga organisationer i Kenya, Kosovo, Ukraina, Sverige och Zambia.

– Det här är en fantastisk möjlighet för både Jönköping University och regionen. Deltagarna kommer från olika länder men står inför samma utmaning, ansvarsfull hållbarhetsutveckling i offentlig sektor. Programmet erbjuder en unik chans att se hur dessa saker hanteras i olika kontexter. Deltagarna kommer att ta del av varandras ansvarsfrågor inom hållbarhetsområdet, lära av varandra, diskutera och tillsammans ta fram lösningar på de ansvarsutmaningar de och deras organisationer står inför. Vi kommer att bidra med vår kunskap och expertis och kursen är av stort värde för vår forskning inom detta område, säger Timur Uman, biträdande professor i företagsekonomi på JIBS, och kursexaminator.

SI genomför ledarskapsprogram för beslutsfattare och opinionsbildare i sina partnerländer. Målet är att stärka en ansvarsfull hållbarhetsutveckling i deltagarnas egna länder och skapa viktiga relationer för Sverige. SI:s ledarskapsprogram har genomförts sedan 2007 och omfattar nu ett stort internationellt alumnnätverk.

-Alla deltagare har ledande positioner inom näringsliv och offentlig sektor och delar ambitionen att driva förändring för hållbara och ansvarsfulla organisationer, berättar Timur Uman.

Forskningscentret Media Management and Transformation Centre (MMTC) vid JIBS har designat och kommer att det nya programmet som kallas ”Accountability for Sustainability: International and Swedish perspectives for the public sector”. Programmet riktar sig till alumner från Swedish Institute Management Program (SIMP), Swedish International Centre for Local Democracy- (ICLD) program samt andra kapacitetsbyggande program som arrangeras av svenska organisationer. SI och JIBS kommer gemensamt att stå för urvalet av deltagare.

Accountability for Sustainability består av två block. Det första genomförs online under april och maj 2022, och det andra är campusbaserat på plats i Jönköping i juni. I samband med detta kommer deltagarna också att besöka offentliga organisationer i regionen.

– Vi arbetar just nu med detaljerna för den modul som kommer att hållas här i Jönköping. De regionala organisationer som deltar kommer att presentera verkliga fall från sin verksamhet och deltagarna kommer att fördjupa sig i dessa och presentera rekommenderade lösningar. Jönköping har visionen att vara Sveriges mest hållbara region år 2035 och att få insikt i hur ansvarsfullt hållbarhetsarbete hanteras på andra håll i världen kan ge ett värdefullt bidrag till det arbetet, säger Timur Uman.

Vid sidan om studierna kommer deltagarna också ges möjlighet att upptäcka mer av den svenska kulturen och omgivningarna kring Jönköping.

– När vi är i Jönköping vill vi att deltagarna ska få en rikare upplevelse av vår vackra region. De kommer att få ta del av typiska småländska aktiviteter och besöka några av regionens smultronställen, avslutar Timur Uman.

https://mmtc.se/center/mmtc/education/accountability-for-sustainability-international-and-swedish-perspectives-for-the-public-sector.html

Svenska institutet är en myndighet med uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands. SI arbetar med Sverigefrämjande samarbete i Östersjöregionen och global utveckling.


Svenska institutets kärnverksamhet handlar om att analysera hur utländska målgrupper uppfattar Sverige och hur detta påverkar förutsättningarna för svenska aktörer utlandet. SI ska vara expertstöd för både privata och offentliga aktörer som vill förmedla bilden av Sverige och svensk kompetens.


Läs mer om Svenska Institutet här

2022-02-08