Välkommen att delta i Sustainability Conversations

Den 17 mars klockan 12–13 är det premiär för Sustainability Conversations, en serie digitala lunchevent som fokuserar på omställningen till ett mer hållbart samhälle. Ambitionen med eventen är att tillhandahålla en plattform där gästföreläsare, studenter, forskare och en intresserad allmänhet kan dela kunskap, erfarenheter och tankar om hållbarhet i en tvärvetenskaplig miljö. Eventen arrangeras av Jönköping University Sustainability Network (JUSN) och kommer hållas på engelska.

Mål till Agenda 2020

– Vi vill aktivt bidra till utbyte av kunskap och tankar som rör hållbarhet, det är något som jag tycker har saknats tidigare, säger Johanna Bergström, universitetslektor på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University och en av medlemmarna i JUSN:s styrelse.

Meskerem Mitiku

Meskerem Mitiku, gästföreläsare den 17 mars.

Temat på första eventet den 17 mars är: City Planning and Sustainability: Perspectives from Addis Ababa.
Gästföreläsare är Meskerem Mitiku, som ansvarar för stadsplanering i Etiopiens huvudstad Addis Abeba och är affilierad doktor vid Addis Abeba University. Meskerem Mitiku arbetar med hållbarhetsperspektiv, vilket hon kommer dela med sig av. Hon är också affilierad forskare i forskningsgruppen PIL (Plats, Identitet, Lärande) på Högskolan för lärande och kommunikation. Efter hennes presentation finns det tid för diskussion och frågor.

Fler event under året

Det andra eventet som kommer hållas i maj har temat: Climate collaboration & the role of Communication. Då finns det möjlighet att lära sig mer om och samtala kring kommunikationens roll i branschöverskridande arbete med klimatfrågan. Hur ser framgångsfaktorerna ut ur ett kommunikationsperspektiv?

Höstens första event har temat: Post-pandemic societies, what’s next? Här kommer det att diskuteras om de bakomliggande orsakerna till sjukdomar som sprids mellan djur och människor och hur samhällen kan utvecklas i samklang med naturen.

Årets sista event kommer att handla om Urban Farming. Varför är det viktigt med stadsodlingar? På vilket sätt bidrar de lokalt till de globala hållbarhetsmålen och hur kan de utvecklas i vår stad?

Datum och tider för det andra, tredje och fjärde eventet kommer presenteras senare, håll utkik på JUSN:s webbsida.

För mer information om Sustainability Conversations eller om JUSN, kontakta Johanna Bergström via mejl: johanna.bergstrom@ju.se

Faktaruta Jönköping University Sustainability Network (JUSN)

JUSN består av både personal och studenter vid Jönköping University. Nätverket arbetar för en värld där människor och planeten trivs och kan utvecklas på ett hållbart sätt. Initiativet är en del av arbetet med Agenda 2030.

Nätverkets uppdrag är att inspirera alla Jönköpings Universitys intressenter att samarbeta, engagera sig och arbeta för en bättre värld.

Varje år arrangerar nätverket JU Sustainability Festival, en vecka fylld med aktiviteter som rör hållbarhetsfrågor.

2021-03-04