Avtalen påskrivna; Eksjö, Oskarshamn och Värnamo får förskollärarutbildning

Det har varit på gång ett tag, men 13 februari blev det helt klart när avtalen skrevs under. Eksjö, Oskarshamn och Värnamo kommun får förskollärarutbildning med Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University som utbildningssamordnare.

Avtalsskrivning på distans. Marie Öhman på plats i Jönköping och representanter från kommunerna i Eksjö, Värnamo och Oskarshamn skrev på avtalet på sina respektive orter samtidigt som de pratade över videolänk.

Då det är brist på förskollärare i stort sett hela landet, även Eksjö, Oskarshamn och Värnamo, har diskussioner hållits mellan Högskolan för lärande och kommunikation och kommunerna ett bra tag om hur ett samarbete skulle kunna se ut och att kvalitetssäkra utbildningen. Kommunerna vet att det finns intresse bland deras invånare om att studera förskollärarutbildning, men att olika livssituationer gör det svårt att pendla till Jönköping. Lösningen blir en utlokaliserad förskollärarutbildning med Högskolan för lärande och kommunikation som utbildningssamordnare.

Flera aspekter av denna utlokaliserade utbildning är unika. Alla tre klasser kommer ha en mentor, studenterna är garanterade praktikplatser i kommunerna och kommunerna kommer, tillsammans med Högskolan för lärande och kommunikation, anställa var sin doktorand som knyts till utbildningen.

– Att kunna knyta doktorander till utbildningen gör att vi både ytterligare fördjupar vårt samarbete men framförallt på sikt skapar bättre möjligheter för en skola på vetenskaplig grund ute i kommunerna, säger Jesper Boesen, samverkansansvarig och forskningsmiljöansvarig på Högskolan för lärande och kommunikation.

Studenterna i de tre kommunerna kommer sitta i respektive lärcenter och vara lika delaktiga som studenterna på campus på Högskolan för lärande och kommunikation. Med hjälp av det senaste inom digitalt lärande kommer de ha samma möjlighet att interagera med läraren och klasskamraterna som studenterna i Jönköping.

Det kommer antas 25 studenter till varje utbildning, med start i höst. Föreläsningarna kommer att hållas på Högskolan för lärande och kommunikation och streamas till föreläsningssalarna i de tre kommunerna.

– Den utlokaliserade förskollärarutbildningen är ett bevis på att samverkan mellan Högskolan för lärande och kommunikation och övriga samhället fungerar och det är viktigt. Nu får de som har svårt att pendla till Jönköping möjlighet att studera på högre nivå, det är en stor vinst, säger Marie Öhman, vd och akademisk ledare på Högskolan för lärande och kommunikation.

För mer information, kontakta Jesper Boesen, samverkansansvarig och forskningsmiljöansvarig på Högskolan för lärande och kommunikation:

Telefon: 036 – 10 15 30

Mejl: jesper.boesen@ju.se

2020-02-13